Badanie rynkowe wśród liderów firm rodzinnych z listy “Diamentów Forbesa 2016”

Cel badania

Celem badania rynkowego było opisanie finansowania aktywności innowacyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych znajdujących się na liście Laureatów „Diamentów Forbesa 2016”.

Do udziału w badaniu zaprosiliśmy wyselekcjonowane podmioty, rodzinne firmy znajdujące się na liście Laureatów „Diamentów Forbesa 2016” - ogółem zaproszonych zostało 543 osób decyzyjnych w ankietowanych przedsiębiorstwach. Ostatecznie w badaniu udział wzięło 115 firm.

Realizacja badania

Aby zwiększyć responsywność uczestników w badaniu, wykorzystane zostały dwie techniki badawcze: CATI oraz CAWI.

Respondent mógł wybrać dogodną dla niego formę przeprowadzenia wywiadu. W przypadku badania CAWI respondentowi wysyłany był email z linkiem do ankiety on-line.

Efekty końcowe badania

Na podstawie otrzymanych wyników sporządzony został szczegółowy raport końcowy zawierający tabele i wykresy. Informacje pozyskane w badaniu rynkowym wykorzystane zostały do opracowania monografii naukowej przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego warto przeprowadzać badania rynkowe?

Badania rynkowe pomagają firmom zrozumieć potrzeby i preferencje klientów, poznać konkurencję, a także wykryć trendy i szanse na rynku.

Co zyska firma, jeśli skorzystania z badań rynkowych?

Dzięki badaniom rynkowym można uzyskać informacje o kliencie, jego preferencjach i potrzebach, o konkurencji i jej strategiach, a także o rynku jako całości, w tym o trendach i prognozach rozwoju.

Czy badanie rynkowe jest kosztowne dla firmy?

To, ile będzie kosztowało badanie rynkowe zależy od wielu czynników. M.in. od metody badawczej, wielości próby, czy zakresu badań. Warto pamiętać, że istnieją jednak metody badawcze, które pozwalają na przeprowadzenie badań w niższych kosztach, więc firma BioStat® znajdzie rozwiązanie dla każdego.

English version
Badania ankietowe od 4 zł