Analiza rynku odzieżowego - zmiana logotypu marki

Wstępne założenia

Zleceniodawcą przedmiotowego badania marketingowego był rozpoznawalny na polskim rynku producent strojów sportowych - realizowana w ramach badania analiza rynku odzieży sportowej motywowana była planami Zamawiającego w zakresie rebrandingu jego marki.  

W związku z ww. istotą badania, cel przedmiotowych analiz stanowiło określenia zapotrzebowania na zmianę logotypu marki wraz z oceną potencjalnych nowych koncepcji loga i wskazaniem potencjalnych zagrożeń jakie wiązać się mogą z planowanym rebrandingiem. W toku badania dokonano ponadto określenia stopnia rozpoznawalności marki Zamawiającego oraz sposobu jej postrzegania przez konsumentów.

Realizacja

Oferta Zamawiającego dedykowana jest osobom preferującym aktywny styl życia - stąd też w zakres podmiotowy badania wpisano osoby  pełnoletnie, które z racji wykonywanych aktywności fizycznych mogłyby wykazywać zainteresowanie nabyciem przedmiotowej odzieży sportowej. Dzięki wykorzystaniu autorskiego panelu konsumenckiego, zlecona analiza rynku odzieży sportowej objęła ogólnopolską reprezentatywną próbę badawczą.

 

W toku badania marketingowego określono:

  • stopień znajomości marki Zamawiającego (spontanicznej, wspomaganej i TOM) - rozpoznawalność tę przedstawiono na tle znajomości marek konkurencyjnych;
  • postrzeganie przez konsumentów jakości artykułów firmowanych marką Zamawiającego;
  • opinię konsumentów na temat obecnego wizerunku marki oraz jego aktualnego logotypu (w tym - wskazanie zasadności zmian w tym zakresie);
  • potencjał marketingowego nowego logotypu marki (z uwzględnieniem spodziewanych zmian wizerunkowych, wywołanych jego potencjalnym wprowadzeniem);
  • katalog rekomendowanych rozwiązań w zakresie efektywnej realizacji komunikacji marketingowej, obejmującej zmianę logotypu marki.

 

Wykorzystanie panelu konsumenckiego pozwoliło na zastosowanie ankietyzacji elektronicznej, umożliwiającej prezentację respondentom logotypów oraz zadanie pytań zamkniętych i otwartych - dzięki temu przedmiotowa analiza rynku oparta została na odpowiednio wiarygodnym i kompleksowym materiale badawczym.

Rezultaty

Zlecona analiza rynku odzieżowego umożliwiła wybór jednej z rozpatrywanych koncepcji nowego logotypu, a także - ustalenie negatywnych obszarów postrzegania marki Zamawiającego. Zastosowanie wypracowanych rekomendacji w zakresie rebrandingu przełożyło się na wzrost sprzedaży produktów marki o 17% oraz lepsze postrzeganie brandu, co potwierdziły zrealizowane w późniejszym terminie ponowne badania świadomości marki.

English version
Badania ankietowe od 4 zł