Tag: testy kompetencji

Dlaczego warto korzystać z testów kompetencyjnych?

Dobierając pracowników do swojej firmy warto zwracać uwagę na to, w jaki sposób ich kompetencji pozwolą na osiąganie wyznaczonych celów rozwojowych firmy. Należy przy tym pamiętać, że cele i misja firmy powinny być spójne z osobistymi celami pracowników. Dzięki zastosowaniu testów kompetencji w procesie rekrutacji można wybrać do swojego zespołu takie osoby, które pozwolą na efektywne prowadzenie zaplanowanych działań.

 

Testy dostarczają potrzebnych informacji

Mówiąc o testach, które odpowiedzialne są za mierzenie poziomu konkretnych kompetencji, należy powiedzieć, iż pozwalają one na:

 • określenie poziomu danej kompetencji u badanej osoby;
 • wskazanie obszarów, które powinny podlegać dalszemu rozwojowi;
 • ujawnienie talentów i wyjątkowych zdolności badanej osoby, które można wykorzystać w podejmowanych działaniach.

Przeprowadzenie tych testów nie wymaga poświęcenia zbyt dużej ilości czasu, dlatego sprawdzają się one jako element procesu rekrutacji pracowników, a także przy przeprowadzaniu ocen okresowych pracowników.

 

Zalety, których nie można przeoczyć

Wśród innych zalet testów można wymienić, między innymi:

 • możliwość przeprowadzenia badania wśród wielu osób w tym samym czasie;
 • przedstawienie obiektywnych wyników uzależnionych od udzielonych odpowiedzi przez osoby badane;
 • umożliwienie porównywania wyników różnych osób i zestawienie ich z przyjętym wzorem;
 • łatwe i szybkie opracowanie wyników;
 • możliwość przeprowadzenia badania drogą internetową.

 

Czym jest wywiad kompetencyjny?

Test kompetencji może przyjąć także formę wywiadu kompetencyjnego. W takiej formule rozmówcy zadawane są pytania otwarte i niesugerujące, które mają na celu:

 • sprawdzić, jak dotychczas rozmówca zachowywał się w przykładowej sytuacji;
 • określić jego sposoby na radzenie sobie z sytuacjami problemowymi w pracy;
 • przewidzieć, w jaki sposób rozmówca będzie zachowywał się np. na nowym stanowisku pracy.

Zrealizowany wywiad pozwala na pozyskanie informacji o kompetencjach osoby badanej, które później przekładają się na konkretne działania.

 

Testy to skuteczne narzędzie

Zaletą testów skupiających się na kompetencjach są ich możliwości, jeśli chodzi o badanie zarówno kompetencji miękkich, jak i twardych. Stąd też o przywołanych testach można mówić jako o efektywnym narzędziu, umożliwiającym zarządzanie kompetencjami swoich pracowników. Dzięki możliwości powtarzania takich testów można śledzić rozwój osoby badanej, a przy tym umacniać mocne strony i niwelować te słabe.

English version
Badania ankietowe od 4 zł