Tag: badanie marketingowe

Mam kilka koncepcji nowego opakowania do produktu. Który wybrać?

Opakowania to jeden z elementów, na które zwraca się uwagę podczas wyboru produktu przy półce sklepowej - wykazujące atrakcyjny design, przykuwającą wzrok kolorystykę i estetycznie wykonane potrafią skłonić do sięgnięcia po zawarty w nim produkt. Dlatego, w toku zmian wizerunku linii produktowej, prócz aspektów jakościowych czy reklamowych warto zadbać również o odpowiedni wygląd opakowania. Co jednak, gdy do wyboru jest kilka ciekawych koncepcji i nie można się zdecydować na wybór tej najlepszej? Warto zapytać o opinię potencjalnych klientów i na tej podstawie podjąć decyzję, uwzględniając w niej zarówno preferencje konsumenckie, jak i funkcjonalność opakowań produktów i aspekty ekonomiczne przygotowywania nowej linii opakowań.

 

Jaką funkcję spełnia ładne opakowanie?

Chcąc zapewnić skuteczną sprzedaż produktu, a także zadbać o jego wizerunek należy dostosować produkt w pełni do potrzeb i oczekiwań konsumenta, także w zakresie sposobu ich opakowania - w związku z tym warto przeprowadzić badania konceptów opakowań. W celu dotarcia do klienta stosuje się różne zabiegi, które pozytywnie wpływają na odbiór marki. Na wizerunek marki wpływają wszystkie jej zasoby, do których można zaliczyć także opakowanie produktu.

 

Jak dobrać opakowanie?

Wygląd opakowania jest pierwszą przesłanka, które daje informacje o jakości produktu. Stąd tak ważne jest zwrócenie uwagi na jego kształt, materiał, z którego jest wykonany oraz sam projekt graficzny. A badanie konceptów opakowań pozwala wybrać opcję najbardziej odpowiadającą odbiorcom. Estetyka produktu powinna znajdować się na jak najwyższym poziomie i być:

 • przyjazna dla oka konsumenta;
 • wyróżniającą się na tle konkurencyjnych marek.

 

W jaki sposób opakowanie wpływa na pozytywny wizerunek marki?

Odpowiedni wygląd i jakość oopakowania pozwala na zachowanie wysokich standardów kontaktu z klientem. Mówienie o kontakcie z klientem w kontekście opakowania produktu jest zasadne, gdyż jego zadaniem jest:

 • zwrócić uwagę klienta;
 • wzbudzić w konsumencie zaufanie.

 

Nawiązanie kontaktu z klientem za pomocą opakowania polega na podtrzymaniu jego pozytywnych reakcji na dany produkt. Projektując opakowanie bardzo ważne jest zwizualizowanie sobie ostateczny jego wygląd na tle innych podobnych produktów.

 

Jak wykorzystać opakowanie?

Idealnym przykładem są opakowania leków, które bazują na wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań, co wpływa na stopień pożądania u klienta. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa i wygody, a także skuteczności leku. Do takich rozwiązań zalicza się sygnalizator przypominający o zażyciu leku czy system zapisujący czas jego zażycia. Inną innowacją jest wykorzystanie systemu, który ostrzega o niekorzystnym wpływie czynników zewnętrznych na preparat. Komunikacja przebiega przy wykorzystaniu wiadomości SMS, sygnalizacji dźwiękowej bądź zmiany koloru opakowania.

 

Jak wzmocnić pozytywne reakcje konsumentów?

Właściwe określenie grupy docelowej i rozpoznanie klientów przy zwróceniu uwagi na potrzeby i oczekiwania tejże grupy pozwala na inteligentne zarządzanie graficznym projektem produktu. Co więcej dzięki badaniom konceptów opakowań można w efektywny sposób zyskać zaufanie konsumenta, które wspiera:

 • kolor;
 • kształt;
 • wykończenie opakowania.

 

Te trzy czynniki mają wpływ na nakierowanie produktu na klienta, czyli są sposobem na zwiększenie sprzedaży.

 

Jak opakowanie wpływa na decyzje klienta?

Inaczej można powiedzieć, że opakowanie to wizytówka bądź reklama firmy na co wskazuje potrzeba badania konceptów opakowań. Wybierając opakowanie warto pamiętać, że powinno ono odpowiadać oczekiwaniom, które pojawiają się na rynku. Drugorzędną sprawą, lecz także ważną jest subiektywne odczucie, co do zaproponowanego projektu. Opakowanie dedykowane jest dla odbiorcy, aby ułatwić mu proces decyzyjny, a tym samym skrócić jego decyzję i nakierować go dany produkt.

Jak ustalić cenę produktu/usługi?

Wyznaczenie ceny dla oferowanego produktu/usługi jest jednym z najbardziej istotnych kroków w strategii firmy. Od ustalenia jak najbardziej optymalnej ceny zależy w znacznym stopniu cała finansowa pozycja firmy - zbyt wysoka cena może skutecznie odstraszyć klientów, co spowoduje zmniejszenie przychodów, ale i zbyt niska cena także niesie ze sobą pewne ryzyko, gdyż decydując się na nią nie tylko rezygnujemy z możliwego zysku, ale także możemy utracić klientów, którzy kojarzą cenę z jakością. Zarówno zbyt niska, jak i zbyt wysoka marża może osłabiać zatem pozycję przedsiębiorstwa wśród konkurencji. Wobec tego w jaki sposób znaleźć złoty środek i wyznaczyć cenę, która będzie gwarantowała stałą sprzedaż produktu/usługi?

 

Najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie tzw. badania elastyczności cenowej. Badanie takie ukierunkowane jest na ustalenie optymalnej ceny/przedziału cen i może przyjąć różne formy, w tym - może zostać skierowane do konkretnej grupy klientów lub do ogólnej rzeszy konsumentów. Także dobór metod i technik badawczych jest szeroki - najbardziej skuteczne będą wywiady tradycyjne PAPI, realizowane przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych wywiady CAPI, ale również pogłębione wywiady indywidualne IDI oraz internetowe ankiety CAWI.

 

Zależnie od wybranej formy wywiadu, podczas badania można zweryfikować zarówno jaki przedział cenowy byłby akceptowalny dla klientów, jak i to jak mogą zareagować oni na podniesienie ceny oraz w jaki sposób klienci identyfikują w ogóle markę z ceną. Poprawne przeprowadzenie ww. analiz wymaga jednak użycia przynajmniej jednej z kilku metod dedykowanych ustalaniu aspektów cenowych produktu/usługi. Dla przykładu omówmy kilka  z nich.

 

Price Sensivity Measurement

Pierwszą z metod, o jakie opierane bywa badanie elastyczności cenowej jest metoda PSM (Price Sensivity Measurement), której głównym założeniem jest bezpośrednia korelacja ceny i jakości w świadomości klienta. W celu określenia elastyczności cenowej respondent wybiera 4 poziomy cenowe, przy których:

 • cena jest zbyt niska, co wiąże się dla niego ze słabą jakością produktu/usługi;
 • cena jest niska;
 • cena jest wysoka;
 • cena jest zbyt wysoka i wyklucza, w opinii konsumenta, zakup.

 

Uzyskane odpowiedzi pozwolą na stworzenie wykresu składającego się z czterech różnych krzywych. Punkt przecięcia się krzywej „zbyt tania” z krzywą „droga” będzie stanowić najmniejszą możliwą cenę. Wprowadzenie niższej ceny będzie skutkowało stratami wynikającymi z obawy klientów co do wartości produktu/usługi. Z kolei wykazane w toku badania elastyczności cenowej skrzyżowanie krzywych „tanie” i „zbyt drogie” pozwala na określenie ceny maksymalnej - wyższa będzie negatywnie wpływała na decyzje o zakupie. Punkt wspólny dla krzywych „zbyt tania” i „zbyt droga” wskazuje najbardziej optymalną cenę.

 

Brand-Price Trade Off

Bazując na tej metodzie, podczas badania można nie tylko określić najlepszą cenę dla produktu/usługi, ale także zweryfikować lojalność klienta do konkretnej marki. Podczas badania respondentowi przedstawiane są różne produkty kilku marek wraz z ich ceną. Respondent wskazuje, który produkt zakupiłby, a następnie poproszony zostaje o ponowne dokonanie wyboru, tym razem jednak w sytuacji, gdy podniesiona zostanie cena towaru uprzednio wybranego albo też zmniejszane zostaną ceny wszystkich pozostałych, niewskazanych, produktów. Proces ten powtarzany jest tak długo aż respondent nie udzieli już żadnej odpowiedzi lub zostanie osiągnięta maksymalna cena przewidziana w badaniu. Sprawia to, że badanie elastyczności cenowej pozwala zarówno na określenie ile potencjalny klient jest w stanie zapłacić za produkt danej marki, jak i tego, do jakiego poziomu można podnieść cenę, by dalej pozostał on lojalny wobec danej marki.

 

Drabina cen (direct price acceptance)

Na podobnej zasadzie skonstruowana jest kolejna metoda badawcza, w której respondentowi prezentowany jest jeden produkt z przypisaną do niego ceną. Badany ma za zadanie zadeklarować jak duże jest prawdopodobieństwo dokonania zakupu, odnosząc się do tego przy użyciu skali uwzględniającej następującej pozycje:

 • całkowicie prawdopodobne;
 • bardzo prawdopodobne;
 • w miarę prawdopodobne;
 • trochę prawdopodobne;
 • w ogóle nieprawdopodobne.

 

Badania rynku Po udzieleniu odpowiedzi prezentowany jest ten sam produkt, ale ze zmienioną ceną. Badanie pozwala na określenie akceptowalnego przedziału cenowego. Zyskując wiedzę o cenie minimalnej i maksymalnej firma może ustalić jasną strategię cenową.

 

Przedstawione metody można stosować w ramach odrębnych badań lub też, co pozwoli na wyciągnięcie większej ilości wniosków, oprzeć o nie jedno badanie elastyczności cenowej. Wyniesiona tą drogą wiedza pozwoli na ustalenie ceny optymalnej, a co za tym idzie – na uniknięcie kosztownych błędów w polityce cenowej firmy. 

English version
Badania ankietowe od 4 zł