Badania rynku gier komputerowych

Cele badawcze

Nasza firma ma w swoim portfolio realizację badania rynku gier komputerowych przeprowadzonego na zlecenie jednego z polskich producentów. Głównym celem projektu było stworzenie profili typowych graczy. Miały one uwzględniać cechy społeczno-demograficzne, osobowościowe oraz motywy dla których Polacy stawiają na tego typu rozrywkę. W ramach badania chcieliśmy także poznać świadomość istnienia krajowych oraz zagranicznych marek gier komputerowych.

Realizacja

W trakcie badania posłużyliśmy się zarówno pomiarem o charakterze jakościowym, jak i ilościowym. Najpierw przeprowadziliśmy 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z osobami, które w gry komputerowe grają co najmniej raz w tygodniu. Były to osoby zróżnicowane ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz kategorie gier, po które najczęściej sięgają. Udało nam się pozyskać informacje na temat sposobów zaopatrywania się w gry, postrzegania poszczególnych marek, a także preferowanych urządzeń do obsługi gier. Badani dzielili się również szczegółowymi informacjami na temat motywacji skłaniających ich do grania oraz emocji jakich doświadczają w trakcie.

 

Wnioski z wywiadów posłużyły nam do skonstruowania kwestionariusza badań ilościowych. Skierowaliśmy elektroniczną ankietę do respondentów stanowiących reprezentatywną próbę mieszkańców Polski w wieku 14-50 lat. W tym celu posłużyliśmy się naszym autorskim panel badawczym. Badanie pozwoliło nam uzyskać szczegółowe informacje na temat wyodrębnionych w toku badania jakościowego segmentów graczy.

Efekty

Finalnym rezultatem badania był raport zawierający charakterystykę poszczególnych profili społecznych i psychograficznych polskich graczy. Przygotowaliśmy także dla klienta wnioski dotyczące świadomości oraz wizerunku topowych polskich marek na tle produkcji zagranicznych.

English version
Badania ankietowe od 4 zł