Badanie satysfakcji pacjentów centrum medycznego

Wstępne założenia

Dla jednego z najbardziej uznanych Centrów Medycznych w Polsce przeprowadziliśmy badanie satysfakcji pacjentów, w celu określenia poziomu jakości obsługi, bezpieczeństwa opieki, zadowolenia z warunków pobytu i dostępnej infrastruktury, a także przestrzegania formalnych procedur i kompletności przekazywanych informacji związanych z przeprowadzanymi zabiegami medycznymi. Istotną rolę w zrealizowanym badaniu pełniła kwestia oceny realizacji procedur związanych ze skutecznym leczeniem bólu. Ocena konsumenckiej jakości opieki oraz satysfakcji z niej pełnią istotną funkcję w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku, będąc kołem zamachowym w rozwoju każdego przedsiębiorstwa medycznego. Więcej informacji o metodologii prowadzenia badań satysfakcji pacjentów znaleźć można tutaj.

Realizacja

Podczas przeprowadzonego badania satysfakcji pacjentów, zebrane dane zostały porównane z danymi uzyskanymi z konkurencyjnych podmiotów medycznych. Dzięki czemu uzyskano analizę porównawczą poziomu satysfakcji pacjentów w różnych placówkach medycznych. Co stanowi dobry punkt wyjścia do dokonywania dalszych szczegółowych analiz, w celu optymalizacji strategii zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości obsługi pacjentów. W celu przeprowadzenia badania wykorzystano metodę CATI. Technika badań telefonicznych CATI sprawdza się w różnorodnych projektach, od badań marketingowych, przez badania rynku i opinii, omnibusy, aż po badania ewaluacyjne. Ponadto absorbuje mniejsze środki niż tradycyjne ankiety papierowe (PAPI) i ankiety wspomagane komputerowo (CAPI). Dzięki jej wykorzystaniu istnieje większe prawdopodobieństwo udzielenia przez respondenta odpowiedzi niż ma to miejsce w przypadku badań CAWI. Więcej informacji o sposobie wykorzystania metody poznają Państwo tutaj.

Rezultaty

Realizacja badania satysfakcji pacjentów pozwoliła zaobserwować m.in., że:

  • Uzyskano bardzo dobry wynik wśród badanych pacjentów w ujęciu zapewnienia niekrępujących warunków pobytu. Uzyskany wynik jest zdecydowanie wyższy niż odsetek odpowiedzi w konkurencyjnych placówkach medycznych;
  • Wśród pacjentów naszego klienta zdiagnozowano ból u co czwartego pacjenta. Częściej zastosowano leczenie w placówce naszego klienta, by uśmierzyć występujący ból niż w konkurencyjnych podmiotach medycznych. Należy również podkreślić, że w centrum medycznym naszego klienta, zdecydowanie częściej zalecano kontynuację leczenia bólu po zakończeniu pobytu szpitalnego niż w placówkach konkurencyjnych;
  • Pacjenci badanego centrum medycznego rzadziej wskazywali o 5,1 punktów procentowych, że organizacja wizyt i przyjęć w szpitalu jest sprawna i bez dłuższego oczekiwania, w porównaniu do podobnych placówek podmiotów konkurencyjnych dla naszego klienta.

 

Dokonanie syntezy otrzymanych wyników pozwoliło określić, które obszary działalności należy udoskonalić, a które są realizowane na zadowalającym dla pacjentów poziomie. Dzięki przeprowadzeniu badania nasz klient uzyskał możliwość wdrożenia działań naprawczych w zakresie sprawniejszej organizacji obsługi pacjentów, co razem z już zapewnionym wysokim poziomem komfortu i metodyki leczenia bólu, stanowić będzie atut prowadzonej działalności na tle konkurencyjnych podmiotów medycznych.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy badanie satysfakcji pacjentów centrum medycznego sprawdzi się dla każdej jednostki medycznej?

Oczywiście, że tak. Badanie satysfakcji pacjentów jest ważne dla każdej jednostki medycznej, ponieważ pozwala na poznanie opinii pacjentów na temat jakości świadczonych usług oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy.

Na jaki koszt należy się przygotować, jeśli planuje się skorzystać z pomocy firmy BioStat®?

BioStat® do każdego zlecenia podchodzi indywidualnie. Co oznacza, że dopiero po zapoznaniu się z wymaganiami klienta, proponuje rozwiązanie oraz jego koszt.

Jakie korzyści może przynieść takie badanie?

Badanie może pokazać, gdzie należy nanieść poprawki, czyli czy należy ponieść jakość obsługi medycznej, czy np. wizerunek marki nie jest spójny z przekazem. Dzięki badaniom można zwiększyć satysfakcję pacjentów, a także poprawić komunikację między jednostką medyczną a pacjentami.

English version
Badania ankietowe od 4 zł