Badania znajomosci marki - ile to kosztuje?

ankiety online

Na proste pytanie o koszty badań znajomości marki trudno odpowiedzieć w prosty sposób.

 

Znajomość marki można bowiem zbadać ekspresowo za pomocą internetowego panelu konsumenckiego - w takim przypadku koszty rozpoczynają się od około 1.5-2 tys złotych na próbie kilkuset konsumentów. Bardziej zaawansowane badania wymagają jednak wykonania szeregu innych metod badawczych: grupy foksowe, IDI, wywiadów bezpośrednich. W takim przypadku koszty wzrastają do kilku-kilkunastu tysięcy złotych.

Podejmując dyskusję o kosztach realizacji badań znajomości marki należyt zauważyć, że za pomocą panelu konsumenckiego można nie tylko badać znajomość marki ale także wielu innych elementów składających sie na markę.

 

Jednym z istotnych elementów/mozliwości panelu konsumenckiego jest możliwość wprowadzenia do aplikacji zdjęć logotypów czy nawet filmów. Pozwala to na przeprowadzenie badania znajomości grafiki czy elementu video (logotyp, identyfikacja wizualna firmy/produktu). Koszty takiego badania są relatywnie niskie - zwykle nie przekraczają 2-3 tyś zł.

 

W większości przypadków ankieta internetowa (panel konsumencki) jest najskuteczniejszym i najtańszym sposobem realizacji badań świadomości marki, ponieważ badania nad świadomością marki są ograniczone i wymagają od dużych grup respondentów dokładnego pomiaru percepcji populacji. Ankiety online mogą zbierać dane od setek respondentów za ułamek kosztów na jednego respondenta, które kosztowałyby rozmowy telefoniczne, wywiady osobiste lub grupy fokusowe. Ankiety online dostarczają mniej szczegółowych informacji niż wywiady telefoniczne, wywiady osobiste i grupy fokusowe; jednak bardziej dogłębne informacje nie są zazwyczaj konieczne w przypadku badań znajomości marki a realizacja badania w 24-48h jest ogromnym atutem tego narzędzia.

 

Typowe badania świadomości marki są powtarzane co 6 do 12 miesięcy i porównywane z poprzednimi wynikami ankiet, aby określić zmiany w świadomości marki i postrzeganiu marki, które miały miejsce w tym okresie. Dlatego bardzo ważne jest zaprojektowanie narzędzia ankietowego, które jest niezależne od czasu i może być ponownie wykorzystywane z roku na rok, tak aby wyniki były porównywalne w czasie.

 

Więcej informacji: www.badanie-opinii.pl

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie korzyści może przynieść badanie znajomości marki dla firmy?

Takie badanie może dostarczyć firmie cennych informacji na temat poziomu rozpoznawalności marki, jej pozycjonowania na rynku, skuteczności działań marketingowych oraz zrozumienia preferencji i potrzeb klientów.

Jakie metody badawcze z zakresy badań znajomości marki wykorzystuje BioStat®?

Metody badania mogą obejmować przeprowadzenie ankiet, wywiadów, obserwacji, analizę danych zakupowych, badanie świadomości reklamowej oraz badanie spontanicznej i wspomaganej znajomości marki. Wybór metody zależy od celu badania, grupy docelowej i dostępnych zasobów marki.

Na jakie koszty należy się przygotować, jeśli zdecyduję się na współpracę z BioStat®?

Każda współpraca wyceniana jest indywidualnie, dlatego aby poznać koszty badania które chcemy zlecić, należy skontaktować się z BioStat® telefonicznie (+48) 668 300 664 lub mailowo: biuro@biostat.com.pl.

English version
Badania ankietowe od 4 zł