Dlaczego warto korzystać z testów kompetencyjnych?

badania pracowników, test kompetencji

Dobierając pracowników do swojej firmy warto zwracać uwagę na to, w jaki sposób ich kompetencji pozwolą na osiąganie wyznaczonych celów rozwojowych firmy. Należy przy tym pamiętać, że cele i misja firmy powinny być spójne z osobistymi celami pracowników. Dzięki zastosowaniu testów kompetencji w procesie rekrutacji można wybrać do swojego zespołu takie osoby, które pozwolą na efektywne prowadzenie zaplanowanych działań.

 

Testy dostarczają potrzebnych informacji

 

Mówiąc o testach, które odpowiedzialne są za mierzenie poziomu konkretnych kompetencji, należy powiedzieć, iż pozwalają one na:

 • określenie poziomu danej kompetencji u badanej osoby;
 • wskazanie obszarów, które powinny podlegać dalszemu rozwojowi;
 • ujawnienie talentów i wyjątkowych zdolności badanej osoby, które można wykorzystać w podejmowanych działaniach.

Przeprowadzenie tych testów nie wymaga poświęcenia zbyt dużej ilości czasu, dlatego sprawdzają się one jako element procesu rekrutacji pracowników, a także przy przeprowadzaniu ocen okresowych pracowników.

 

Zalety, których nie można przeoczyć

 

Wśród innych zalet testów można wymienić, między innymi:

 • możliwość przeprowadzenia badania wśród wielu osób w tym samym czasie;
 • przedstawienie obiektywnych wyników uzależnionych od udzielonych odpowiedzi przez osoby badane;
 • umożliwienie porównywania wyników różnych osób i zestawienie ich z przyjętym wzorem;
 • łatwe i szybkie opracowanie wyników;
 • możliwość przeprowadzenia badania drogą internetową.

 

Czym jest wywiad kompetencyjny?

 

Test kompetencji może przyjąć także formę wywiadu kompetencyjnego. W takiej formule rozmówcy zadawane są pytania otwarte i niesugerujące, które mają na celu:

 • sprawdzić, jak dotychczas rozmówca zachowywał się w przykładowej sytuacji;
 • określić jego sposoby na radzenie sobie z sytuacjami problemowymi w pracy;
 • przewidzieć, w jaki sposób rozmówca będzie zachowywał się np. na nowym stanowisku pracy.

Zrealizowany wywiad pozwala na pozyskanie informacji o kompetencjach osoby badanej, które później przekładają się na konkretne działania.

 

Testy to skuteczne narzędzie

 

Zaletą testów kompetencji skupiających się na kompetencjach są ich możliwości, jeśli chodzi o badanie zarówno kompetencji miękkich, jak i twardych. Stąd też o przywołanych testach można mówić jako o efektywnym narzędziu, umożliwiającym zarządzanie kompetencjami swoich pracowników. Dzięki możliwości powtarzania takich testów można śledzić rozwój osoby badanej, a przy tym umacniać mocne strony i niwelować te słabe.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Na czym polegają testy kompetencji?

Polegają na przeprowadzeniu serii zadań, pytań lub testów, które pozwalają na ocenę wiedzy, umiejętności technicznych, umiejętności interpersonalnych czy umiejętności rozwiązywania problemów.

Jak zlecić ułożenie takiego testu?

Należy skontaktować się z BioStat® telefonicznie (+48) 668 300 664 lub mailowo: biuro@biostat.com.pl.

Jak często przeprowadzać testy kompetencji w firmie?

Częstotliwość wykonywania testów kompetencji zależy od kilku czynników, takich jak branża, rodzaj pracy, zmieniające się wymagania i cele firmy.

English version
Badania ankietowe od 4 zł