Desk research

Projekt dotyczący analizy rynku sprzętu medycznego

{check} Analiza rynku {check} Nasza firma przeprowadziła analizę rynku w segmencie skupionym wokół produkcji i dystrybucji sprzętu medycznego na rynek. Zapoznaj się z założeniami badania.


Badanie dotyczące analizy rynku badań i analiz technicznych

Analiza rynku {star} Wykonanie badania pozwoliło naszemu klientowi na zaktualizowanie swojej strategii wejścia na rynek badań i analiz technicznych w Polsce. {star}


Badanie dotyczące oceny przestrzeni inwestycyjnej miasta

{check} Badanie dotyczące oceny przestrzeni inwestycyjnej miasta {check}Przeprowadzona analiza pozyskanych danych pozwoliła stwierdzić występowanie potencjału biznesowego dla miasta. Jak i określić słabe i mocne jego strony. Co w przyszłości pow


Badanie trendów panujących na rynku pracy w Polsce

Badanie rynku pracy {check} Przeprowadzona analiza trendów panujących na rynku pracy w Polsce przedstawia ogólną charakterystykę rynku pracy w Polsce oraz teoretyczne prognozy na przyszłe lata {check}


Rynek piwa w Polsce

{star} Badanie rynku {storm} Czy wiesz, że sprzedaż detaliczna piwa w Polsce generuje ponad 20 mld złotych? Zobacz case study badania rynkowego.


Badanie rynku mieszkań asissted living dla seniorów

Badanie rynku {star} Starzenie się społeczeństwa zwiększa popyt na rynku opieki senioralnej. Sprawdź case study badania rynkowego. {star}


English version
Badania ankietowe od 4 zł