Ankiety online – wskazówki dotyczące pisania bardziej efektywnych pytań ankietowych

ankiety online

Każde badanie powinno być sformułowane tak, aby przyciągnęło, jak największa liczbę respondentów. Co więcej, ankieta online powinna być interesująca, aby nie była przerywana w trakcie uzupełniania. Na co warto zwrócić uwagę chcąc napisać najlepsze pytania ankietowe, w celu przeprowadzenia ankiety online?

 

Zachowaj prostotę

W ankiecie online nie należy stosować skomplikowanych sformułowań, gdyż może się to skończyć frustracją lub dezorientacją respondentów. W takiej sytuacji  osoby wypełniające badania udzielą niejasnych odpowiedzi, bądź w ogóle nie wezmą udziału w badaniu internetowym. Prostota to podstawa, pytania ankietowe powinny być krótkie, proste i jasne. Ułatw respondentom dostęp do pytań ankiety online pamiętając o tym, że są oni zajęci, dlatego powinni być w stanie zrozumieć pytania i odpowiedzieć na nie w krótkim czasie. Długa ankieta internetowa może spowodować wysoki wskaźnik porzuceń badania.

Stosuj zrozumiały język

Utrzymywanie bezpośrednich i prostych pytań jest ważną zasadą. Poznaj swoich respondentów i rozmawiaj z nimi na ich poziomie. Powinieneś wziąć pod uwagę takie rzeczy jak poziom ich wykształcenia, czy doświadczenie. Używaj słów, które mogą być łatwo zrozumiane. Unikaj akronimów, podwójnych przeczeń, żargonu branżowego, niezdefiniowanych skrótów i pojęć technicznych. Należy podać wszystkie niezbędne fakty, aby respondenci mogli zrozumieć, o co ich pytamy. Jeśli zamierzasz odnieść się do czegoś, co może być nieznane respondentom, dodaj opis, które dodatkowo to wyjaśnią.

Unikaj podwójnie skomplikowanych pytań

Nikt nie lubi odpowiadać na długie ankiety. Często ankieterzy umieszczają dwa pytania w jednym - to właśnie są pytania dwulicowe. Jest to częsty błąd popełniany przy pisaniu pytań ankietowych. Respondent może nie znaleźć jasnego sposobu na odpowiedź na takie pytanie. Może mu się podobać smak, ale nie wygląd lub odwrotnie. Dlatego powinieneś rozbić pytanie na dwie części. Pamiętaj, że ankiety online są pośrednią metodą badawczą i respondenci nie mogą zapytać osoby przeprowadzającej badanie o niezrozumiałe treści.

Unikaj używania pytań naprowadzających

Czasami, świadomie lub nieświadomie, Twoje opinie mogą przeniknąć do pytań ankietowych. Takie pytania mogą w ten sposób zachęcić klientów do udzielenia określonej odpowiedzi, a to z kolei wpłynie negatywnie na wyniki ankiety online. Pytania naprowadzające to pytania, które kierują respondentów w wybranym przez Ciebie kierunku. Aby uniknąć takich pytań, możesz poprosić osobę trzecią o sprawdzenie przykładowych pytań pod tym kątem.

Upewnij się, że Twoja ankieta działa na wielu urządzeniach

Możesz się spodziewać, że respondenci będą korzystać z różnych urządzeń podczas wypełniania ankiety online. Wybierając aplikację, której chcesz użyć, weź to pod uwagę i wybierz taką, która jest responsywna i posiada wersję mobilną oraz desktopową. Zastanawiając się nad urządzeniami, pomyśl o miejscu lub czasie, w którym respondenci będą wypełniać ankietę. Zapoznaj się z ankietą zarówno na komputerze, jak i na telefonie, aby upewnić się, że wszyscy użytkownicy będą mieli ułatwione zadanie.

Jeśli już wiesz do jakich wskazówek się stosować to pozostaje ostatni i najważniejszy moment - przetestuj ankietę internetową. Znajdź ludzi, którzy wezmą udział w tym badaniu bez żadnego instruktażu z Twojej strony i zbierz ich opinie. Będziesz miał szansę zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy. Docelowy wskaźnik odpowiedzi na ankietę zależy od wielu parametrów, w szczególności od rodzaju relacji, jakie masz z respondentami.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak wybrać odpowiednią skalę odpowiedzi w pytaniach ankietowych

Odpowiednią skalę odpowiedzi w pytaniach ankietowych należy dopasować do charakteru pytania i oczekiwanych danych.

Jakie są najlepsze typy pytań ankietowych do uzyskania szczegółowych odpowiedzi?

Najlepsze typy pytań ankietowych do uzyskania szczegółowych odpowiedzi to pytania otwarte.

Jakie są najważniejsze zasady pisania pytań ankietowych?

Najważniejsze zasady pisania pytań ankietowych to: klarowność, jednoznaczność, unikanie sformułowań dwuznacznych, konkretne pytania oraz odpowiednie układanie pytań w logiczny porządek.

English version
Badania ankietowe od 4 zł