Badania rynku - jak zyskać przewagę konkurencyjną na rynku?

badania rynku

Badania rynku są działaniem zmierzającym do efektywnego gromadzenia, analizy i interpretacji zebranych danych, dotyczących konkretnej branży. Na ich podstawie budowane są relacje gospodarcze pomiędzy konsumentami, oferentami produktów i usług oraz konkurentami. Zapoznanie się z mechanizmami rządzącymi daną branżą, dzięki  przeprowadzeniu badań rynku pozwala rozwinąć przedsiębiorstwo, poprawić jakość oferowanych towarów lub usług, zgodnie z oczekiwaniami klientów oraz wejść na rynek z zupełnie nowym produktem, rozpoczynając swoją działalność biznesową. Przekonaj się, jakie korzyści przyniesie Ci przeprowadzenie badań rynku w Twojej firmie.
 

Istota badania rynku

 

Istota badań rynku opiera się na analizowaniu zebranych danych (pierwotnych lub wtórnych), w celu rozwiązania pojawiającego się w przedsiębiorstwie problemu bądź osiągnięcia wyznaczonego celu. Danymi gromadzonymi w trakcie badań rynku mogą być informacje pozyskane dla potrzeb konkretnego badania. Ze względu na typ dzielimy je na: dane pierwotne, podczas których dane gromadzone są za pomocą: różnorodnych ankiet (telefonicznych, papierowych, internetowych), pogłębionych wywiadów indywidualnych, zogniskowanych wywiadów grupowych i obserwacji; dane wtórne, które zostały zebrane już wcześniej na potrzeby danego przedsiębiorstwa, branży lub są to informacje ogólnie dostępne tj: artykuły i publikacje w czasopismach, raporty GUS i agencji badawczych, dane gromadzone przez firmy i instytucje.

 

Badania rynku to dziś podstawa osiągnięcia sukcesu w biznesie, dzięki przeprowadzeniu rzetelnych analiz dotyczących:

 • kondycji rynkowej pośród konkurentów,
 • poznania mechanizmów rządzących popytem i podażą,
 • preferencji i zachowań konsumentów,
 • porównania procesów rynkowych w wyznaczonym przedziale czasowym.

 

Przedsiębiorcy mogą wyciągać wnioski dotyczące podejmowania działań: na rzecz realizacji potrzeb konsumentów, wzmocnienia swojej pozycji względem konkurencji, zmian dotyczących elastyczności cenowej produktów i usług, a także kluczowych decyzji odnoszących się do planu strategii rozwoju firmy w branży. Badania rynku dostarczają cennych informacji, na podstawie których można wprowadzać zmiany dotyczące polityki personalnej firmy, a także działań z zakresu PR-u oraz zmian koncepcji marketingowych w przedsiębiorstwie.  

 

Korzyści, jakie niosą ze sobą badania rynku

 

Dynamika zmian sytuacji rynkowej oraz stale zmieniające się potrzeby konsumentów sprawiają, że tylko przedsiębiorstwa stale monitorujące sytuację w branży, dzięki badaniom rynku, mogą mieć pewność podążania za wymogami klientów i potrzebami potencjalnych, nowych odbiorców, produktów lub usług. Badania rynku umożliwiają wykreowanie pozytywnego wizerunku w oczach konsumenta.

 

Istotnym elementem jest także kontrola nad świadomością marki pośród odbiorców produktów i usług. Podczas badań świadomości marki sprawdzany jest stopień znajomości konkretnej marki, wśród badanej zbiorowości, za pomocą metod:

 • badania świadomości spontanicznej,
 • badania świadomości wspomaganej,
 • badania świadomości Top of Mind),

 

Właściciele firm korzystający z oferty badań rynku, proponowanej przez agencję badawczą BioStat®, będą mieć możliwość rozpoznania i wykorzystania interesujących sektorów, w których powstawały swoiste nisze ofertowe dla klientów i wykorzystać tę sytuację. Dzięki prowadzonym przez ekspertów z BioStat® :

 • analizom otoczenia rynkowego,
 • badaniom świadomości marki,
 • analizom segmentacji rynku,
 • badaniom popytu odnoszącym się do produktu lub usługi,

 

Osiągnięcie szybszego wzrostu zysków oraz optymalizacja działań marketingowych są efektem rozpoznania potrzeb konsumenckich. Wzmocnienie i stabilizacja pozycji rynkowej, a także wyprzedzenie konkurentów są możliwe dzięki stałym badaniom procesów zachodzących w branży.

 

Wykorzystanie badań rynku

 

Prowadzone od 17 lat badania rynku realizowane przez agencję BioStat® wykorzystywane są przez właścicieli przedsiębiorców z różnych branż, aby:

 • poznać opinie klientów o produktach i usługach,
 • wdrożyć nowe produkty lub usługi na rynek,
 • zbadać efektywność kampanii reklamowych,
 • poznać style życia i style prowadzenia zakupów przez klientów/konsumentów,
 • określić siłę i rozpoznawalność rynkową marki i produktu,
 • wskazać najlepsze sposoby dystrybucji produktów i usług,
 • zbadać satysfakcję klientów,
 • rozpoznać potrzeby klientów,
 • sprawdzić skuteczność kanałów przekazu reklamy (w tym mediów społecznościowych).

 

Firmy wchodzące na rynek, przedsiębiorstwa które chcą zyskać pozycję lidera w branży, czy też pozyskać informacje na temat nowego rynku odbiorców, korzystają z wyników badań pozyskanych w trakcie analizy rynku. Rozsądek i przewidywalność w trakcie planowania działań firmy sprawia, że właściciele zdają sobie sprawę z istoty i jakości cennych informacji uzyskiwanych w trakcie badań. Również inwestorzy chcący pozyskać informacje o konkretnej branży, chętnie korzystają z tego typu badań, ponieważ może ich to uchronić przed złymi decyzjami inwestycyjnymi lub pomóc osiągnąć znaczący sukces finansowy.

 

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami agencji badawczej BioStat®, w celu informacji na temat szczegółów oferty badań rynkowych.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak działają badania rynku?

Badania rynku to proces zbierania, analizy i interpretacji danych dotyczących konsumentów, produktów, usług i trendów na rynku w celu lepszego zrozumienia potrzeb i preferencji klientów.

Czy trudno jest samodzielnie zbudować badanie ankietowe?

Stworzenie samodzielnie badania ankietowego może być wymagające, ale możliwe do wykonania. Wymaga to odpowiedniego planowana. Można również skorzystać z pomocy profesjonalistów z zespołu BioStat®.

Tworzenie ankiety na panelu badanie-opinii.pl jest czasochłonne?

Absolutnie nie. Panel jest tak skonstruowany, aby prowadził twórcę ankiety intuicyjnie przez kolejne etapy. Dzięki temu nawet największy laik, będzie mógł sobie poradzić z tworzeniem ankiety.

Zobacz także
English version
Badania ankietowe od 4 zł