Badanie wpływu komunikacji nieformalnej na decyzje zakupowe

Cel badania

Celem badania było sprawdzenie w jakim stopniu przedsiębiorstwa stymulują i wykorzystują w swoich działaniach komunikację nieformalną.

 

Badanie rynku przeprowadzone zostało według ankiety dostarczonej przez Zamawiającego, którą poddano konsultacjom związanym z wymogami przyjętej techniki badawczej.

Realizacja badania

Badanie zrealizowano wśród przedsiębiorców oraz pracowników zatrudnionych w działach PR/marketingu/komunikacji przedsiębiorstw i instytucji.

 

Przebadanych zostało 250 przedstawicieli mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw z różnych branż.

Efekty końcowe badania

Badanie rynkowe przeprowadzone zostało przy pomocy techniki CATI wśród przedsiębiorców z całego kraju.

 

Wyniki przygotowane zostały w sposób umożliwiający ich wykorzystanie w programie statystycznym SPSS.

English version
Badania ankietowe od 4 zł