Substytucja leków wydawanych na receptę

Data przeprowadzenia badania:
2017-05-15

Próba badawcza:
Ogólnopolska, N = 523

Dostępne formaty:


Cena:
1900zł
Dr Monika Jaremków
Monika Jaremków, PhD
Dyrektor ds. badań
e-mail: badania@biostat.com.pl
Tel.: +48 534 702 007
Opiekun naukowy

Determinanty wyboru leków przez Polaków

 

Wyniki badania rynku wykazały, że wybór określonego leku najczęściej uzależniamy od polecenia ze strony lekarza (49% wskazań) oraz cenę (27,7% odpowiedzi). Nieco rzadziej (18% wskazań) sugerujemy się natomiast rekomendacją udzieloną przez pracownika apteki.

 

65% leków dostępnych w sprzedaży to zamienniki. Zwykle sięgamy po nie ze względu na niższą cenę w porównaniu do produktów oryginalnych. Pomimo analogicznego działania, na zróżnicowanie cenowe wpływa uproszczenie procedur rejestracyjnych w przypadku leków substytucyjnych.

 

Niska świadomość na temat zamienników

 

Najczęściej respondenci biorący udział w badaniu sondażowych zadeklarowali, że dotychczas nie zostali poinformowani w trakcie wizyty lekarskiej o możliwości podjęcia leczenia poprzez stosowanie zamienników leków – produktów o takim samym składzie oraz działaniu, lecz niższej cenie w porównaniu do leków przepisanych przez lekarza po raz pierwszy. Jedynie 3,9% Polaków stwierdza natomiast, że tego typu informacje uzyskują w przypadku każdego przepisywanego leku.

 

Jak się jednak okazuje, stosunkowo rzadko zgłaszamy się samodzielnie do lekarza lub farmaceuty z zapytaniem o możliwość korzystania z zamienników. Tylko 33% Polaków czyni to zawsze lub często. Aż 45,7% pacjentów nigdy nie zadaje farmaceucie pytania o dostępność substytutów dla leków oryginalnych. Warto także podkreślić, iż niespełna 18% uczestników badania wyraziło przekonanie o obniżonym bezpieczeństwie i skuteczności zamienników. 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Po co zlecać badania zamienników leków?

Badanie zamienników leków wśród pacjentów pozwala na zrozumienie ich preferencji i postrzegania zamienników, co umożliwia dostosowanie strategii marketingowej i komunikacji.

Czy Polacy chętnie sięgają po zamienniki? Jakie są perspektywy dla koncernów farmaceutycznych?

Perspektywy rozwoju rynku zamienników leków w najbliższych latach są obiecujące, ze względu na rosnące zapotrzebowanie na tańsze i równie skuteczne alternatywy dla leków oryginalnych. Wzrost konkurencji, rozwój polityki refundacyjnej oraz większa świadomość społeczna na temat zamienników przyczyniają się do dalszego wzrostu tego sektora.

Jak często zlecać badanie, które skupia się na zachowania konsumentów względem zamienników leków?

BioStat® rekomenduje przeprowadzanie regularnych badań, które uwzględniają dynamiczne zmiany w tym obszarze. Ważne jest monitorowanie nowych trendów, zachowań konsumentów i reakcji na wprowadzane na rynek zamienniki leków.

English version
Badania ankietowe od 4 zł