Badania marketingowe dotyczące leku na zgagę

Wyzwania

Na zlecenie firmy farmaceutycznej planującej wdrożenie kampanii reklamowej, podjęliśmy się realizacji badania marketingowego. Dotyczyło ono produktu wspomagającego leczenie problemów ze zgagą i niestrawnością żołądka. Dotychczasowe wyniki jego sprzedaży kształtowały się znacznie poniżej oczekiwań, dlatego Klient postanowił zidentyfikować jakie są tego przyczyny oraz które czynniki przełożyłyby się na wzrost zainteresowania produktem.

 

W ramach badania chcieliśmy także sprawdzić, jak konsumenci odbierają nową postać leku i czy jej wprowadzenie pozwoliłoby zanotować zwiększoną skłonność do zakupów. Wyzwaniem założonym w niniejszym badaniu marketingowym było również określenie pozostałych preferencji odnośnie produktu, a także przetestowanie kilku konceptów reklamowych. Końcowy rezultat badania miało stanowić dokonanie wyboru najlepszego spotu reklamowego z punktu widzenia potrzeb i oczekiwań klientów.

 

Wyzwania w ramach badania:

  • wskazanie najlepszej koncepcji reklamy promującej produkt;
  • analiza przewidywanego popytu na produkt;
  • zbadanie w jakim stopniu nowa postać produktu wpłynie na skłonność klientów do zakupu;
  • identyfikacja potrzeb i preferencji dotyczących produktu.

 

Czas realizacji: 14 dni

 

Zrealizowane działania

Mając na uwadze przyjęte założenia badawcze, podjęliśmy decyzję o realizacji trzech grupowych wywiadów FGI (Fokus Group Interview) z osobami doświadczającymi dolegliwości, na które odpowiada lek. Do każdego fokusu zrekrutowaliśmy po 7 uczestników w wieku powyżej 30 roku życia.

 

W pierwszej kolejności próbowaliśmy uzyskać informacje na temat dotychczasowego zmagania się uczestników badania z objawami typu zgaga i niestrawność żołądka. Zapytaliśmy respondentów o kwestię tego, jakie do tej pory podejmowali działania w celu zwalczania tego typu problemów i w jakich okolicznościach sięgali po leki. Poprosiliśmy ich także o podzielenie się doświadczeniami na temat stosowania określonych produktów oraz wskazanie najważniejszych cech, na jakie zwracają uwagę dokonując ich wyboru. Badani mieli za zadanie wskazać również cechy idealnego leku na zgagę oraz podać maksymalną kwotę, jaką byliby w stanie za niego zapłacić.

 

Po zakończeniu części dyskusyjnej, przeszliśmy płynnie do zaprezentowania uczestnikom badania kolejnych spotów reklamowych. Ich zadaniem po zapoznaniu się z każdą kolejną koncepcją było podzielenie się własnymi wrażeniami oraz dokonanie oceny poszczególnych elementów reklamy. Badani mieli możliwość wskazywania elementów, które w ich opinii wymagają usunięcia, zmiany lub usprawnienia.

Rezultaty

Badanie marketingowe przyniosło zakładane efekty. Zdołaliśmy rozpoznać w sposób szczegółowy preferencje oraz potrzeby Klientów dotyczące produktu. Opracowaliśmy praktyczny insight konsumencki, który obejmował rekomendacje konieczne do wdrożenia w celu zwiększenia sprzedaży. Dokonaliśmy także wyboru najbardziej atrakcyjnego spotu reklamowego, który Klient zdecydował się wykorzystać w kampanii promocyjnej. Po 3 miesiącach od dnia rozpoczęcia emisji, przychody ze sprzedaży leku wzrosły o 15%.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są najważniejsze rodzaje badań marketingowych?

Najważniejsze rodzaje badań marketingowych to badania rynku, badania zachowań konsumentów, badania preferencji i opinii klientów, badania satysfakcji klientów, badania konkurencji oraz badania trendów rynkowych.

Jakie korzyści przynoszą badania marketingowe dla firm?

Badania marketingowe pozwalają firmom na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów, poprawę produktów i usług, zwiększenie sprzedaży i lojalności klientów, a także lepsze poznanie swoich konkurentów i rynku.

Jakie czynniki wpływają na wybór odpowiedniej metody badawczej?

Wybór odpowiedniej metody badawczej zależy od celu badania, wielkości próby, rodzaju pytań, budżetu, czasu oraz dostępności respondentów.

Jakie jest największe wyzwanie badania marketingowego?

Jednym z największych wyzwań będzie konieczność przeprowadzenia badań na różnych rynkach - badania marketingowe na różnych rynkach mogą wymagać innego podejścia i narzędzi badawczych. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy BioStat®.

Co jest kluczowe?

Kluczowe kroki w projektowaniu i przeprowadzaniu badania marketingowego to określenie celów badania, dobór odpowiedniej metody i narzędzi badawczych, przeprowadzenie badania, analiza zebranych danych i wnioskowanie oraz opracowanie raportu z wynikami badania.

English version
Badania ankietowe od 4 zł