Badanie Wizerunku Marki

Wstępne założenia

Dla naszego partnera biznesowego z branży doradczej i inwestycyjnej, przeprowadziliśmy badanie wizerunku marki. Wśród elementów poddanych analizie znalazło się utożsamianie klientów z marką, skojarzenia wywoływane marką, śledzenie marki w social media, atrakcyjność wizerunku marki, czy znajomość realizowanych projektów przez markę.

Realizacja:

W zrealizowanym projekcie wykorzystaliśmy badanie ilościowe. Jako główną metodę wykorzystano technikę CATI. Następnie wyselekcjonowano grupę docelową wśród której wykorzystano badanie online (w postaci techniki CAWI). W przeprowadzonym badaniu wizerunku marki istotnym aspektem było odniesienie się respondentów do kwestii m.in.:

 • Świadomości marki,
 • Skojarzeń z marką,
 • Postrzegania marki przez grupę docelową,
 • Opinie o poszczególnych cechach badanej marki,
 • Postrzeganie marki na tle konkurencji,
 • Atrakcyjność wizerunku marki,
 • Utożsamianie się klientów z marką,
 • Największa siła marki,
 • Tożsamość rzeczywistego wizerunku marki z wizerunkiem pożądanym przez klienta,
 • Dostrzeganie w marce eksperta,
 • Znajomość prowadzonych projektów marki przez klientów,
 • Źródła czerpania informacji o marce (social media).
Rezultaty:

Przeprowadzone badanie pozwoliło zweryfikować rzeczywisty wizerunek marki z pożądanym wizerunkiem przez naszego strategicznego klienta. Na podstawie uzyskanych danych i ich wnikliwej analizy stwierdzono, że w 71,0% klientów poszukiwało informacji o marce w internecie. Za największą siłę marki uznano jej zespół ekspertów oraz ugruntowaną pozycję na rynku (odpowiednio po 15,0% i 13,6%). Ankietowani pozytywnie oceniali wizerunek marki na tle konkurencji. Prawie jedna trzecia (32,1%) ankietowanych uważała badaną markę za bardziej rzetelną niż konkurencyjne. Łącznie 72,0% badanych uważało, że wizerunek marki jest atrakcyjny. Większość (52,3%) również stwierdziła, że docenia w marce możliwość korzystania z ich materiałów merytorycznych. Większość prowadzonych projektów przez markę była znana przez niespełna co dziesiątego ankietowanego (9,8%). Odnotowano także 37,0% wskazań, że znane jest badanemu co najmniej kilka realizowanych projektów przez markę. W aspekcie kont social media badanej marki, 21% respondentów znało i śledziło konta społecznościowe związane z marką. Można więc stwierdzić, że uwidoczniła się konieczność zwiększania zasięgu kampanii informacyjnej marki, by dotrzeć do szerszego grona klientów. 

 

Należy jednak podkreślić, że wizerunek marki jest ekspercki. Oparty o zbudowany profesjonalny zespół i bogate doświadczenie na rynku. Ze względu na specyfikę branży, w której działa klient ważne powinno być zwiększenie zasięgu informacyjnego marki, żeby móc podnieść na jeszcze wyższy poziom rozpoznawalność marki oraz potrzymać jej atrakcyjny wizerunek.

Zobacz także nasze case study dotyczące badań marki:
 

Badanie rozpoznawalności marki, czy znajomości oferty?

Badanie marketingowe znajomości marki

Ankieta kojarzenia marki
Chcesz dowiedzieć się z czym kojarzy się Twoja firma bądź marka? Dzięki naszej przykładowej ankiecie jesteś w stanie szybko zweryfikować zarówno te skojarzenia, jak i uzyskać dane na temat częstotliwości dokonywania zakupów przez ankietowanych, oceny jakości Twoich produktów oraz informacji czy ankietowani poleciliby Twój produkt najbliższym. W panelu konsumenckim programu SurvGoTM, możesz ekspresowo zrealizować takie badanie na gotowej już grupie respondentów.
Wskaż nazwę firmy, która jako pierwsza kojarzy się Ci się z [wskaż hasło lub dziedzinę]?
Oceń stopień swojej znajomości marki/firmy X ?
Gdzie widziałeś reklamę marki/firmy X ?
Które z określeń najbardziej kojarzy Ci się z marką/firmą X? Wskaż maksymalnie trzy określenia.
Jak oceniasz jakość produktów marki/firmy X?
Negatywnie
Negatywnie
Neutralnie
Neutralnie
Pozytywnie
Pozytywnie
Jak bardzo byłbyś/byłabyś skłonny/a polecić markę/firmę X swoim bliskim/znajomym?
1
2
3
4
5
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy badanie wizerunku marki może wykorzystywać różne metody?

Tak. Do badania wizerunku marki można zastosować różne metody, m.in. takie jak ankiety, wywiady, analiza mediów społecznościowych, badania grupowe, badania online itp. Wszystko zależy od profilu marki i oczekiwań.

Po co firmie takie badanie?

Badanie wizerunku marki pomaga zrozumieć, jak marka jest postrzegana przez klientów i jakie są ich asocjacje, opinie i oczekiwania związane z marką.

Czy można samodzielnie przeprowadzić takie badania?

Tak, istnieją nawet specjalnie przygotowane do tego programu. Program SurvGo™ z ramienia Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat® to doskonałe rozwiązanie dla tych firm, które chcą samodzielnie i profesjonalnie przeprowadzić badanie.

English version
Badania ankietowe od 4 zł