Strategia marketingowa

Strategia marketingowa

 

Strategia marketingowa to skoordynowany plan działań stosowany przez przedsiębiorstwa w celu efektywnego zarządzania działalnością oraz maksymalizacji zysków. Sformułowanie i zastosowanie odpowiedniej strategii marketingowej umożliwia przedsiębiorstwom usystematyzowanie i skoordynowanie działań promocyjnych oraz pozwala je finansować w sposób ekonomicznie efektywny. W celu właściwego jej zaplanowania, warto przeprowadzić badania rynku. 

 

Cechy dobrej strategii

Szczególnie ważne przy formułowaniu strategii marketingowej są cechy charakterystyczne dla danego rynku. Dobrze sformułowana strategia marketingowa uwzględnia jego charakterystykę wraz z prognozą zmian, określa cele i determinuje określone kierunki działania, stwarzając możliwość zbudowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Współczesna dynamika rynkowa sprawia, że coraz większe znaczenie ma prognozowanie zmian - i wzmacnianie konkurencyjności. Podstawą przetrwania staje się opracowywanie i wdrażanie określonej strategii, a następnie jej regularna aktualizacja oraz modyfikacja jej poszczególnych elementów.

 

Sformułowanie strategii marketingowej związane jest z określeniem wizji firmy i jej misji oraz jej głównych celów. Konstruowanie strategii powinno być poprzedzone przeprowadzeniem badań rynku, które przynosi wiele istotnych informacji.

Proponowane przez nas analizy uwzględniają:

 • Audyt marketingowy; 
 • Analizę konkurencji;
 • Analizę zachowań konsumenta;
 • Określenie rynku docelowego;
 • Określenie misji i celów firmy.

 

Składowe elementy strategii marketingowej:

 • Strategia konkurencji;
 • Strategia produktu;
 • Strategia rozwoju;
 • Strategia promocji;
 • Strategia cen;
 • Strategia dystrybucji.

 

Potencjalne korzyści

Trafnie określonym podstawom strategii marketingowej dobrze służą związane z nią korzyści wiążące oraz odpowiednio dobrana strategia pozycjonowania. Dobrze ustalone i wdrażane elementy strategii w efekcie umożliwiają generowanie znaczących przychodów, przy zrównoważonych nakładach na promocję. Badania marketingowe są zatem nieodzowne, w celu odpowiedniego zaplanowania skutecznych działań strategicznych. 

 

zobacz także: Case study Strategia Marketingowa

English version
Badania ankietowe od 4 zł