Wizerunek Marki - czyli w jaki sposób dowiedzieć się jakie Klienci mają skojarzenia z moją marką?

Marka ma na celu wyróżnić firmę i skłonić konsumenta do zwrócenia uwagi na proponowane produkty. W zagadnienie marki wchodzi symbol, nazwa oraz jej znak graficzny. Ma ona za zadanie utrwalić się w świadomości potencjalnych konsumentów tworząc przy tym pozytywne reakcje. Badania marketingowe pozwalają określić poziom świadomości marki. W końcu to marka pozwala na identyfikację produktu z producentem, a także potwierdza jakość produktu. Jest to także środek komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Ponadto znajomość marki upraszcza proces decyzyjny konsumentów.

 

Co postrzeganie marki mówi o moich klientach?

Korzystając z wiedzy, którą można uzyskać w drodze badań marketingowych możliwe staje się uzyskanie informacji na temat tego, co klienci myślą na temat danej marki. Wizerunek marki wpływa na to, w jaki sposób konsumenci ją postrzegają. Jeśli marka ma oddziaływać na decyzje klientów to musi być ona zgodna z ich oczekiwaniami i potrzebami. Stąd tak ważne jest zarazem rozpoznanie, kim są nasi klienci oraz zapoznanie się z ich stylem życia czy wartościami.

 

Jak badać markę / wizerunek marki?

Badania wizerunku marki pozwalają wykazać w jakim stopniu nasi klienci są skłonni płacić nie tyle, co za produkt co za samą nazwę firmy. Podtrzymując dobry wizerunek marki można:

 • uzyskać przewagę konkurencyjną;
 • zapewnić skuteczność działań;
 • efektywnie wprowadzać produkty na rynek.

 

Badanie wizerunku marki może odbywać się metodami ilościowymi, które odpowiedzą na pytanie ile, więc udzielą – jak wskazuje nazwa – informacji w postaci ilościowych (kto?, kiedy?, jak?). Wykorzystać można także metody jakościowe odpowiadające pytaniu dlaczego, co pozwala wskazać na występujące zależności. Badania można przeprowadzić drogą:

 • wywiadu: CAPI (przy użyciu urządzeń mobilnych), CATI (telefonicznego), PAPI (tradycyjnego, papierowego);
 • ankiety online: CAWI.

 

Dlaczego warto badać markę i jej wizerunek?

Na wizerunek marki wpływają zarówno doświadczenia oraz odczucia, które wiążą się z daną marką. Badając markę można uzyskać informacje o tym, w jaki sposób jest ona postrzegana wśród swoich odbiorców oraz pozwala na zaplanowanie komunikacji marketingowej. Ponadto marka to osobowość firmy. Wszelkie badania marketingowe pozwalają na:

 • określenie pozycji marki na rynku;
 • wskazanie mocnych i słabych stron;
 • zbadanie świadomości marki i lojalności w społeczeństwie;
 • zbudowanie pozytywnych skojarzeń;
 • zbadanie zależności między stylem życia oraz wartościami klientów a marki;
 • wskazanie cech wyróżniających markę na rynku;
 • zbadanie skuteczności kampanii marketingowych.

 

Na czym polegają badania kapitału marki?

Obok badań marketingowych wyróżnić należy badania marki. Umożliwiają one także określenie poziomu konkurencyjności badanej marki. Kapitał marki to wspólne zarówno dla firmy, konsumentów i dystrybutorów zachowania oraz skojarzenia z marką. Wzmacnia on jej pozycję konkurencyjności na rynku. Doświadczenia klientów, które zostają ujęte w ich świadomości są elementem tworzącym kapitał marki.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego warto zbadać rozpoznawalność marki?
Badania świadomości marki pozwalają określić pozycję brandu na rynku, a także wskazać jego mocne i słabe strony. Badanie te nie tylko umożliwiają określenie pozycjonowania marki na tle konkurencji, ale również lojalności wobec niej w społeczeństwie lub grupie docelowej klientów. Dzięki uzyskanym danym z badania opracujesz skuteczną strategię marketingową dla Twojej marki.
Jakie są korzyści z badania kapitału marki?
Badania kapitału marki pozwalają na określenie poziomu konkurencyjności badanej marki. Kapitał marki to zachowania i skojarzenia z marką, które są wspólne dla firmy oraz konsumentów. Dzięki badaniu zweryfikujesz doświadczenia klientów, które zostają ujęte w ich świadomości i są elementem tworzącym kapitał marki.
Jaki jest koszt badania marki?
Cena jest każdorazowa ustalana z klientem na etapie ofertowania. Jest ona zależna od wielu czynników takich jak: długość kwestionariusza, wielkość i charakterystyka analizy próby oraz sam charakter badania.
W jaki sposób jest realizowane badanie marki?
W zależności od potrzeby badania są realizowane metodą CAWI (ankiet online), wywiadów telefonicznych CATI, czy za pomocą ankiet papierowych PAPI. Badania mogą być również samodzielnie realizowane przez klienta w programie do ankiet online SurvGo™.
Jakie dane otrzymam z przeprowadzone badania marki?
Z każdego przeprowadzonego badania klient otrzymuje bazę odpowiedzi w formacie Excel. Dla naszych klientów opracowujemy również raporty badawcze przez naszych doświadczonych ekspertów. Raport badawczy składa się ze szczegółowej analizy danych wraz z wnioskami badawczymi. Opracowane są one na podstawie przygotowanych obliczeń statystycznych dla otrzymanych wyników. Szczegółowy zakres opracowanych danych jest ustalany z klientem przed rozpoczęciem badania.
English version
Badania ankietowe od 4 zł