Jak stworzyć najlepsze pytania do ankiety?

ankiety online

Jeśli zdecydowałeś się na wykorzystanie ankiety lub sondażu, aby dowiedzieć się więcej o swojej grupie docelowej, musisz wiedzieć, jak napisać dobre pytania ankietowe. Jeśli posiadasz grupę docelową oraz cel ankiety to kolejnym krokiem jest napisanie pytań ankietowych, jak się za to zabrać? Zapoznaj się z najlepszymi wskazówkami.

Krótkie i zrozumiałe pytania

 

Spraw, aby pytania były łatwe do zrozumienia poprzez użycie prostego języka. Celem jest napisanie pytania, które Twój odbiorca z łatwością zrozumie bez konieczności ponownego czytania go. Używanie codziennego języka jest najlepszym sposobem, aby to osiągnąć. Dobrym ćwiczeniem jest napisanie pytań do ankiety, które mógłbyś zadać swoim przyjaciołom lub kolegom z pracy.

Używaj słów o jasnym znaczeniu

Unikaj zwrotów, które pozostawiają respondentowi możliwość interpretacji. Słowa takie jak większość, liczne, wiele i kilka znaczą różne rzeczy dla różnych ludzi. Staraj się formułować pytania tak, aby odbiorca dokładnie wiedział, jak odpowiedzieć na zadane pytanie. Jeśli nie będzie wiedział prawdopodobnie opuści ankietę lub zaznaczy losowe odpowiedzi. W ten sposób dane z ankiety nie będą rzetelne, co może prowadzić do wyciągnięcia nieodpowiednich wniosków do dalszej pracy.

Ogranicz liczbę opcji rankingowych

Kiedy prosisz respondentów o uszeregowanie pozycji w kolejności preferencji lub ważności, staraj się nie przekraczać sześciu pozycji. Prośba o uszeregowanie długiej listy może doprowadzić do porzucenia ankiety przez osobę wypełniającą ją. Jeśli chcesz uzyskać informacje zwrotne na temat wszystkich pozycji z listy (a masz ich więcej niż sześć), rozważ możliwość stworzenia dwóch pytań z jednego pierwotnego. Rozłożenie danych na dwa pytania będzie bardziej zrozumiałe dla respondenta. Pamiętaj, że nie we wszystkich typach ankiety respondent ma bezpośredni kontakt z odbiorcą, co oznacza, że nie zawsze będzie mógł zapytać o nieścisłości występujące w pytaniu.

Uwzględniaj wszystkie opcje w pytaniach

Kiedy zadajesz pytanie wielokrotnego wyboru, które może mieć tylko jedną odpowiedź, podaj respondentowi listę, która obejmuje wszystkie opcje bez nakładania się ich na siebie. Na przykład, jeśli poprosiłeś respondenta o podanie swojego wieku, to żadna z odpowiedzi nie powinna się nakładać na siebie, gdyż wtedy respondent nie będzie wiedział, jaką odpowiedź zaznaczyć. Wpłynie to na niedokładność zbieranych danych.

 

Unikaj podwójnych pytań

Zadawanie podwójnych pytań jest częstym błędem, ponieważ łatwo jest to zrobić nie zdając sobie z tego sprawy. Oto przykład jednego z nich: "Jak daleko byłbyś skłonny pojechać na kolację i do kina?". Tego typu pytanie jest problematyczne, ponieważ prosi respondenta o udzielenie jednej odpowiedzi na dwa różne pytania. W przypadku tego przykładu, ktoś może być skłonny jechać dalej, aby pójść na kolację niż do kina (lub odwrotnie). Zadając dwa różne pytania, uzyskasz znacznie dokładniejszą odpowiedź. Pamiętaj, że respondent nie musi wypełnić ankiety do końca i w momencie, kiedy stanie się ona dla niego niezrozumiała może opuścić wypełniane badanie.

Jeśli mimo przedstawionych wskazówek nie wiesz, jak stworzyć pytania ankietowe to pamiętaj o istnieniu firm zajmujących się przeprowadzaniem ankiet. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® przeprowadza wszelkiego rodzaju ankiety na najwyższym poziomie. Zlecając im wykonanie takiego zadania możemy być pewni, że doświadczeni eksperci prawidłowo wykonają zlecone im zadanie.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie rodzaje pytań można wykorzystać w ankiecie?

W ankiecie można wykorzystać różne rodzaje pytań, takie jak: pytania zamknięte, pytania otwarte, pytania rankingowe oraz grupujące pytania o podobnej tematyce.

Jakie są zalety stosowania pytań zamkniętych w ankiecie?

Stosowanie pytań zamkniętych w ankiecie ma kilka zalet: umożliwia łatwą analizę danych, zapewnia większą jednoznaczność odpowiedzi, skraca czas wypełniania ankiety, pozwala na porównywalność wyników i ułatwia statystyczne opracowanie danych.

Jak unikać błędów przy tworzeniu pytań do ankiety?

Aby uniknąć błędów przy tworzeniu pytań do ankiety, należy unikać dwuznaczności i niejasności, formułować pytania w sposób neutralny, unikać pytań sugestywnych, stosować język prosty i zrozumiały dla respondentów, oraz unikać pytań zbyt ogólnych lub zbyt szczegółowych.

English version
Badania ankietowe od 4 zł