Badanie Wizerunku Marki

Wstępne założenia

Dla naszego partnera biznesowego z branży doradczej i inwestycyjnej, przeprowadziliśmy badanie wizerunku marki. Wśród elementów poddanych analizie znalazło się utożsamianie klientów z marką, skojarzenia wywoływane marką, śledzenie marki w social media, atrakcyjność wizerunku marki, czy znajomość realizowanych projektów przez markę.

Realizacja:

W zrealizowanym projekcie wykorzystaliśmy badanie ilościowe. Jako główną metodę wykorzystano technikę CATI. Następnie wyselekcjonowano grupę docelową wśród której wykorzystano badanie online (w postaci techniki CAWI). W przeprowadzonym badaniu wizerunku marki istotnym aspektem było odniesienie się respondentów do kwestii m.in.:

 • Świadomości marki,
 • Skojarzeń z marką,
 • Postrzegania marki przez grupę docelową,
 • Opinie o poszczególnych cechach badanej marki,
 • Postrzeganie marki na tle konkurencji,
 • Atrakcyjność wizerunku marki,
 • Utożsamianie się klientów z marką,
 • Największa siła marki,
 • Tożsamość rzeczywistego wizerunku marki z wizerunkiem pożądanym przez klienta,
 • Dostrzeganie w marce eksperta,
 • Znajomość prowadzonych projektów marki przez klientów,
 • Źródła czerpania informacji o marce (social media).
Rezultaty:

Przeprowadzone badanie pozwoliło zweryfikować rzeczywisty wizerunek marki z pożądanym wizerunkiem przez naszego strategicznego klienta. Na podstawie uzyskanych danych i ich wnikliwej analizy stwierdzono, że w 71,0% klientów poszukiwało informacji o marce w internecie. Za największą siłę marki uznano jej zespół ekspertów oraz ugruntowaną pozycję na rynku (odpowiednio po 15,0% i 13,6%). Ankietowani pozytywnie oceniali wizerunek marki na tle konkurencji. Prawie jedna trzecia (32,1%) ankietowanych uważała badaną markę za bardziej rzetelną niż konkurencyjne. Łącznie 72,0% badanych uważało, że wizerunek marki jest atrakcyjny. Większość (52,3%) również stwierdziła, że docenia w marce możliwość korzystania z ich materiałów merytorycznych. Większość prowadzonych projektów przez markę była znana przez niespełna co dziesiątego ankietowanego (9,8%). Odnotowano także 37,0% wskazań, że znane jest badanemu co najmniej kilka realizowanych projektów przez markę. W aspekcie kont social media badanej marki, 21% respondentów znało i śledziło konta społecznościowe związane z marką. Można więc stwierdzić, że uwidoczniła się konieczność zwiększania zasięgu kampanii informacyjnej marki, by dotrzeć do szerszego grona klientów. 

 

Należy jednak podkreślić, że wizerunek marki jest ekspercki. Oparty o zbudowany profesjonalny zespół i bogate doświadczenie na rynku. Ze względu na specyfikę branży, w której działa klient ważne powinno być zwiększenie zasięgu informacyjnego marki, żeby móc podnieść na jeszcze wyższy poziom rozpoznawalność marki oraz potrzymać jej atrakcyjny wizerunek.

English version
Badania ankietowe od 4 zł