Badanie rynkowe wśród liderów firm rodzinnych z listy “Diamentów Forbesa 2016”

Cel badania

Celem badania rynkowego było opisanie finansowania aktywności innowacyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych znajdujących się na liście Laureatów „Diamentów Forbesa 2016”.

Do udziału w badaniu zaprosiliśmy wyselekcjonowane podmioty, rodzinne firmy znajdujące się na liście Laureatów „Diamentów Forbesa 2016” - ogółem zaproszonych zostało 543 osób decyzyjnych w ankietowanych przedsiębiorstwach. Ostatecznie w badaniu udział wzięło 115 firm.

Realizacja badania

Aby zwiększyć responsywność uczestników w badaniu, wykorzystane zostały dwie techniki badawcze: CATI oraz CAWI.

Respondent mógł wybrać dogodną dla niego formę przeprowadzenia wywiadu. W przypadku badania CAWI respondentowi wysyłany był email z linkiem do ankiety on-line.

Efekty końcowe badania

Na podstawie otrzymanych wyników sporządzony został szczegółowy raport końcowy zawierający tabele i wykresy. Informacje pozyskane w badaniu wykorzystane zostały do opracowania monografii naukowej przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego.

English version
Badania ankietowe od 4 zł