Rynek piwa w Polsce

Wstępne założenia

Dla naszego klienta, będącego jednym z kluczowych podmiotów na rynku piwowarskim w Polsce, przeprowadziliśmy badanie rynku piwa w Polsce. W ramach zaproponowanej metodologii badanie zostało zrealizowane za pomocą metody Desk Research. Podczas realizacji projektu poddane badaniu zostały aspekty charakterystyki sieci dystrybucji, wartości sprzedaży piwa na rynku oraz szczegółowa analiza konkurencji.

Realizacja

Realizowane badanie rynku zostało podzielone na kilka etapów. Pierwszym z nich była analiza danych zastanych rynku piwowarskiego (m.in. spożycie alkoholu, wielkość produkcji, udział poszczególnych segmentów cenowych i styli piwnych w rynku). Następnym etapem było dokonanie analizy preferencji zakupowych i spożycia piwa przez konsumentów. Ostatnim krokiem było przeprowadzenie syntezy powyższych danych z charakterystyką konkurencji, dzięki temu uzyskano szczegółową analizę konkurencji.

Rezultaty

Przeprowadzone badanie rynku pozwoliło stwierdzić, że rynek posiada perspektywy rozwoju w okresie najbliższych lat. Na rynku występuje duża konkurencja pomiędzy podmiotami, jednakże ma ona pozytywny wydźwięk w postaci konkurencji pod kątem jakości i wprowadzania nowych stylów piwnych na rynek. Podmioty nie toczą tzw. wojny cenowe, a starają się pozyskiwać klientów poprzez atrakcyjną ofertę produktową. Wśród wniosków badawczych wartym odnotowania jest fakt, że:

 • Od 2000 roku rośnie spożycie piwa w Polsce w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Statystycznie w 2017 r. każdy Polak spożył ok. 89 litrów piwa. Warto podkreślić, że coraz większym zainteresowaniem Polaków cieszą się piwa bezalkoholowe oraz kraftowe. Spożycie piwa w Polsce w przeliczeniu na 1 mieszkańca [l/osoba] zostało zaprezentowane na Wykresie 1.

Spożycie piwa w Polsce - przelicznik na jednego mieszkańca

 

 • Sprzedaż detaliczna w ostatnich latach utrzymuje się zbliżonym poziomie (Wykres 2). Odnotowano jednak zmianę struktury przychodów. Coraz większą popularnością cieszą się piwa rzemieślnicze i kraftowe. Z roku na rok również maleje przewaga na rynku trzech największych kompanii piwowarskich na korzyść mniejszych producentów.

 

Sprzedaż detaliczna

 

 • Prawie trzy czwarte Polaków (74,0%) spożywa regularnie (min. raz w miesiącu) piwo – stanowi to 22,8 mln osób.
   
 • Zauważalna jest duża konkurencja na rynku, zarówno w ujęciu małych regionalnych browarów jak i konkurencji pomiędzy trzema największymi kompaniami piwowarskimi. Na rynku działa obecnie ponad 210 browarów.
   
 • Pod względem sprzedaży piwa, Polska znajduje się na 3 miejscu w Unii Europejskiej. Produkcja krajowa wyniosła w 2017 r. 40 mln hl.
   
 • Polacy preferują zakup piwa głównie w tzw. sklepach osiedlowych, czyli sklepach małoformatowych. 64% osób wybiera zakup piwa w sklepach małoformatowych. Co piąty klient (19,8%) dokonuje zakupu piwa w dyskontach, głównie piwa rzemieślnicze i z importu. W sklepach wielkoformatowych (hipermarkety) 13,7% Polaków preferuje zakup piwa w większych wolumenach. Z kolei na stacjach benzynowych zakupu dokonuje ok. 2,5% osób.
   
 • Trzy największe kompanie piwowarskie w Polsce w dalszym ciągu dominują na rynku. I choć ich udział w rynku maleje, wciąż stanowią ok. 78,2% udziału w rynku. Największą sprzedaż generuje Kompania Piwowarska z ok. 33,3% udziału w rynku. Z kolei wszystkie średnie browary w Polsce posiadają zaledwie 18,3% udziału w rynku. Browary regionalne i rzemieślnicze stanowią 3,5% rynku.
   
 • Najbardziej sprzedawanym typa piwa w Polsce od wielu lat jest lager, którego udział w rynku stanowi 73,1%. Częstym wyborem konsumentów są również piwa mocne (10,2%). Na rynku odnotowuje się również wzrost sprzedaży piw bezalkoholowych i niskoalkoholowych (1,9%).
   
 • Oceniając rynek piwa, należy również zwrócić uwagę na dynamikę sprzedaży poszczególnych segmentów produktów. Największą dynamikę wzrostu odnotowały piwa bezalkoholowe i niskoalkoholowe (+22,9%) oraz piwa specjalistyczne (+16,9%).
   

Zaobserwować można duże perspektywy rozwoju rynku. Należy jednak podkreślić, że zmienia się charakter konsumpcji alkoholu w naszym kraju. Odnotowuje się spadek sprzedaży wódki, przy jednoczesnym wzroście sprzedaży piwa oraz mocnych alkoholi premium. Obserwuje się wzrost zainteresowania lepszymi gatunkami piw przez konsumentów. Powyższe zjawisko dostrzegają koncerny piwowarskie. Kładąc coraz większy nacisk na wypuszczanie na rynek nowych styli piwnych. Prognozuje się dalszy nieznaczny wzrost rynku piwa. Można jednak stwierdzić, że z dużym prawdopodobieństwem zajdą w nim zmiany wywołane zmieniającym się preferencjami konsumenckimi.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego tak często wybierana jest metoda Desk Research w badaniach?

Ponieważ jest szczególnie przydatna na początkowym etapie badania, umożliwiając zgromadzenie istotnych informacji i zrozumienie kontekstu rynkowego. Jest to również ekonomiczna i szybka metoda, która może dostarczyć cennych wniosków i wskazówek dla dalszych działań.

Czy analiza konkurencji również powinna być ujęta w badaniu rynku?

Oczywiście, ponieważ analiza konkurencji pozwala uzyskać głębsze zrozumienie konkurencyjnego otoczenia, w którym działa firma. Dostarcza informacji na temat działań konkurencyjnych firm piwowarskich, ich strategii marketingowych, oferty produktowej, cen, promocji itp.

Dlaczego firmy piwne korzystają z badań rynku?

Badania rynku pozwalają firmom pozyskać informacje na temat potencjalnych klientów, ich preferencji smakowych, wzorców konsumpcji, a także oceny marek i opinii o konkurencyjnych produktach.

English version
Badania ankietowe od 4 zł