Badanie marketingowe leku na grypę

Wstępne założenia

Dla naszego klienta z branży farmaceutycznej zrealizowaliśmy badania marketingowe leku na grypę mające na celu wyłonienie najlepszego konceptu reklamowego. Poznanie preferencji klienta docelowego było dla naszego zleceniodawcy sprawą priorytetową. Opierając się na wcześniejszych badaniach swojego produktu klient zdecydował się na zbadanie grupy respondentów najczęściej kupującej ich produkt. Na życzenie klienta przebadaliśmy 600 kobiet w wieku od 30 do 49 lat i przedstawiliśmy im 3 zupełnie odmienne koncepty reklamowe. 

Realizacja

Badanie marketingowe zostało przeprowadzone metodą CAWI pośród 150 tys. respondentów panelu konsumenckiego Badanie-Opinii.pl W przeprowadzonym badaniu ważne dla naszego klienta między innymi było:

  • Znalezienie słabych i mocnych stron każdego konceptu
  • Zbadanie procentu konsumentek, które reklama zachęca do zakupu.
  • Zbadanie jak konsumentki postrzegają lek w każdym koncepcie
  • Zbadanie cech emocjonalnych konceptów
  • Zbadanie skojarzeń powstałych na skutek zapoznania się z konceptami
  • Zbadanie rozpoznawalności nazwy produktu
Rezultaty

Każdy koncept reklamowy został przebadany w taki sam sposób. Reklama „A” została najlepiej oceniona za „słownictwo” w skali od 1 do 5 na – 3,90. Najgorszej ocenionym elementem konceptu „A” były „emocje” z wynikiem 3,54. Podobnie w koncepcie „B” najniżej oceniono element „emocje” z wynikiem 3,46. Najsilniejszym elementem reklamy „B” jest kategoria „produkt” z wynikiem 3,70. Zdumiewający wynik powyżej 4 w pięciostopniowej skali uzyskał ostatni koncept za „humor, żartobliwy ton”. Podobnie jak w poprzednich konceptach tutaj również najniżej oceniono „emocje” na 3,46. Dla naszego klienta bardzo ważnym aspektem badanie było zbadanie czy klient zamierza zakupić lek po usłyszanej reklamie. Najwyższy odsetek takich odpowiedzi uzyskał koncept reklamowy „C” – 62,7%. Sporządzono również ranking konceptów, prosząc respondentki o przyporządkowanie każdemu konceptowi miejsca od 1 do 3. Koncept „C” najczęściej wskazywany był na miejscu 1, jednakże posiadał od równie dużo wskazań na miejscu 3 co pokazuje, że koncept wzbudza skrajne emocje i nie jest neutralny dla respondentek. Badanie marketingowe wzbogacono również o pytanie otwarte w którym respondentki miały z pamięci przywołać i wpisać nazwę leku. Aż 350 kobiet bezbłędnie wskazało nazwę leku. Badanie wskazało, że koncept reklamowy „C” posiada najwięcej zwolenniczek i to właśnie on zostanie użyty do promowania leku na grypę.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie informacje firma farmaceutyczna może uzyskać, zlecając badanie marketingowe?

Badanie marketingowe może firmie farmaceutycznej dostarczyć informacji na temat świadomości i preferencji marki, skuteczności działań marketingowych, dostępności leku na rynku, opinii pacjentów na temat skuteczności leczenia oraz konkurencyjności produktu.

Na co może wpłynąć wynik badania marketingowego?

Wynik może wpływać na prawidłową identyfikację niszy rynkowej, lepsze zrozumienie oczekiwań konsumentów leku na grypę. A także wpływa na dostosowanie komunikacji marketingowej, opracowanie strategii segmentacji rynku oraz rozwinięcie efektywnych kanałów dystrybucji.

Pod jakim kątem BioStat® może wykonać badanie marketingowe?

Badanie marketingowe leku na grypę może być przeprowadzane zarówno przed wprowadzeniem leku na rynek, aby dostosować strategię marketingową do potrzeb i preferencji pacjentów, jak i w trakcie działalności, aby monitorować zmiany w rynkowej dynamice i dostosować strategię w odpowiedzi na te zmiany.

English version
Badania ankietowe od 4 zł