Jak szybko i niedrogo poznać opinie konsumentów z całej Polski?

Znajomość opinii konsumentów na zadane tematy pozwala określić ich oczekiwania, zwyczaje i preferencje zakupowe, satysfakcję z nabycia produktu/usługi czy postrzeganie wizerunku firm, opakowań ich produktów, promujących je spotów reklamowych… Jest to miarodajne źródło wiedzy o tym, co w swoich działaniach biznesowych, sprzedażowych czy marketingowych powinien uwzględniać przedsiębiorca, aby odnieść sukces. Istnieje gro form badań rynku, które pozwalają na poznanie odczuć i opinii konsumenckich, co jednak w sytuacji, gdy dysponujemy ograniczonym budżetem na realizację takiego pomiaru lub uzyskanie samych opinii winno nastąpić relatywnie szybko i sprawnie? Odpowiedzią na te pytanie są tzw. badania omnibus.

 

Czym jest omnibus?

Mianem omnibusa określa się m.in. osobę, która uchodzi za wszystko wiedzącą - specjalistę w każdej dziedzinie. W terminologii badań rynku omnibus to specyficzna forma badania ankietowego, które obejmuje zagadnienia problemowe z bardzo szerokiego, zróżnicowanego zakresu.

Idea badania omnibus powstała pod wpływem dwóch dominujących dziś w dziedzinie badań tendencji - dążności do prowadzenia pomiarów w sposób jak najszybszy i jak najtańszy, przy jednoczesnym zachowaniu ich rzetelności i pozyskaniu wszystkich niezbędnych klientowi informacji.

Ankietyzacja oparta o model omnibusowy sprowadza się do stworzenia kwestionariusza ankietowego, który obejmuje pojedyncze pytania/bloki pytań różnych klientów - pozwala to w toku jednego zbiorczego pomiaru uzyskać dane niezbędne wielu odbiorcom. Rozwiązanie te jest tańsze i szybsze niż oddzielna realizacja każdego z zleconych badań oddzielnie.

 

Czy warto zdecydować się na badania omnibusowe?

Powyższa charakterystyka pozwala wyznaczyć kluczowe zalety i wyróżniki badań realizowanych w trybie omnibus. Są to przede wszystkim:

 • niski koszt gwarantowany przez kumulację pytań wielu klientów w jednym badaniu;
 • krótki czas realizacji - prowadzi się bowiem nie serię badań a jeden pomiar zbiorczy, dzięki czemu znacznie szybciej można poznać i wykorzystać wyniki ankietyzacji;
 • reprezentatywność próby - badania omnibus wykorzystują typowe metody ankietyzacji, stąd wykazują tożsame zalety, w tym aspekt reprezentatywności i ogólnokrajowego wymiaru próby;
 • wysoka jakość danych - proces ankietowania opierany bywa o sprawdzone rozwiązania i profesjonalne systemy zbierania, gromadzenia i analizy danych;
 • czytelność i porównywalność wyników - wyniki wypracowane na podstawie pozyskanych drogą ankietyzacji danych ilościowych sprzyjają zestawieniu ich w formie przejrzystych tabel i wykresów;
 • elastyczność pozyskiwania informacji - klient ma możliwość zadania pojedynczego pytania/kilku pytań lub całego ich bloku, dzięki czemu omnibus jest rozwiązaniem „szytym na miarę”.

 

Jakie informacje można pozyskać poprzez badania omnibus?

Ankietyzacja oparta o model omnibus, podobnie jak typowy proces ankietyzacji, może dotyczyć szerokiego spektrum zagadnień - pojedynczy pomiar może objąć wiele różnych wątków, w tym m.in.:

 • weryfikowalność skuteczności kampanii reklamowej;
 • rozpoznawalność trendów panujących na rynku;
 • określenie świadomości i postrzegania marki;
 • testowanie konceptów spotów, opakowań, ulotek czy haseł reklamowych;
 • ustalenie zwyczajów i preferencji zakupowych;
 • charakterystykę gospodarstw domowych czy klientów;
 • ocena usług/produktów oraz stopnia zadowolenia z ich zakupu.

 

Omnibus - gotowe rozwiązania

Doceniając walory modelu omnibusowego, firmy badawcze chętnie włączają je do swojej oferty. Dla przykładowej charakterystyki takiej usługi, opierając się na rozwiązaniach autorskich, warto powołać się na ofertę ankietyzacji Omnibus-CATI, która obejmuje:

 • badanie na ogólnopolskiej próbie badawczej (1000 dorosłych mieszkańców wszystkich województw) - dobór próby uwzględnia rzeczywisty podział społeczeństwa ze względu na ich wiek, płeć, miejsce zamieszkania i wykształcenie oraz dokonywany jest w sposób proporcjonalny;
 • cykliczne comiesięczne pomiary realizowane według ustalonego odgórnie harmonogramu (zlecenie ankietyzacji dokonuje się na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem pomiaru);
 • możliwość zadania pojedynczego zapytania lub bloku pytań;
 • udostępniane wyników w postaci zestawień tabelarycznych już po 7 dniach od rozpoczęcia badania (istnieje możliwość indywidualnego zamówienia opracowań graficznych, weryfikacji hipotez statystycznych czy zastosowanie zaawansowanych metod analitycznych).

 

Szerszy opis ww. usługi zawarto na stronie dedykowanej ofercie Badania Omnibus - CATI.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym charakteryzuje się badanie Omnibus?
Badanie Omnibus to ogólnopolskie badanie, w którym zbierane są pytania z różnych dziedzin i ich realizacja odbywa się poprzez jedno wspólne badanie na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków. Badania Omnibusowe są realizowane w comiesięcznych odstępach w formie telefonicznej CATI lub ankiet online CAWI.
Ile kosztuje badanie Omnibus?
Koszt każdego badanie jest ustalany indywidualnie z klientem w zależności od złożoności pytań i ich ilości. Cena jest również uzależniona od sposobu ankietyzacji, badanie metodą CAWI jest tańsze niż bardziej tradycyjne badanie metodą CATI.
Jaki jest czas realizacji badania Omnibus?
Badania typu Omnibus mogą trwać od kilku do nawet kilkunastu dni roboczych. Czas realizacji zależy od ilości pytań i ich złożoności. Wybranie metody ankietyzacji online (CAWI) znacznie skróci czas realizacji w porównaniu do metody ankietyzacji telefonicznej (CATI).
Czy mogę samodzielnie zrealizować badanie ankietowe?
Klient może samodzielnie zrealizować badanie ankietowe w programie do ankiet SurvGo™. Badanie ankietowe zrealizowane za pomocą SurvGo™ daje możliwość samodzielnego dobrania grupy docelowej (np. proporcje płci oraz wieku respondentów) i stworzenia ankiety. Dzięki temu rozwiązaniu koszt badania jest relatywnie niski a realizacja ekspresowa!
Jakie są zalety przeprowadzenia badania Omnibus?
Badanie omnibusowe zapewnia dane wysokiej jakości w relatywnie krótkim czasie. Prosta forma tego badania oraz niski koszt realizacji sprzyja przeprowadzaniu badania w odstępach comiesięcznych i obserwowaniu zmian, które ciężko dostrzec na podstawie pojedynczego badania.
English version
Badania ankietowe od 4 zł