Badanie Click Tracking – reklama oczami konsumentów

Założenia wstępne

Materiały wizualne produktów spełniają ważne funkcje w procesie ich sprzedaży. Najnowsze rozwiązania badawcze, dotyczące postrzegania materiałów wizualnych, czyli badanie Click Tracking, umożliwiają obserwację sposobu postrzegania grupy osób, do której kierowany jest przekaz reklamowy. Dzięki tego rodzaju badaniom można również dostosować komunikaty wizualne do potrzeb odbiorców. Największa zaleta badania Click Tracking wiąże się z nieuświadomionym przebiegiem reakcji na dostarczane bodźce wzrokowe. Dzięki nim nie można opierać się na samych deklaracjach konsumentów, dotyczących ich zachowań, w odpowiedzi na zauważone reklamy. Przeprowadzając badanie typu Click Tracking można otrzymać wiele niezbędnych informacji:

 • Które komponenty reklamy skupiają uwagę odbiorców?
 • Jakich części reklamy odbiorcy nie rozpoznają?
 • Które detale reklamy skłaniają odbiorców do powrotu do niej?
 • Jakie segmenty reklamy przyciągają uwagę oglądających?
   

Przeprowadziliśmy Badanie Click Tracking materiałów reklamowych oprogramowania do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile® , na grupie 1000 uczestników.

Realizacja badania

Badanie Click Tracking zrealizowano przez panel konsumencki Badanie-Opinii. To panel, na którym jest zarejestrowanych ponad 200 tyś osób zróżnicowanych pod względem demograficzno-społecznym, co czyni go jednym z największych w Polsce. Precyzja w formułowaniu pytań badawczych pozwala zweryfikować:

 • czy wybrane elementy, hasła reklamowe, ilustracje wywołują zainteresowanie wśród odbiorców,
 • jak duży jest stopień zainteresowania przekazem reklamowym,
 • które elementy reklamy w ogóle nie są interesujące dla odbiorców.
Uzyskane wyniki

W trakcie pierwszego etapu badań ankietowani wskazali wizualne elementy reklamy prasowej programu do prowadzenia dokumentacji medycznej, które były dla nich najbardziej interesujące. Najpopularniejszą grafiką wskazywaną wśród respondentów była ta, przedstawiająca tablet obrazujący nazwę oprogramowania Medfile®. Świadczy o tym największe skupienie kliknięć na wspomnianej ilustracji, które było równocześnie rozłożone równomiernie na całej głównej powierzchni tego detalu reklamy. Kolejny elementem, na którym respondenci skupiali swoją uwagę, była informacja odnosząca się do założenia konta. Zastosowanie kontrastu w kolorze i formie przy umieszczeniu tego komunikatu w reklamie (użycie koloru czerwonego i uwypuklonego kształtu) sprawiło, że grafika bardziej zwracała uwagę odbiorców. Komunikat dotyczący założenia konta został wkomponowany w tło w taki sposób, aby symbolizować element akcji. Paneliści zwrócili także uwagę na wyróżnione w nim słowo „Darmowe”, które zostało „wyboldowane”. Bardzo rozpoznawalnym przez ankietowanych było także logo programu. Znalazło się ono w lewym górnym rogu strony reklamowej.
 

Drugi etap badania polegał na wskazaniu przez respondentów elementów reklamy, które są ich zdaniem nieprzydatne, podczas graficznych przedstawień produktów. Na wizualizacji broszury oprogramowania dla gabinetów lekarskich, odbiorcy komunikowali, że pojawia się za dużo linków odnoszących do strony internetowej programu. Zbyt często pojawiała się także nazwa samego produktu. Badanie wykazało także, że respondentów nie interesuje doświadczenie, jakie posiada firma produkująca program dla gabinetów, a także kompatybilność z systemami operacyjnymi iOS oraz Android.
 

Dzięki badaniu Click Tracking można ocenić wpływ słów kluczowych na zainteresowanie ankietowanych. Podczas przeprowadzonego badania zaprezentowano respondentom grafikę, na której znajdował się zbiór słów z tematyki oprogramowania medycznego. Najniższe zainteresowanie ankietowanych dotyczyło słów:  „iOS”, „Android” „mobilna”, a także „rejestracja”. Na zainteresowanie wyrazami: „kartoteka pacjentów” czy też „powiadomienia SMS” nie miało znaczenia zastosowanie innej kolorystyki w ich zapisie.

Badanie Click Tracking – główne korzyści

Wykorzystanie metody badawczej Click Tracking w procesach analiz reakcji konsumenckich można zastosować, jako kluczowe podczas badań dotyczących:

 • opakowań produktów,
 • wizerunku marki i jej oceny wśród odbiorców,
 • preferencji zakupowych konsumentów,
 • popularności i postrzegania marki.
   

Nowoczesne rozwiązania, jakie niesie ze sobą badanie Click Tracking mogą być częścią działań firmy, wspomagającą sektor marketingowy i PR-owy. Ta, aktualnie jedna z najnowszych oraz charakteryzujących się dużą skutecznością metod badawczych, pomoże określić kierunek rozwoju przedsiębiorstwa w branży i pozwoli pogłębić badania rynku dotyczące:

 • analizy zjawisk konsumenckich,
 • badania konceptów reklamowych,
 • zjawiska preferencji zakupowych wśród grup docelowych,
 • oceny efektywności przekazów reklamowych,
 • koncepcji wchodzących na rynek produktów.
   

Pomocne informacje ze strony konsumentów posłużą w trakcie tworzenia logotypów i grafik dla nowych produktów, oraz kreowania folderów i katalogów reklamowych.  
 

Zapoznaj się z badaniem Click Tracking i wykorzystaj opinie konsumentów w tworzeniu materiałów wizualnych!
 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jaki jest przykładowy koszt badania przy wykorzystaniu panelu Badanie-Opinii.pl?

Każde badanie wyceniane jest indywidualnie, dlatego nie ma sztywnych stawek. W celu poznania większej liczby szczegółów należy skontaktować się z Biostat®.

Click Tracking w badaniach ma sens?

Oczywiście. Umożliwia lepsze zrozumienie preferencji i zachowań użytkowników na stronie, optymalizację układu i nawigacji, identyfikację problematycznych obszarów oraz podejmowanie świadomych decyzji na podstawie rzeczywistych danych.

Czy badanie Click Tracking ma jakieś wady?

Niestety Click Tracking nie dostarcza pełnej wiedzy o intencjach użytkowników ani o ich emocjonalnych reakcjach. Ponadto, nie rejestruje on danych użytkowników poza samymi kliknięciami.

English version
Badania ankietowe od 4 zł