Wszystko co musisz wiedzieć o badaniach rynku

badania rynku

Zastanawiałeś się kiedyś czym są tak naprawdę badania rynku? W tym artykule dowiesz się wszystkiego co chciałbyś o nich wiedzieć.

 

Badania rynku – czym jest?

 

Badanie rynku to kompleksowy proces pozyskiwania informacji o wydarzeniach na danym rynku. Głównym celem jest poznanie genezy, obecnej sytuacji oraz tendencji rozwojowych rynku. Podczas badań gromadzone są informacje o kluczowych mechanizmach rynkowych, takich jak popyt, podaż, ceny produktów i usług, a także preferencjach i oczekiwaniach konsumentów oraz strategiach konkurencji. Proces badania rynku zaczyna się od sprecyzowania problemu badawczego i wymaga regularnego gromadzenia, analizowania i opracowywania danych. Kończy się on prezentacją wyników, wniosków i zaleceń, które są kluczowe dla zarządzania marketingiem oraz powiązanych działań operacyjnych.

 

Rodzaje badań rynkowych

 

Z uwagi na różne rodzaje przeprowadzania badań rynkowych, istnieje kilka ich rodzajów:

  • Pierwotne i wtórne
  • Jakościowe i ilościowe
  • Wewnętrzne i zewnętrzne
  • Eksploracyjne i testowe
  • Analiza danych i przewidywania

Pierwotne i wtórne:

Badania rynku mogą być podzielone na dwa rodzaje w zależności od analizowanych danych. Pierwsze z nich to badania pierwotne polegają na zbieraniu danych bezpośrednio na potrzeby konkretnego badania, co gwarantuje ich aktualność i trafność. W tej metodzie można wykorzystać ankiety, pogłębione wywiady, grupy badawcze i obserwacje. Z kolei badania wtórne korzystają z danych już istniejących, dostępnych publicznie, takich jak raporty finansowe, badania przeprowadzone przez GUS. Chociaż jest to prostszy i tańszy sposób, dane te mogą być ogólnodostępne, nieaktualne i pozbawione naszej kontroli nad procesem zbierania informacji.

 

Jakościowe i ilościowe

Kolejny podział dotyczy metodyki przeprowadzania badań rynkowych. W badaniach ilościowych wykorzystuje się liczby do wnioskowania statystycznego i analizy skal i tendencji rynkowych. Są to zazwyczaj przeprowadzane za pomocą ankiet. Z kolei badania jakościowe koncentrują się na analizie przyczyn zachowań, nie opierając się na liczbach, lecz na opiniach i wywiadach. Metody te obejmują wywiady grupowe i indywidualne. Obie metody badań mają duże znaczenie dla pełnego zrozumienia rynku i zachowań konsumentów.

 

Wewnętrzne i zewnętrzne

Ze względu na sposób organizacji, istnieje możliwość podziału badań rynku na badania wewnętrzne i zewnętrzne. Badania wewnętrzne polegają na wykorzystaniu już zgromadzonych informacji, takich jak dane dotyczące sytuacji finansowej firmy lub analizy konkurentów. Dzięki temu nie ma konieczności korzystania z danych zewnętrznych. Natomiast badania zewnętrzne opierają się na informacjach pozyskanych przez inne przedsiębiorstwa lub instytucje, na przykład za pośrednictwem Głównego Urzędu Statystycznego. W takim przypadku korzystamy z danych dostępnych na rynku, które zostały zebrane przez zewnętrzne źródła.

 

Eksploracyjne i testowe

Inny rodzaj klasyfikacji odnosi się do celu badań rynkowych. Jednym z nich jest badanie eksploracyjne, którego głównym celem jest zrozumienie istoty danego problemu, np. zachowań czy potrzeb konsumpcji. Drugim przykładem jest badanie testowe, które polega na testowaniu nowych produktów i/lub usług.

 

Analiza danych i przewidywania

Biorąc pod uwagę horyzont czasowy, możemy wyróżnić dwa rodzaje badań rynku. Pierwszym z nich jest analiza danych rynkowych, obejmująca przeszłe i obecne zjawiska. W tym przypadku wykorzystuje się różne metody, takie jak wywiady, korzystanie z baz danych (np. Głównego Urzędu Statystycznego) oraz przeprowadzenie ankiet. Drugi rodzaj badań to prognozowanie, które umożliwia rozpoznanie trendów oraz przewidywanie przyszłej sytuacji na badanym rynku.

 

Z czego powinno się składać badanie rynku?

 

Badanie rynku to złożony proces, który obejmuje analizę różnych aspektów. W badaniu należy uwzględnić strukturę rynku, cele badania, narzędzia badawcze, definicję grupy docelowej oraz analizę konkurencji. Określenie celów badania jest kluczowe do zrozumienia rentowności marki lub produktu. Wybór odpowiednich narzędzi badawczych, takich jak ankiety czy wywiady, jest istotny dla skutecznego zebrania danych. Precyzyjna definicja grupy docelowej pozwala określić cechy socjodemograficzne i osobiste. Analiza konkurencji pomaga zrozumieć działania innych firm. Natomiast ostateczne wnioski, są kluczowym elementem, więc powinno się brać kluczowe czynniki i/lub zmienne pod uwagę.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są cele badań rynkowych i dlaczego są istotne?

Cele badań rynkowych to zrozumienie rentowności marki lub produktu, dokładne poznanie zachowań konsumentów i analiza konkurencji. Są istotne, ponieważ pomagają podejmować trafne decyzje biznesowe.

 

W jaki sposób badania rynkowe mogą pomóc firmom w odkrywaniu nisz rynkowych?

Badania rynkowe mogą dostarczyć informacji na temat niewykorzystanych obszarów na rynku, zwanych niszami. Analiza preferencji konsumentów i identyfikacja luk w ofercie konkurencji umożliwiają firmie skoncentrowanie swoich działań na specyficznych grupach klientów lub na wprowadzenie unikalnych produktów i usług, które mogą zaspokoić potrzeby tej niszy rynkowej.

Jakie znaczenie mają badania rynkowe dla nowo powstających firm?

Badania rynkowe są niezwykle istotne dla nowych firm, ponieważ pozwalają na zrozumienie specyfiki rynku, potrzeb i preferencji konsumentów oraz strategii konkurencji. Dzięki temu przedsiębiorstwo może dostosować swoją ofertę do wymagań rynku i uniknąć potencjalnych zagrożeń.

English version
Badania ankietowe od 4 zł