Ogólnopolskie badanie rynku muzycznego

Cel badania

Na zlecenie jednego z największych dystrybutorów sprzętu muzycznego w Polsce, mieliśmy okazję dodać do swojego portfolio przeprowadzone badanie rynku muzycznego. Celem tego badania było ustalenie zapotrzebowania na rynku polskim na produkty konkretnego typu i wybranych producentów. Ustalone miały zostać podstawowe potrzeby konsumentów, jak również ich wymagania – tak w zakresie oferowanych przez sprzęt możliwości, jak i jego ceny, a także różnych cech pobocznych.

Wykonanie badania

Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, którzy korzystają z usług sklepów muzycznych. Z powodu charakteru badania, pomiar został wykonany z użyciem techniki CAWI – za pomocą ankiety internetowej.

 

Respondenci musieli zadeklarować swoje zainteresowanie nabywaniem sprzętu muzycznego, a następnie m.in. oznaczyć cechy produktów, które są według nich najważniejsze – wskazując preferowane marki, typy, rodzaje sprzętu. Kwestionariusz pozwalał na bardzo szczegółowe sprecyzowanie preferencji w każdym możliwym zakresie, tak, by umożliwić ustalenie archetypów produktów, na które na polskim rynku muzycznym istnieje realne zapotrzebowanie. Pytania zamknięte, otwarte, użycie grafik, produktów brantowanych, a także niebrandowanych pozwoliło uzyskać optymalną precyzję badania.

 

Ankieta, w której udział wzięło 600 reprezentantów, dostępna była na muzycznych forach internetowych oraz w mediach społecznościowych, i możliwa do wypełnienia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i na urządzeniach mobilnych.

Efekty badania

Raport końcowy z badania rynku przygotowany na podstawie przeprowadzonych analiz wyników podsumowywał zwięźle i czytelnie wszystkie zebrane informacje. Przedstawiał cechy produktów, na które klienci zwracają największą uwagę, oraz te, które nie są tak ważne. Ustalone zostały optymalne zakresy cenowe sprzętu w różnych klasach produktów, a także najlepsze możliwe sposoby promowania nowych towarów. Zdobyte informacje posłużyły do zoptymalizowania oferty dystrybutora, a także do skutecznego wprowadzania nowych towarów na rynek.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie informacje można uzyskać, przeprowadzając badania rynku muzycznego?

Badania rynku muzycznego pozwalają na poznanie preferencji i zwyczajów słuchania muzyki przez różne grupy wiekowe i społeczne, ocenę popularności poszczególnych gatunków i artystów, zrozumienie wpływu kanałów marketingowych na decyzje o zakupie muzyki oraz identyfikację trendów rynkowych.

Czy badania rynku muzycznego są popularne w branży muzycznej?

Tak, badania rynku muzycznego są powszechnie stosowane w branży muzycznej, szczególnie w celu oceny potencjału rynkowego nowych artystów i albumów, identyfikacji trendów rynkowych oraz projektowania skutecznych kampanii marketingowych.

Na czym opiera się badanie rynku muzycznego?

Badanie rynku muzycznego to proces zbierania informacji na temat zachowań i preferencji konsumentów związanych z muzyką, takich jak preferowane gatunki muzyczne, sposoby słuchania muzyki i preferowane źródła informacji o nowych artystach.

English version
Badania ankietowe od 4 zł