Projekt dotyczący analizy rynku sprzętu medycznego

Wstępne założenia

Na zlecenie jednego z kluczowych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją sprzętu medycznego podjęliśmy się realizacji analizy rynku. Naszym celem było określenie perspektyw rozwoju we wskazanym przez Klienta segmencie na najbliższe 10 lat. Zamierzaliśmy podjąć wysiłki w celu rozpoznania potencjalnych barier rozwoju, a także czynników mogących decydować o jego przyśpieszeniu. Badanie obejmowało jednocześnie analizę konkurencji. Założyliśmy, że dzięki temu uda nam się przekazać Klientowi wiedzę na temat wartych do naśladowania rozwiązań w zakresie promocji oraz dystrybucji.

Realizacja

Realizację analizy rynku medycznego oparliśmy w głównej mierze na metodzie Desk Research. Prześledziliśmy dane obejmujące między innymi:

 

  • ogólnodostępne bazy zamówień publicznych;

  • raporty z przeprowadzonych dotychczas analiz rynkowych we wskazanym segmencie;

  • treść branżowych publikacji;

  • rejestry medyczne;

  • raporty finansowe dotyczące podmiotów z branży;

  • statystyki ośrodków medycznych dotyczące pacjentów oraz prowadzonych terapii;

  • dane udostępniane przez publiczne instytucje: Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Główny Urząd Statystyczny;

  • bieżące nowelizacje prawne mogące wpłynąć na rozwój sektora;

  • ofertę firm konkurencyjnych dostępną na stronach firm oraz sklepów internetowych ze sprzętem medycznym.

 

Rezultaty

Przeprowadzona analiza rynku została zakończona sukcesem. Doszliśmy do wniosku, że perspektywy rozwoju rynku na następne lata są umiarkowanie optymistyczne, zwłaszcza ze względu na wzrost popytu na zakup sprzętu medycznego w związku ze zmianami demograficznymi oraz korzystnymi nowelizacjami w prawie medycznym.

 

Zdołaliśmy także rozpoznać strategię marketingową podmiotów konkurencyjnych oraz zidentyfikować najsilniejszych graczy na rynku. Na ten podstawie Klient postanowił wprowadzić modyfikacje we własnej strategii, tak aby zwiększyć szanse na wzrost przychodów ze sprzedaży oferowanego sprzętu medycznego. Dotyczyły one w głównej mierze działań dystrybucyjnych. Jak się bowiem okazało, istniało spore zapotrzebowanie na dokonywanie zakupów przez indywidualnych Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego. Zamawiający postanowił wdrożyć tego typu rozwiązanie, co przełożyło się na zauważalny wzrost zysków już po 6 miesiącach.

 

Ofertę naszej firmy w zakresie analizy rynku medycznego można znaleść tutaj

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie sektory rynku medycznego mogą skorzystać z analiz rynku?

Analizy rynku medycznego mogą być przydatne dla różnych sektorów, takich jak producenci sprzętu medycznego, firmy farmaceutyczne, usługi medyczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz badania kliniczne.

Jakie są wyzwania dla rynku medycznego w Polsce?

Wyzwania dla rynku medycznego w Polsce to m.in. ograniczone finansowanie służby zdrowia, brak wystarczającej liczby specjalistów oraz rosnące oczekiwania pacjentów w zakresie jakości usług medycznych.

Jakie są najważniejsze trendy na rynku medycznym?

Najważniejsze trendy na rynku medycznym to m.in. rosnące znaczenie medycyny precyzyjnej i personalizowanej, wzrost wykorzystania technologii informatycznych, rozwój telemedycyny oraz zwiększenie roli pacjenta w procesie leczenia.

English version
Badania ankietowe od 4 zł