Tag: badanie struktury rynku

Badania struktury rynku

Badania struktury rynkuZamierzając wejść na rynek z nowym produktem lub usługą, warto podjąć decyzję o przeprowadzeniu analizy rynku. Wnioski z badań pozwalają firmie dokonywać trafniejszych wyborów strategicznych.  Badania struktury rynku realizowane są za pomocą technik ilościowych (PAPI, CAPI, CATI, CAWI) oraz jakościowych (dogłębna analiza desk research).

Cele i zakres badań

Badanie struktury rynku skutkuje dogłębną analizą podmiotów oraz przedmiotów rynkowych - umożliwia identyfikację konkurencyjnych podmiotów oraz relacji występujących pomiędzy nimi.
W zakres badania wchodzą również analizy produktów, podaży oraz popytu na konkretny w danym obszarze produkt.

Elementy badań struktury rynku:

 • Ceny rynkowe
 • Metody dystrybucji 
 • Identyfikacja kluczowych graczy na rynku oraz ich udziałów
 • Strategie promocji
 • Analizy konkurencji
 • Wielkość rynku
 • Czynniki ryzyka oraz sukcesu
 • Bariery wyjścia i wejścia
 • Trendy na rynku 
 • Prognozy rynkowe

Nasza propozycja badawcza

Badania struktury rynku opierają się na przetwarzaniu danych z różnorodnych źródeł, a następnie trafnego ich zestawienia.  Istotną kwestią poznawczą staje się zdefiniowanie głównych graczy rynkowych oraz określenie udziałów poszczególnych kategorii produktów na rynku zarówno w aspekcie statycznym jak i dynamicznym.

Badania skierowane są również na określenie szans i zagrożeń w danej branży. Metody dystrybucji oraz strategie cenowe to elementy ściśle ze sobą związane, od których wyboru jest uzależniony sukces firmy. Przeprowadzamy także analizę konkurencji, czyli pozostałych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku. 

Market Structure

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Możliwość określenia wielkości rynku, popytu, podaży, koniunktury oraz kluczowych graczy
  w danym segmencie rynkowym;
 • Identyfikacja szans i zagrożeń, warunkujących odniesienie sukcesu na rynku w określonej branży;
 • Przewidywanie trendów rynkowych;
 • Określenie chłonności rynku, a także rynkowych barier wejścia i wyjścia;
 • Wszechstronna analiza działań konkurencji m.in. pod kątem oferty, dystrybucji, promocji, oferowanych cen oraz realizowanej strategii marketingowej;
 • Przewidywanie kierunków rozwoju rynku w określonej branży.

Jak to robimy?

 • Pozyskujemy bogaty materiał badawczy z wielu źródeł, zwłaszcza z wykorzystaniem metody desk research
 • Zdobywamy również informacje bezpośrednio od uczestników rynku (klienci, dystrybutorzy); wykorzystując w tym celu ilościowe oraz jakościowe techniki badawcze;
 • Uzyskane informacje poddajemy dokładnej wnikliwej wieloźródłowej analizie; co pozwala na wyciągnięcie wniosków i opracowanie zbiorczego raportu;

Co zrobić, aby klient zauważył nasz produkt?

Starając się utrzymać dobrą pozycję na rynku nie wystarczy wykonywać tylko regularnie badania rynku bądź badania satysfakcji klienta. Badania te trzeba wykonywać, ale przede wszystkim należy je zrozumieć - wyciągnąć wiedzę, która będzie przydatna w dalszym procesie rozwojowym. Zwracając uwagę na uzyskane dane może zastanowić się nad swoją pozycją na rynku, a także - stosowaną  taktyką sprzedażową.

 

Po czym poznasz, że jesteś rozpoznawalny?

Chcąc zostać zauważonym przez klientów należy przede wszystkim:

 • określić właściwą grupę docelową produktu;
 • wyróżnić się wśród innych producentów;
 • dobrze poznać konkurencję;
 • określić pozycję swojej marki.

 

Badania rynkuUchwycenie tych czterech aspektów pozwoli na obserwację swojej pozycji względem innych brandów w procesie badań rynku. W zależności od tego jaka docelowa grupa konsumencka będzie punktem odniesienia naszych działań tak też będzie charakteryzować nasz produkt – wybierać kolory, formy opakowania, dodatkowe funkcje. Warto uwzględnić te charakterystyki żeby wyróżnić się wśród innych producentów i odróżnić oferowane produkty. Bardzo ważne jest zatem potraktowanie w tym momencie konsumentów jako zasobu firmy, który decyduje o jego dalszym rozwoju i daje informacje, co do stopnia rozpoznawalności marki.

 

Jaka powinna być misja firmy?

Jeżeli konsumentów określa się jako niematerialny zasób firmy to należy mieć na uwadze także ich wartości. Stąd także misja firmy powinna opierać się na wartościach, które będą spójne z wartościami odbiorców. Za misję firmy uznaje się zestaw wartości charakteryzujący dane przedsiębiorstwa i nadającą mu niepowtarzalny rys.

 

Po co obserwować konkurencję?

Rozpoznanie konkurencji pozwala na wskazanie tych czynników, których występowania nie odnotowano wśród innych firm bądź też niszy, która może zostać wypełniona. Informacje takie można uzyskać dzięki wykonaniu badań rynku. Pozwalają one na umieszczenie swojej marki w wybranym segmencie i sprawdzenie jakości swojego funkcjonowania, a przy tym - wskazanie mocnych i słabych stron swojego produktu bądź usługi.

 

Kim dla firmy jest klient?

Klienci pełnią rolę czynnika tworzącego w swoisty sposób niepowtarzalną wartość firmy - są źródłem wartości przedsiębiorstwa. Stąd też pojawia się potrzeba regularnego badania poziomu satysfakcji i lojalności klientów, a także wykonywania badania rynku. Należy zwrócić uwagę, że klient jest osobą, którą trzeba zdobyć, a następnie skutecznie utrzymać i rozwinąć z nim trwałe relacje. Dlatego tak ważne jest, by firma wykazywała przed konsumentem te wartości, które mają dla niego największe znaczenie. Warto bowiem przy tym zauważyć, że klient:

 • oczekuje indywidualnej obsługi;
 • chce być zrozumiały;
 • oczekuje zaspokojenia swoich potrzeb.

 

Umiejętność zrozumienia klientów i zaspokojenie ich potrzeb jest podstawą do budowania trwałych relacji.

 

W czym pomoże wiedza o wartościach konsumenckich?

Po rozpoznaniu wartości klientów należy zestawić je z wartościami, które firma może dostarczyć konsumentom - pozwoli to na określenie:

 • sposobu komunikacji z klientami;
 • kanałów dostarczania konsumentom informacji dot. ww. wartości.

 

Warto mieć tutaj na uwadze fakt, że wartości klienta odpowiadają jego potrzebom, a te zaś motywują go do zakupu. Stąd też te trzy czynniki - motywacja, potrzeba, wartość - muszą być ze sobą spójne. I tak, klienci, którzy będą chcieli zrealizować swoją potrzebę statusu będą zmotywowani do zakupu samochodu jednaj marki, a jeśli skupią się na realizacji potrzeby kontroli zwrócą uwagę na markę utożsamianą z bezpieczeństwem. Z kolei osoby, które koncentrują się na potrzebie witalności chętnie zakupią markę sektora samochodów sportowych. Przeprowadzenie badań rynku pozwolą na wskazanie nie tylko pozycji naszej firmy na rynku, ale także pozwolą zapoznać się z potrzebami klientów i skuteczniej je zaspokajać, a przez to - umacniać swoja pozycję rynkową.

English version
Badania ankietowe od 4 zł