Badania rynku gier komputerowych

Cele badawcze

Nasza firma ma w swoim portfolio realizację badania rynku gier komputerowych przeprowadzonego na zlecenie jednego z polskich producentów. Głównym celem projektu było stworzenie profili typowych graczy. Miały one uwzględniać cechy społeczno-demograficzne, osobowościowe oraz motywy dla których Polacy stawiają na tego typu rozrywkę. W ramach badania chcieliśmy także poznać świadomość istnienia krajowych oraz zagranicznych marek gier komputerowych.

Realizacja

W trakcie badania posłużyliśmy się zarówno pomiarem o charakterze jakościowym, jak i ilościowym. Najpierw przeprowadziliśmy 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z osobami, które w gry komputerowe grają co najmniej raz w tygodniu. Były to osoby zróżnicowane ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz kategorie gier, po które najczęściej sięgają. Udało nam się pozyskać informacje na temat sposobów zaopatrywania się w gry, postrzegania poszczególnych marek, a także preferowanych urządzeń do obsługi gier. Badani dzielili się również szczegółowymi informacjami na temat motywacji skłaniających ich do grania oraz emocji jakich doświadczają w trakcie.

 

Wnioski z wywiadów posłużyły nam do skonstruowania kwestionariusza badań ilościowych. Skierowaliśmy elektroniczną ankietę do respondentów stanowiących reprezentatywną próbę mieszkańców Polski w wieku 14-50 lat. W tym celu posłużyliśmy się naszym autorskim panel badawczym. Badanie rynku pozwoliło nam uzyskać szczegółowe informacje na temat wyodrębnionych w toku badania jakościowego segmentów graczy.

Efekty

Finalnym rezultatem badania był raport zawierający charakterystykę poszczególnych profili społecznych i psychograficznych polskich graczy. Przygotowaliśmy także dla klienta wnioski dotyczące świadomości oraz wizerunku topowych polskich marek na tle produkcji zagranicznych.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Na czym polegają badania rynku gier?

Badania rynku gier to proces zbierania i analizowania danych dotyczących preferencji i zachowań graczy oraz trendów i wyzwań w branży gier wideo.

Jakie aspekty branży gier są najczęściej badane?

Badania rynku gier skupiają się na takich aspektach, jak preferencje i zachowania graczy, trendy w branży, popularność i sprzedaż gier, modele biznesowe, poziom zaangażowania graczy, wpływ nowych technologii na rozwój gier, konkurencja w branży oraz wyzwania i szanse dla rynku gier.

Czy badania rynku gier są tylko dla dużych firm z branży gier?

Nie, badania rynku gier są ważne dla każdej firmy lub osoby, która chce lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje graczy oraz trendów i wyzwań w branży gier. Wiedza ta może pomóc w lepszym dostosowaniu oferty i zwiększeniu konkurencyjności na rynku.

English version
Badania ankietowe od 4 zł