Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników

badania pracowników

Celem przeprowadzania badań satysfakcji i zaangażowania klienta jest zdobycie informacji jaka atmosfera panuje w pracy, czy pracownicy mogą się rozwijać, jak wygląda przepływ informacji w przedsiębiorstwie. Narzędzie w postaci badań satysfakcji i zaangażowania pracowników pozwalają badać różne bloki tematyczne a następnie wyciągać z nich wnioski. Sukces przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od jego pracowników dlatego przedsiębiorstwa często decydują się na przeprowadzanie takich badań w formie cyklicznej lub jednorazowej.

Bloki tematyczne badań pracowników:

Specyfikacja każdego przedsiębiorstwa różni się zależnie od branży czy wielkości samego przedsiębiorstwa. Dlatego eksperci Biostat dostosowują ankiety do wymagań korzystając z różnych bloków tematycznych takich jaki:

 • Atmosfera w miejscu pracy,
 • Współpraca między pracownikami w zespole,
 • Lojalność pracowników,
 • Warunki i organizacja pracy (biuro/home office),
 • Współpraca z przełożonymi,
 • System ocen pracowniczych,
 • Komunikacja w przedsiębiorstwie
 • Możliwości rozwoju.

 

Zalety przeprowadzania badań satysfakcji i zaangażowania pracowników

 • Parametryzacja informacji zwrotnych
 • Ocena obiektywna bloków tematycznych
 • Podejmowanie działań usprawniających procesy zarządzania
 • Identyfikacja determinantów satysfakcji i zaangażowania pracowników
 • Weryfikacja możliwości i oczekiwań pracowników
 • Identyfikacja silnych i słabych stron

 

Badania 360 stopni

Szczególnym badaniem pracowników jest badanie 360, pozwala ono na ocenę kompetencji praconwików, rozpoznać ich opiniie w różnych zakresach działalności przedsiębiorstwa. Badania 360 najczęściej realizowane są na kadrze menadżerskiej. Najważniejszym elementem teog badania jest uchwycenie profilu pracownika ze wszystkich perspektyw w zakresie jego obowiązków i stosunków ze współpracownikami. Podczas takiego badania ankeitowani są współpracownicy, podwładni, przełożeni oraz badanay pracownik dokonuje samooceny.

 

Techniki badawcze badań ankietowych pracowników

Techniki badawcze zawsze dostosowuje sie do potrzeb indywidualnych klienta. Jeśli pracodawca posiada bazę adresów e-mail pracowników najczęściej wykorzystuje się technikę CAWI (ankiet online). Alternatywą pozwalającą anonimowo zebrać dane od pracowników jest skorzystanie z kiosków ankietowych oferowanych przez Centrum Badawczo-Rozowojowe Biostat oraz tradycyjne zbieranie ankiet przy użyciu papierowych kwestionariuszy. Więcej informacji na temat badań pracowników znajdziesz na dedykowanej stronie badania satysfakcji pracowników.

 

Jak samemu przeprowadzić badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników?

 

Takie badanie jak i badania marki, badania marketingowe czy badania rynku można przeprowadzić samodzielnie z użyciem programów do realizacji badań ankietowych takich jak SurvGo. Zaletą takiego rozwiązania jest dostęp online do wyników badania oraz konkurencyjna cena. Przeprowadzenie badania satysfkacji pracowników z użyciem ankiet online pozwala na zachowanie niezwykle ważnej w przypadku badań pracowników anonimowości. 

Najtrudniejszym elementem przy samozielnej realizacji badań jest stworzenie kwestionariusza. Badanie pracowników aby uzyskać prawdziwe informacje powinno pozostać anonimowe, dlatego nie zaleca się zadawania pytań o dokadne stanowisko, wiek czy staż pracownika. Pytania te warto zamienić na bardziej ogólne wersje np. z przedziałami wiekowymi. Przed przystąpieniem do tworzenia kwestionariusza warto również zastanowić się nad tematem badawczym i wybrać bloki tematyczne. Serwis SurvGo pozwala na tworzenie badań ze wzorów np. ankieta badanie satysfakcji pracownikówW badaniu tym przyjrzano się następujacym blokom tematycznym: 

 • ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY
 • ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW
 • MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
 • SZKOLENIA I ROZWÓJ
 • KOMUNIKACJA W FIRMIE
 • IDENTYFIKACJA Z FIRMĄ
 • POCZUCIE SKUTECZNOŚCI ZAWODOWEJ

 

Szablony ankiet SurvGo mogą posłużyć za inspirację do stworzenia swojego kwestionariusza oraz jako baza do wprowadzania własnych zmian, ponieważ są w pełni edytowalne.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym są badania satysfakcji i zaangażowania pracowników?

Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników wykorzystuje do pozyskania informacji o poziomie zadowolenia i zaangażowania pracowników. Ich głównym celem jest zrozumienie tego, co motywuje pracowników do wydajnej pracy oraz jakie czynniki wpływają na ich zadowolenie z pracy. Zadowoleni i zaangazowani pracownicy cechują się większą lojalnością i motywacją do pracy, dlatego pracodawcy decydują się na badania ankietowe aby na bierząco monitorować zadowolenie pracowników.

Dlaczego warto zdecydować się na badania satysfakcji i zaangażowania pracowników?

Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników są istotne, ponieważ pozwalają pracodawcom zrozumieć, jakie czynniki wpływają na poziom zaangażowania i satysfakcji pracowników. Wiedza ta pozwala na wprowadzenie zmian i ulepszanie warunków pracy, co może prowadzić do zwiększenia wydajności, zmniejszenia rotacji pracowników oraz poprawy wizerunku przedsiębiorstwa jako przyjaznemu pracownikowi.

Ile trwa realizacja badania satysfakcji i zaangażowania pracowników?

Czas realizacji określami indywidualnie w przypadku każdego naszego klienta. Skontaktuj się z nami pod adresem badania@biostat.com.pl.

English version
Badania ankietowe od 4 zł