Badanie wpływu komunikacji nieformalnej na decyzje zakupowe

Cel badania

Celem badania było sprawdzenie w jakim stopniu przedsiębiorstwa stymulują i wykorzystują w swoich działaniach komunikację nieformalną.

 

Badanie rynku przeprowadzone zostało według ankiety dostarczonej przez Zamawiającego, którą poddano konsultacjom związanym z wymogami przyjętej techniki badawczej.

Realizacja badania

Badanie rynku zrealizowano wśród przedsiębiorców oraz pracowników zatrudnionych w działach PR/marketingu/komunikacji przedsiębiorstw i instytucji.

 

Przebadanych zostało 250 przedstawicieli mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw z różnych branż.

Efekty końcowe badania

Badanie rynkowe przeprowadzone zostało przy pomocy techniki CATI wśród przedsiębiorców z całego kraju.

 

Wyniki przygotowane zostały w sposób umożliwiający ich wykorzystanie w programie statystycznym SPSS.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Na czym polega badanie rynku komunikacji nieformalnej?

Badanie rynku dotyczące komunikacji nieformalnej to proces zbierania informacji na temat sposobów, w jakie ludzie w danym środowisku komunikują się ze sobą w sposób nieoficjalny. Badania te pozwalają na zrozumienie, jakie formy komunikacji są preferowane i jakie wpływają na decyzje zakupowe i preferencje konsumentów.

Kto powinien zdecydować się na badania rynku komunikacji nieformalnej?

Badania rynku dotyczące komunikacji nieformalnej mogą być przydatne dla różnych sektorów, w tym dla firm, organizacji non-profit, agencji marketingowych i badawczych oraz innych podmiotów zainteresowanych zrozumieniem i wykorzystaniem informacji dotyczących zachowań konsumentów.

Jaką metodę badawczą warto wybrać?

Metody mogą obejmować obserwacje bezpośrednie, wywiady pogłębione, analizę mediów społecznościowych, badania fokusowe i badania ankietowe. Każda z tych metod ma swoje zalety i wady, a ostateczny wybór zależy od celów badania i specyfiki badanej grupy, a w tym pomoże zespół z firmy BioStat®.

English version
Badania ankietowe od 4 zł