Badania rynku

Strona główna

Badania rynku i opinii {check}. Wyznaczamy trendy w badaniach marketingowych i analizach rynku. Rzetelna realizacja od 18 lat {check} Autorskie rozwiązania badawcze. Zachęcamy do współpracy.


O nas

Eksperci badań i analizy rynku - Biostat®
17 lat doświadczenia
 
Tworzymy zespół złożony z doświadczonych ekspertów, statystyków, data managerów
i analityków, zajmujących się zagadnieniami praktycznego zastosowania metod badań rynkowych w biznesie. Wieloletnie doświadczenie biznesowe oraz naukowe pozwala nam skutecznie implikować...


Oferta

Oferta badań marketingowych, badań rynku i opinii {check}. Market Research, sondaże. 17 lat doświadczenia {check}


Kontakt

BioStat sp. z o.o.
Tel:(+48) 22 12 28 025;
Tel. kom.: (+48) 668 300 664
E-mail: badania@biostat.com.pl
 
Biuro Handlowe - Warszawa:
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807
 
Biuro w Rybniku:
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik
Tel: (+48) 32 42 21 707
Fax: (+48) 32 44 08 564...


Badania produktu

Produkt bądź usługa jest zasadniczym instrumentem wykorzystywanym do tworzenia więzi między klientem a przedsiębiorstwem. Priorytetem jest zatem odpowiednie sformułowanie potrzeb klientów odnośnie nowo powstającego lub modyfikowanego produktu (usługi).
Cel badań produktu
To właśnie identyfikacji oczekiwań konsumentów służą badania produktu. W oparciu o ich wyniki...


Badania rynku

Właściwe rozpoznanie otoczenia rynkowego – partnerów i konkurentów, a także ich strategii, zasobów i ofert rynkowych - to niezbędny warunek do zachowania lub uzyskania przewagi konkurencyjnej. Stałe monitorowanie dynamiki rynku to konieczność, zwłaszcza w związku z pojawianiem się nowych wyzwań, trendów i standardów w każdej dziedzinie życia. Stosowanie nowych...


Badania struktury rynku

Zamierzając wejść na rynek z nowym produktem lub usługą, warto podjąć decyzję o przeprowadzeniu analizy rynku. Wnioski z badań pozwalają firmie dokonywać trafniejszych wyborów strategicznych.  Badania struktury rynku realizowane są za pomocą technik ilościowych (PAPI, CAPI, CATI, CAWI) oraz jakościowych (dogłębna analiza desk research).
Cele i zakres badań
Badanie struktury rynku...


Segmentacja rynku

Segmentacja rynku jest to badanie eksploracyjne, polegające na określeniu rynkowo istotnych grup konsumentów. Stanowi nieodzowny punkt odniesienia przy formułowaniu programu działania firmy na rynku docelowym. Proponujemy naszym klientom badania pozwalające określić segment, w którym działa, a także w którym może działać przedsiębiorstwo.
Cele segmentacji
Produkty oferowane...


Strategia marketingowa

 
Strategia marketingowa to skoordynowany plan działań stosowany przez przedsiębiorstwa w celu efektywnego zarządzania działalnością oraz maksymalizacji zysków. Sformułowanie i zastosowanie odpowiedniej strategii marketingowej umożliwia przedsiębiorstwom usystematyzowanie i skoordynowanie działań promocyjnych oraz pozwala je finansować w sposób ekonomicznie efektywny. W celu właściwego...


Kalkulator wielkości próby

Metoda reprezentacyjna jest najbardziej prawidłową formą badania o charakterze częściowym, czyli takiego, w którym informacje o rozkładzie cechy statystycznej w całej populacji otrzymuje się poprzez wyznaczenie rozkładu tej cechy w pewnej podgrupie jednostek. Metodę reprezentacyjną często wykorzystuje się w różnych badaniach statystycznych, w tym w badaniach o charakterze społeczno-ekonomicznym....


Badania User Experience

Zacznijmy od tego czym właściwie jest UX, samo pojęcie można sprowadzić do całościowego wrażenia związanego z korzystaniem z danego oprogramowania czy serwisu internetowego. Pod tym terminem kryje się zarówno funkcjonalność jak również szeroko pojęty design interfejsu, jego przejrzystość intuicyjność czy nawet szata graficzna.
Zasadność prowadzenia badań UX
W dobie coraz większej...


Market research – farmacja

Jesteśmy rzetelnym partnerem koncernów farmaceutycznych, o czym zaświadcza wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań markektingowych dla farmacji. W zakres badanej problematyki wpisują się zagadnienia odnoszące się do kontaktów z klientami, wizerunku marki, potrzeb klientów oraz ich przyzwyczajeń, skuteczności przedstawicieli medycznych.
Badania rynku farmaceutycznego
W...


Badania B+R na potrzeby dotacji

Pomożemy Państwu uzyskać dofinansowanie projektu B+R.
 
Wspieramy wnioskodawców ubiegających się o dotację ze środków UE.
 
Realizacja badania rynku to szansa na sukces!
 
Ubiegają się Państwo o pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych? Naszą ofertę badań rynkowych B+R kierujemy do każdego podmiotu, który zamierza podjąć aktywność w...


Badanie rynkowe wśród liderów firm rodzinnych z listy “Diamentów Forbesa 2016”

{check} Badanie rynku {check} Badanie rynkowe wśród liderów firm rodzinnych z listy “Diamentów Forbesa 2016”


Badanie wpływu komunikacji nieformalnej na decyzje zakupowe

{check} Badanie wpływu komunikacji nieformalnej na decyzje zakupowe {check}


Realizacja badania rynku worków do odkurzaczy

{star} Badania rynku {star} w zakresie korzystania z odkurzaczy w polskich gospodarstwach domowych to jeden z przykładów naszych dotychczasowych realizacji.


Analiza rynku AGD

{star} Analiza rynku {star} w zakresie artykułów gospodarstwa domowego to jedna z ważniejszych realizacji prowadzonych przez nas projektów. Zapraszamy do odwiedzenia przygotowanego przez nas Case Study.


Badania opinii na temat produktów dedykowanych wspomaganiu uprawy roślin

{check} Badania opinii {check} Przeprowadzenie badania opinii dotyczącego produktów wspomagających uprawę roślin to jeden z przykładów realizacji badań rynku przez naszą firmę.


Realizacja badania rynku farmaceutycznego dotyczącego leku "Forte" - 120% zakładanej sprzedaży!

{check} Badanie rynku farmaceutycznego {check} Zachęcamy do zapoznania się z założeniami oraz efektami realizacji badania rynku dla jednego z podmiotów farmaceutycznych.


Badania rynku medycznego - tlenoterapia i leczenie zaburzeń snu

{check} Badania rynku medycznego {check} Zapraszamy do zapoznania się z założeniami badania rynku medycznego zrealizowanego przez naszą firmę. Dowiedz się w jaki sposób możemy przeprowadzić podobne analizy dla Twojej firmy!


Realizacja badania rynku budowlanego

{check} Badania rynku {check} Nasza firma ma na swoim koncie wiele realizacji badań rynku budowlanego. W niniejszym Case Study prezentujemy założenia, przebieg oraz efekty jednego spośród nich. Zleć nam usługę badawczą!


Przykład realizacji badania rynku e-commerce

{star} Badania rynku {storm} Nasza firma przeprowadziła badania rynku e-commerce z wykorzystaniem testów UX oraz ankietowego sondażu. Zapoznaj się z założeniami projektu i zleć nam usługę!


Badania rynku gier komputerowych

{check} Badanie rynku {check}Realizacja badania gier komputerowych przez naszą firmę miała na celu stworzenie profili społeczno-osobowościowych polskich graczy. Zleć nam przeprowadzenie podobnego projektu badawczego!


Ogólnopolskie badanie rynku muzycznego

{check} Badania rynku muzycznego {star} to pewny sposób zapewnienia swojej firmie możliwości sprawnego rozwoju. Zapoznaj się z realizacją firmy Biostat i podejmij z nami współpracę!


Raporty rynkowe

{star}Raporty rynkowe ze zrealizowanych przez firmę Biostat badań i analiz. Każdy raport poszerzymy na Państwa życzenie o wskazane obszary {star}


Probiotyczne suplementy diety – znajomość i stosowanie

Badanie rynku przeprowadzone na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków wykazało, że 72,9% spośród nas dokonuje suplementacji za pomocą jakiegokolwiek produktu dostępnego na rynku farmaceutycznym. Więcej niż 50% badanych zadeklarowało stosowanie suplementów wzbogaconych o potas oraz magnez, natomiast niemalże 25% zażywa priobriotyki. Niemal co 4 osoba (22,5% respondentów)...


Analizy rynku medycznego

Przed podjęciem kluczowych działań biznesowych takich jak chociażby wejście na nowy rynek, warto oprzeć decyzje na wiarygodnej wiedzy – pozyskanej w toku rzetelnych pomiarów. Oferujemy Państwu usługę analizy rynku, dedykowaną przedsiębiorcom z branży medycznej oraz farmaceutycznej:
producentom i dystrybutorom leków, suplementów diety, kosmetyków, a także sprzętu...


Badania rynku gastronomicznego - wdrażanie nowej formuły lokalu

{check} Zrealizowaliśmy badania rynku gastronomicznego, mającego na celu ocenę zasadności wdrożenia nowej formuły sieci mini-restauracji. Przebieg badania opisano pokrótce w artykule - zapraszamy do lektury oraz do współpracy {check}


Badania rynku edukacyjnego - rozszerzanie zasięgu działalności placówki artystycznej

{check} Badania rynku {check} edukacyjnego to skuteczny sposób na określenie popytu na usługi edukacyjne i rozszerzenie zasięgu dalszej działalności. Zobacz, jak przebiegło typowe badanie tego typu. Zapraszamy do lektury i do współpracy!


Projekt dotyczący analizy rynku sprzętu medycznego

{check} Analiza rynku {check} Nasza firma przeprowadziła analizę rynku w segmencie skupionym wokół produkcji i dystrybucji sprzętu medycznego na rynek. Zapoznaj się z założeniami badania.


Analiza rynku spożywczego w sektorze żywności ekologicznej

{check} Analiza rynku spożywczego w segmencie żywności ekologicznej to jeden z przykładów naszych realizacji. Zapoznaj się z jej celami oraz efektami.{check}


Badania trackingowe

Rynkowe procesy i zjawiska kształtują się i - na ogół - zmieniają wraz z upływem czasu. Stąd też analizę rynku zwykło się prowadzić nie tylko w oparciu o jednorazowe i kompleksowo zrealizowane badania, ale w przypadkach, gdy przemawia za tym specyfika rozpatrywanego problemu - także na podstawie cyklu następujących po sobie odrębnych pomiarów danego zjawiska/procesu. Ciągły monitoring...


Analizy rynku

Podejmowanie działań biznesowych w niepewnych, zmiennych warunkach rynkowych zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem. Ponieważ skuteczne wypracowywanie przewag konkurencyjnych wymaga trafnych i opartych na rynkowych realiach decyzji, tak znaczącą rolę przypisuje się dziś badaniom rynku - pozwalają one pozyskać wiarygodne dane na temat rynkowych mechanizmów, zachodzących na nich zjawisk i procesów...


Czy zmniejszenie ceny leku zwiększy sprzedaż?

Zwracając uwagę na rozwijający się rynek, a więc także patrząc na dynamiczne zmiany, które na nim zachodzą ujawnia się zagadnienie jakości oferowanych produktów czy usług w stosunku do ich cen. Widząc zależności, które występują między tymi czynnikami można konstruować dobre plany rozwojowe, które posłużą wzmocnieniu pozycji firmy na rynku. W celu rozpoznania tych zagadnień...


Chciałbym poznać rynek, na którym działam. Czy muszę badać wszystkich konsumentów?

Wszyscy konsumenci, którzy wpisują się w grupę docelową oferowanego produktu/usługi i zostali zakwalifikowani jako zakres podmiotowy badania rynku stanowią tzw. populację generalną, która winna zostać objęta pomiarem dla zapewnienia maksymalnie wiarygodnych i pełnych informacji na zadany temat. Ponieważ populacje te bywają na ogół bardzo liczne proces badawczy zawęża się na ogół...


Co zrobić, aby klient zauważył nasz produkt?

Starając się utrzymać dobrą pozycję na rynku nie wystarczy wykonywać tylko regularnie badania rynku bądź badania satysfakcji klienta. Badania rynku trzeba wykonywać, ale przede wszystkim należy je zrozumieć - wyciągnąć wiedzę, która będzie przydatna w dalszym procesie rozwojowym. Zwracając uwagę na uzyskane dane może zastanowić się nad swoją pozycją na rynku, a także - stosowaną  taktyką...


Badania turystyczne

Kompleksowa realizacja badań turystycznych {star}. Badania, analizy, kompleksowe raporty. Badania wizerunku regionu turystycznego. Ocena oferty turystycznej {check}


Badanie dotyczące analizy rynku psychiatrycznego

{check} Badane rynku {check} Przeprowadzone badanie pozwoliło określić kierunki rozwoju dla klienta, w zakresie budowy oferty w branży psychiatrycznej opieki długoterminowej, jak i opieki ambulatoryjnej.


Badanie dotyczące analizy rynku badań i analiz technicznych

Analiza rynku {star} Wykonanie badania pozwoliło naszemu klientowi na zaktualizowanie swojej strategii wejścia na rynek badań i analiz technicznych w Polsce. {star}


Strategia marketingowa

{check} Naszym zadaniem było określenie celu, wraz z kierunkami działań, a także sposobu realizacji przygotowanej strategii, z możliwością monitoringu i korygowania podejmowanych działań. {check}


Rynek piwa w Polsce

{star} Badanie rynku {storm} Czy wiesz, że sprzedaż detaliczna piwa w Polsce generuje ponad 20 mld złotych? Zobacz case study badania rynkowego.


Badania satysfakcji pacjentów - jak podnieść poziom satysfakcji?

Satysfakcja pacjentów wynika z jakości obsługi, jak i sprawnie przeprowadzonego procesu leczenia. Są to jedne z kluczowych elementów oceny placówek medycznych. Rezultatem przeprowadzenia wyspecjalizowanych badań ankietowych pacjentów, jest pozyskanie informacji dotyczących jakości opieki medycznej. Dzięki tego typu badaniom placówki medyczne zdobędą cenne dane o obszarach,...


Badania rynku - jak zyskać przewagę konkurencyjną na rynku?

Badania rynku są działaniem zmierzającym do efektywnego gromadzenia, analizy i interpretacji zebranych danych, dotyczących konkretnej branży. Na ich podstawie budowane są relacje gospodarcze pomiędzy konsumentami, oferentami produktów i usług oraz konkurentami. Zapoznanie się z mechanizmami rządzącymi daną branżą, dzięki  przeprowadzeniu badań rynku pozwala rozwinąć przedsiębiorstwo, poprawić...


Badanie rynku mieszkań asissted living dla seniorów

Badanie rynku {star} Starzenie się społeczeństwa zwiększa popyt na rynku opieki senioralnej. Sprawdź case study badania rynkowego. {star}


Czy ankiety CAWI są dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców w czasie kryzysu?

W obecnych czasach kryzysu gospodarczego oraz w trakcie panującej pandemii przedsiębiorcy mogą się zastanawiać, czy ankietowanie konsumentów jest dalej konieczne. Każdy z nich chciałby zaoszczędzić kapitał na wypadek nieoczekiwanych zmian na rynku. Jednak, czy nie jest konieczne poznanie sposobu myślenia klientów w tych zmieniających się czasach? Co kieruje obecnie zachowaniem konsumentów?...


Jak uniknąć 5 popularnych błędów w badaniach rynku?

Bardzo ciężko sprawić, aby przeprowadzane badania rynku nie zawierały stronniczości. Mimo wszystko trzeba podjąć możliwe działania, aby się jej wyzbyć. Stronniczość w badaniach jest niewskazana, gdyż poprzez nią osoby przeprowadzające je nie uzyskają rzetelnych wyników. Dowiedz się zatem jakie są uprzedzenia oraz jak im zapobiegać.
Uprzedzenie związane z pożądaniem społecznym
W tym przypadku...


Wszystko co musisz wiedzieć o badaniach rynku

Zastanawiałeś się kiedyś czym są tak naprawdę badania rynku? W tym artykule dowiesz się wszystkiego co chciałbyś o nich wiedzieć.
 
Badania rynku – czym jest?
 
Badanie rynku to kompleksowy proces pozyskiwania informacji o wydarzeniach na danym rynku. Głównym celem jest poznanie genezy, obecnej sytuacji oraz tendencji rozwojowych rynku. Podczas badań gromadzone są...


10 zalet badań rynkowych

Zastanawiałeś się kiedyś jakie są zalety badań rynkowych? W tym artykule zostaną przedstawione wszystkie zalety które powinieneś/aś znać.
 
1. Umocnienie pozycji
Wsparcie w umacnianiu pozycji firm jest niezwykle istotne, ponieważ konkurencja na rynku jest coraz bardziej intensywna. Badania rynkowe pozwalają firmom zdobyć przewagę, ponieważ dostarczają cennych informacji na temat...


Poznaj różnorodne narzędzia metod badawczych w badaniach rynku

Zastanawiałeś/aś się kiedyś jakie są wykorzystywane metody badawcze w badaniach rynku i jaką wybrać? W tym artykule przedstawimy różnorodne metody badawcze, które są używane w analizach rynkowych.
Desk research
Metoda Desk Research, znana również jako podejście badawcze, opiera się na zbieraniu, analizie i przetwarzaniu danych z istniejących źródeł, aby wyciągnąć wnioski...


English version
Badania ankietowe od 4 zł