Dowiedz się podstaw przed przeprowadzaniem ankiety online

ankiety online

Ankiety internetowe reprezentują wszechstronne i elastyczne rozwiązania służące gromadzeniu informacji. Wybór odpowiedniej metody badawczej jest kluczowy, zaś ankiety online charakteryzują się łatwością obsługi i analizy danych. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które ułatwią przeprowadzenie takiego badania.

 

Ankiety online – garść podstawowych informacji

Ankiety online są realizowane za pośrednictwem Internetu, gdzie respondenci mają dostęp do kwestionariusza poprzez link przesłany przez osoby przeprowadzające badanie, zwykle za pośrednictwem zaproszenia e-mailowego lub na stronie internetowej. Badania internetowe wyróżniają się kilkoma cechami, co czyni je najpopularniejszą metodą badawczą. Dzięki nim można dotrzeć do dużej liczby respondentów, którzy mogą wypełniać kwestionariusz jednocześnie. Istnieje także opcja generowania indywidualnego linku dla każdego respondenta, dzięki takiej funkcji ankiety online mogą posłużyć w badaniach pracowników i klientów. Ankiety online są atrakcyjne dla respondentów z powodu, że umożliwiają interaktywnych elementów, takich jak zdjęcia, filmy wideo i pliki audio.

 

Jakie właściwości wyróżniają oprogramowanie SurvGo™ w kontekście prowadzenia ankiet w porównaniu z innymi aplikacjami konkurencyjnymi?

SurvGo™ wyróżnia się spośród innych narzędzi do ankiet online poprzez swoją wyjątkową łatwość obsługi oraz zaawansowane funkcje, co sprawia, że jest odpowiednie zarówno dla osób prywatnych jak i wielkich korporacji. Ankiety tworzone za pomocą SurvGo™ są kompatybilne z różnymi rodzajami urządzeń elektronicznych, takimi jak tablety, komputery, laptopy czy smartfony.

 

Za pomocą tego narzędzia możemy stosować różnorodne rodzaje pytań, na przykład:

  • Pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru – podstawa każdej ankiety
  • Pytania macierzowe jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru oraz macierze otwarte, pozwalają w ramach jednego pytania zebrać wiele danych
  • Pytania otwarte, w których respondenci mogą wyrazić swoje opinie własnymi słowami na temat badania.
  • Pytania z przedzielanymi punktami, które wymagają od respondentów rozdzielenia puli punktów między różnymi odpowiedziami.
  • Pytania ze skalą, gdzie respondenci oceniają stopień ważności lub zgody na przedstawione zdania.
  • Pytania z plikami multimedialnymi, które zawierają zdjęcia lub filmy, mogące zainteresować respondentów i pozytywnie wpłynąć na wizerunek przedsiębiorstwa.

SurvGo™ oferuje także inne formy zadawania pytań oraz możliwość stosowania pytań warunkowych, które pomagają w skróceniu czasu wypełniania ankiety i stworzeniu logiki ankiety. Po zakończeniu badania możemy automatycznie generować raporty, co oszczędza czas i ułatwia analizę zebranych danych.


Rozpoczęcie prowadzenia kwestionariusza online

Tworzenie kwestionariusza online polega na opracowaniu pytań, kwestionariusza, który będzie widoczny podczas wypełniania ankiety przez respondentów w Internecie. Przed rozpoczęciem procesu należy wybrać temat badania. W SurvGo możesz samodzielnie od zera stworzyć ankietę lub skorzystać z przykładowych ankiet. Istnieje możliwość całkowitej edycji przykładowych ankiet.

 

SurvGo™ pomaga użytkownikowi przez cały proces tworzenia ankiety, umożliwiając stworzenie wysokiej jakości kwestionariusza, który dostarczy niezbędnych danych. Tworzenie ankiet online jest efektywnym sposobem na szybkie uzyskanie przydatnych informacji od docelowych respondentów. Graficzne raporty z wyników badania umożliwiają szybkie opracowanie zebranych danych. Ponadto, wszystkie odpowiedzi respondentów są gromadzone w jednym miejscu, co znacznie ułatwia analizę ankiet, dzięki możliwości pobrania wszystkich danych do excel’a. Dzięki SurvGo™ przeprowadzisz badanie szybko, ekonomicznie i profesjonalnie.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są istotne kroki w organizacji ankiety online?

Kluczowe etapy to określenie celów ankiety, wybór odpowiedniego narzędzia do jej przeprowadzenia, formułowanie klarownych pytań, zarządzanie uczestnikami oraz analiza i interpretacja zebranych danych.

Jak zapobiec sugerowaniu odpowiedzi przez formułowanie pytań w ankiecie online?

Aby uniknąć sugestii w odpowiedziach, należy formułować pytania obiektywnie i neutralnie, zróżnicować rodzaje pytań oraz stosować techniki skalowania w celu uzyskania różnorodnych opinii respondentów.

Jakie pomyłki najczęściej występują podczas interpretacji danych z kwestionariusza online?

Często popełniane błędy to brak weryfikacji danych, pomijanie istotnych zależności między zmiennymi, błędna interpretacja wyników oraz nieodpowiednia prezentacja danych. Dlatego należy przeprowadzić staranną analizę i wyciągnąć trafne wnioski z zebranych informacji.

English version
Badania ankietowe od 4 zł