Badanie marketingowe witamin

Wstępne założenia

Dla naszego klienta, który od wielu lat prowadzi działalność w sektorze farmaceutycznym wykonaliśmy badanie konceptów reklamowych mających za zadanie zwiększyć sprzedaż tego produktu. Na życzenie klienta badanie zostało przeprowadzone na 600 kobietach z grupy wiekowej 40 – 65, które stanowią segment docelowy klienta. Poprzednie badania wykazały, że kobiety w tej grupie wiekowej najczęściej kupują tego typu suplementy diety.

Realizacja

Badanie marketingowe zostało przeprowadzone na panelu konsumenckim Badanie-Opinii.pl gdzie znajduje się ponad 200 tys. respondentów. Badanie marketingowe zostało zrealizowane metodą CAWI. Najważniejszymi elementami dla naszego klienta było poznanie:

  • Mocnych i słabych stron każdego konceptu
  • Skłonności respondentek do zakupienia witamin 
  • Skojarzeń respondentek z produktem
  • Emocji jakie koncept wzbudza w respondentkach
  • Rozpoznawalności marki produktu
Rezultaty

Badanie marketingowe zawierało trzy zupełnie odmienne koncepty reklamowe. Do każdego konceptu zadane respondentką te same pytania. Badanie marketingowe witamin wykazało, że koncept „A” najlepiej został oceniony w kategorii „produkt” – 3,79 w skali od 1 do 5.  Silną stroną konceptu „B” okazały się ex aequo „humor, żartobliwy ton” i „produkt” z wynikiem 3,94. Koncept „C” w opinii respondentek okazał się równie zabawny jak koncept „B” zyskując w kategorii „humor, żartobliwy ton” - 3,94. Następnie zapytano ankietowane o to jaki koncept najbardziej skłania ich do zakupienia witaminy. Koncept „A” zachęcił 6 na 10 respondentek. Koncept „B” przekonał do zakupu witamin ¾ ankietowanych. 7 na 10 kobiet stwierdziło, że po usłyszeniu reklamy „C” kupiłoby dany produkt. Poproszono również respondentki o przyporządkowanie miejsc od 1 do 3 każdemu z konceptów. Ponad 1/3 respondentek wskazało koncept „B” na pierwszym miejscu co jednoznacznie wskazuje, że ten koncept najbardziej przypadł do gustu ankietowanym. Na samym końcu ankiety zdecydowaliśmy się sprawdzić jak nazwa produktu zapadła w pamięć ankietowanym po kilkukrotnym zetknięciu się z nią w niedługim okresie czasu. Dokładną nazwę witaminy podało 491 kobiet co jest bardzo dobrym wynikiem i świadczy o dobrze dobranej nazwie produktu. 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie dodatkowe metody badawcze można wykorzystać w badaniu marketingowym dotyczącym witamin?

W badaniu marketingowym dotyczącym witamin mogą być wykorzystywane różne metody badawcze, takie jak ankiety, wywiady, obserwacje, analiza danych statystycznych, badania jakościowe i ilościowe.

Jaki jest cel badań marketingowych w tej sekcji?

Cel to zrozumienie preferencji i potrzeb klientów w zakresie suplementów witaminowych. A także identyfikacja trendów rynkowych i konkurencyjnych oraz ocena skuteczności działań marketingowych związanych z produktami witaminowymi.

W czym jeszcze mogą pomóc badania marketingowe?

Należy pamiętać, że badania są procesem ciągłym, który powinien towarzyszyć działalności firm na bieżąco. Rynki i preferencje klientów stale się zmieniają, dlatego ważne jest regularne przeprowadzanie badań, aby być na bieżąco z potrzebami i oczekiwaniami klientów.

English version
Badania ankietowe od 4 zł