Realizacja badania rynku worków do odkurzaczy

Cel badania

Niniejsze badanie rynku miało na celu określenie i charakterystykę docelowej grupy odbiorców jednorazowych worków do odkurzaczy badanej marki. Prócz tego, procedurę badawczą ukierunkowano także na rozpoznanie zwyczajów zakupowych konsumentów oraz na określenie ich znajomości (świadomości) badanej marki, wraz z jednoczesnym pozycjonowaniem jej na tle marek konkurencyjnych.

Realizacja badania

Badanie opinii zrealizowano na losowej, ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych z wykorzystaniem telefonicznych, wspomaganych komputerowo, wywiadów kwestionariuszowych - ich przeprowadzenia dokonano za pośrednictwem profesjonalnego studia CATI firmy BioStat. Łącznie badaniem objęto 1067 gospodarstw.

Ponieważ w gospodarstwach domowych kupna worków dokonują zazwyczaj określone osoby (tj. nie zawsze uczestniczący w badaniu respondenci), w kwestionariuszu wywiadu uwzględniono szereg pytań filtrujących - pozwoliło to zarówno na odpowiednie sprofilowanie pytań ankietowych, jak również na dokładniejsze określenie odsetka i profilu społeczno-demograficznego nabywców rozpatrywanego produktu.

Efekty końcowe badania

Wnikliwe i przeprowadzone w oparciu o zebrany materiał badawczy analizy rynku pozwoliły wypracować szereg wniosków i rekomendacji w zakresie budowania przewag konkurencyjnych. Wyniki te zawarto w stanowiącym finalny efekt badania szczegółowym raporcie końcowym - jego opracowanie umożliwiło sumaryczne podsumowanie badania, charakterystykę metodologii jego przeprowadzenia, jak również prezentację wszystkich pozyskanych w jego toku informacji w formie czytelnych wykresów i zestawień tabelarycznych. Zapisy raportu stanowiły podstawę późniejszych zmian w kampanii marketingowej jednorazowych worków do odkurzaczy badanej marki.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego badanie rynku jest tak ważne dla każdego biznesu?

Badanie rynku to proces gromadzenia i analizy informacji na temat produktów, usług i trendów w celu zrozumienia preferencji, potrzeb i zachowań konsumentów. Są one ważne dla biznesu, ponieważ pomagają podejmować lepsze decyzje biznesowe, dostosować strategię marketingową do potrzeb klientów oraz zwiększyć sprzedaż i zyski.

Dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalnej agencji badawczej?

Profesjonalna agencja badawcza, taka jak Biostat® oferuje wiedzę i doświadczenie w zakresie przeprowadzania badań rynku. Także zapewnia odpowiednie narzędzia i technologie do ich przeprowadzenia.

Co to są badania filtrujące?

Pytania filtrujące są to pytania, które mają na celu wykluczenie respondentów, którzy nie spełniają określonych kryteriów badawczych.

English version
Badania ankietowe od 4 zł