Tag: Studio CATI

Studio CATI

Studio CATIStudio CATI to nowoczesne i klimatyzowane pomieszczenie w firmie Biostat służące  realizacji badań telefonicznych wspomaganych komputerowo. Każde stanowisko wyposażone jest w laptop obsługujący 3 typy stworzonego przez nas oprogramowania CATI-System.

Studio CATI umożliwia:

  • Realizację badań CATI w godzinach od 7.30 do 20.00
  • Sprawowanie bezpośredniej kontroli nad pracą ankieterów stacjonarnych oraz jakością gromadzonych danych
  • Zastosowanie odpowiedniego wariantu oprogramowania do rejestracji przebiegu badania
  • Zgromadzenie wysokiej jakości materiału, w tym rejestrację rozmów w wersji audio
  • Jednoczesną i komfortową pracę kilkunastu stacjonarnych ankieterów w tym samym czasie
  • Realizację badań ilościowych (CATI) i jakościowych (TDI)
  •  Realizację szkoleń dla stacjonarnych ankieterów
  • Kontrolę ankieterów terenowych

Więcej informacji na portalu naszego Studia CATI  http://www.badania-telefoniczne.pl/

English version
Badania ankietowe od 4 zł