Bezpieczeństwo zdrowotne podczas epidemii koronawirusa

Data przeprowadzenia badania:
2020-04-27

Dr Monika Jaremków
Monika Jaremków, PhD
Dyrektor ds. badań
e-mail: badania@biostat.com.pl
Tel.: +48 534 702 007
Opiekun naukowy

Wymagana liczba osób w badaniach: 384 (dla wielkości populacji 37,97 mln; poziom ufności 95%)

 

W badaniu wzięło udział 999 respondentów, 499 kobiet oraz 500 mężczyzn. (nr 602 nie wypełnił ankiety).

 

badania koronawuris

badania koronawirusbadania koronawirus

 

Kobiety w sondażu BioStat® stanowią 57,5% wszystkich osób korzystających z konsultacji lekarskiej w przeciągu ostatnich 7 dni.

 

badania koronawirus

badania koronawirusbadania koronawirus

 

Tylko 19,82% Polaków uważa, że obecnie maseczka chroni skutecznie przed zarażeniem SARS-CoV-2.

Co piąta Polka (21,24%) uważa, że maseczka nie chroni skutecznie przed koronawirusem.  21% mężczyzn uważa, że maseczki skutecznie chronią przed zarażeniem, to o 2,5 punktu procentowego więcej niż kobiety (18,64%). Zdecydowanie więcej kobiet wybrało również opcję “trudno powiedzieć” (60,12%)  w porównaniu do mężczyzn (53.20%).

badania koronawirus

badania koronawirus

 

Polacy zdecydowanie wskazują telemedycynę jako najbezpieczniejszą formę kontaktu z lekarzem w okresie epidemii. Aż ¾ kobiet (76,7%) wskazuję właśnie tą opcję, na drugim miejscu jest natomiast gabinet prywatny z wynikiem 6,3%. Mężczyźni natomiast zaraz za telemedycyną (67,5%) stawiają na lekarza rodzinnego z wynikiem 13%.

 

badania koronawirusbadania koronawirus

 

80% respondentów z grupy wiekowej 55 lat i więcej deklaruje, że posiadają odpowiednie zapasy leków, jednocześnie aż 86% nie odczuwa trudności z dostępem do leków w okresie epidemii koronawirusa.

W grupie wiekowej 18-24 lata twierdząco na pytanie o odpowiednie zapasy leków odpowiedziało 69,3% respondentów, natomiast w odróżnieniu od najstarszej grupy tylko 57,3% młodych nie odczuwa trudności z dostępem do leków w okresie epidemii.

 

badania koronawirus

 

38,7% respondentów deklaruje, że wymagają kontaktu z lekarzem w najbliższym czasie. Największa dysproporcja występuje pomiędzy najmłodszą i najstarszą grupą badanych. 1 na 4 (26%) respondentów z grupy 18-24 lata potrzebuje kontaktu z lekarzem, natomiast w grupie 55 i więcej taką samą deklarację złożyło 58% osób.

 


 

Zobacz także: Badania koronawirus

 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są wyzwania związane z przeprowadzaniem badań rynkowych?

Mogą to być m.in. trudności w pozyskaniu reprezentatywnej próby badawczej, uzyskaniu wiarygodnych i uczciwych odpowiedzi, konieczność dostosowania metod badawczych do specyfiki rynku, konieczność odpowiedniej interpretacji danych oraz ryzyko błędnej oceny sytuacji rynkowej.

Jakie są główne cele raportów rynkowych?

Głównym celem raportów rynkowych jest dostarczenie informacji i wglądu w dane rynkowe, takie jak wielkość rynku, trendy, konkurencja, preferencje konsumentów, prognozy wzrostu i inne istotne czynniki wpływające na dany sektor.

Jakie informacje są zwykle zawarte w raportach rynkowych?

Raporty rynkowe zawierają szeroki zakres informacji, takich jak analiza SWOT, dane dotyczące wielkości rynku, udziału w rynku, analizy konkurencji, trendy konsumenckie, prognozy wzrostu, analiza regionalna, analiza czynników wpływających na rynek, analiza segmentacji rynku i wiele innych istotnych danych dotyczących danego sektora.

English version
Badania ankietowe od 4 zł