Strategia marketingowa

badania rynku

 

Strategia marketingowa to skoordynowany plan działań stosowany przez przedsiębiorstwa w celu efektywnego zarządzania działalnością oraz maksymalizacji zysków. Sformułowanie i zastosowanie odpowiedniej strategii marketingowej umożliwia przedsiębiorstwom usystematyzowanie i skoordynowanie działań promocyjnych oraz pozwala je finansować w sposób ekonomicznie efektywny. W celu właściwego jej zaplanowania, warto przeprowadzić badania rynku

 

Cechy dobrej strategii

Szczególnie ważne przy formułowaniu strategii marketingowej są cechy charakterystyczne dla danego rynku. Dobrze sformułowana strategia marketingowa uwzględnia jego charakterystykę wraz z prognozą zmian, określa cele i determinuje określone kierunki działania, stwarzając możliwość zbudowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Współczesna dynamika rynkowa sprawia, że coraz większe znaczenie ma prognozowanie zmian - i wzmacnianie konkurencyjności. Podstawą przetrwania staje się opracowywanie i wdrażanie określonej strategii, a następnie jej regularna aktualizacja oraz modyfikacja jej poszczególnych elementów.

 

Sformułowanie strategii marketingowej związane jest z określeniem wizji firmy i jej misji oraz jej głównych celów. Konstruowanie strategii powinno być poprzedzone przeprowadzeniem badań rynku, które przynosi wiele istotnych informacji.

Proponowane przez nas analizy uwzględniają:

 • Audyt marketingowy; 
 • Analizę konkurencji;
 • Analizę zachowań konsumenta;
 • Określenie rynku docelowego;
 • Określenie misji i celów firmy.

 

Składowe elementy strategii marketingowej:

 • Strategia konkurencji;
 • Strategia produktu;
 • Strategia rozwoju;
 • Strategia promocji;
 • Strategia cen;
 • Strategia dystrybucji.

 

Potencjalne korzyści

Trafnie określonym podstawom strategii marketingowej dobrze służą związane z nią korzyści wiążące oraz odpowiednio dobrana strategia pozycjonowania. Dobrze ustalone i wdrażane elementy strategii w efekcie umożliwiają generowanie znaczących przychodów, przy zrównoważonych nakładach na promocję. Badania marketingowe są zatem nieodzowne, w celu odpowiedniego zaplanowania skutecznych działań strategicznych. 

 

zobacz także: Case study Strategia Marketingowa

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest strategia marketingowa?

Strategia marketingowa to plan działania mający na celu osiągnięcie określonych celów marketingowych. Jest to kompleksowy plan, który określa, jakie działania marketingowe należy podjąć, aby zwiększyć sprzedaż produktów lub usług, zdobyć nowych klientów, zwiększyć świadomość marki oraz wzmocnić pozycję firmy na rynku. Strategia marketingowa uwzględnia analizę rynku, klientów, konkurencji oraz możliwości i ograniczenia firmy. Na jej podstawie określane są cele, wybierane narzędzia i kanały komunikacji, definiowane są grupy docelowe oraz planowane są działania promocyjne i dystrybucyjne. Strategia marketingowa jest kluczowym elementem planowania biznesowego i pozwala na osiągnięcie sukcesu firmy na rynku.

Jak można wykorzystać badania ankietowe do stworzenia lepszej strategii marketingowej?

Badania ankietowe są bardzo użytecznym narzędziem, które mogą pomóc w tworzeniu lepszej strategii marketingowej. Poniżej przedstawiamy dwa  sposoby, jak można wykorzystać badania ankietowe w celu poprawy działań marketingowych:
 

 • Poznanie potrzeb i oczekiwań klientów - ankietowe badania opinii pozwalają poznać potrzeby i oczekiwania klientów, co umożliwia dostosowanie oferty do ich wymagań.
 • Segmentacja rynku - badania ankietowe umożliwiają podział rynku na grupy o podobnych cechach, takich jak wiek, płeć, zainteresowania czy styl życia. Dzięki temu można lepiej dopasować strategię marketingową do potrzeb poszczególnych grup docelowych.
Ile trwa realizacja badania online?

Czas realizacji badania zawsze ustalamy indywidualnie z klientem. Czas realizacji zależy od:

 • długości ankiety,
 • liczby respondentów,
 • metodologi badania,
 • skomplikowania badania.
English version
Badania ankietowe od 4 zł