Analiza rynku spożywczego w sektorze żywności ekologicznej

Założenia wstępne i cele

Naszym zadaniem w ramach analizy rynku żywności eko było zwłaszcza określenie jego wartości oraz wielkości, a także kierunków rozwoju w kolejnych 10 latach. W ramach badania chcieliśmy także stworzyć profil typowego klienta, korzystającego z oferty sklepów ekologicznych. Zamierzaliśmy dowiedzieć się jakie są preferowane style kupowania żywności ekologicznej, ile konsumenci są skłonni wydawać na produkty z certyfikatem oraz jak rozumieją pojęcie „zdrowej żywności”

Realizacja

Analizę rynku przeprowadziliśmy w dwóch etapach. Najpierw sięgnęliśmy do danych statystycznych i raportów finansowych publikowanych przez instytucje publiczne, a zwłaszcza Główny Urząd Statystyczny. Zebraliśmy także informacje dostępne w branżowych czasopismach oraz portalach internetowych, skupiając się zwłaszcza na analizie opinii ekspertów. Dokonaliśmy zarazem przeglądu trendów demograficznych, medialnych zapowiedzi politycznych oraz nowelizacji prawnych, które mogłyby potencjalnie zmienić sytuację na rynku żywności. Przeanalizowaliśmy również ofertę sklepów online ze zdrową żywnością pod kątem zakresu cen oraz kategorii asortymentu.

 

Druga część analizy polegała na pozyskaniu informacji bezpośrednio od konsumentów. Przeprowadziliśmy ilościowe badania telefoniczne CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Równocześnie podjęliśmy się realizacji 15 indywidualnych wywiadów pogłębionych z nabywcami żywności ekologicznej. Badanie rynku z udziałem końcowych nabywców miało więc charakter ilościowo-jakościowy.  

Efekty

Rezultatem zrealizowanej przez nas analizy rynkowej było m.in. określenie konkretnej wartości rynku, która plasowała się na poziomie 800 mln złotych. Analiza pozwoliła nam także stwierdzić, iż rynek ten rozwija się w dynamicznym tempie i już po 3 latach jego wartość prawdopodobnie przekroczy kwotę miliarda złotych. Czynnikiem to warunkującym jest przede wszystkim wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, a także coraz powszechniejsze uzupełnianie o żywność ekologiczną oferty supermarketów, dyskontów oraz niewielkich sklepów sieciowych.

 

Dzięki badaniu dowiedzieliśmy się także, że Polacy termin „zdrowa żywność” utożsamiają zwykle z jedzeniem pozbawionym konserwantów oraz sztucznych polepszaczy smaku. Żywność ekologiczną najczęściej kupują przez Internet, preferując zakupy na zapas. Coraz chętniej sięgają także po produkty ekologiczne (zwłaszcza świeże owoce i warzywa), oferowane przez najpopularniejsze dyskonty. Czynnikiem spowalniającym rozwój rynku w najbliższych latach mogą jednak okazać się zbyt wysokie ceny, wynikające ze zmniejszenia plonów na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

Chcesz zlecić nam wykonanie podobnej analizy rynku? Z naszą ofertą zapoznasz się tutaj. 

English version
Badania ankietowe od 4 zł