Bezpieczeństwo zdrowotne podczas epidemii koronawirusa

Data przeprowadzenia badania:
2020-04-27

Dr Monika Jaremków
Monika Jaremków, PhD
Dyrektor ds. badań
e-mail: badania@biostat.com.pl
Tel.: +48 666 068 671
Opiekun naukowy

Wymagana liczba osób w badaniach: 384 (dla wielkości populacji 37,97 mln; poziom ufności 95%)

 

W badaniu wzięło udział 999 respondentów, 499 kobiet oraz 500 mężczyzn. (nr 602 nie wypełnił ankiety).

 

badania koronawuris

badania koronawirusbadania koronawirus

 

Kobiety w sondażu BioStat® stanowią 57,5% wszystkich osób korzystających z konsultacji lekarskiej w przeciągu ostatnich 7 dni.

 

badania koronawirus

badania koronawirusbadania koronawirus

 

Tylko 19,82% Polaków uważa, że obecnie maseczka chroni skutecznie przed zarażeniem SARS-CoV-2.

Co piąta Polka (21,24%) uważa, że maseczka nie chroni skutecznie przed koronawirusem.  21% mężczyzn uważa, że maseczki skutecznie chronią przed zarażeniem, to o 2,5 punktu procentowego więcej niż kobiety (18,64%). Zdecydowanie więcej kobiet wybrało również opcję “trudno powiedzieć” (60,12%)  w porównaniu do mężczyzn (53.20%).

badania koronawirus

badania koronawirus

 

Polacy zdecydowanie wskazują telemedycynę jako najbezpieczniejszą formę kontaktu z lekarzem w okresie epidemii. Aż ¾ kobiet (76,7%) wskazuję właśnie tą opcję, na drugim miejscu jest natomiast gabinet prywatny z wynikiem 6,3%. Mężczyźni natomiast zaraz za telemedycyną (67,5%) stawiają na lekarza rodzinnego z wynikiem 13%.

 

badania koronawirusbadania koronawirus

 

80% respondentów z grupy wiekowej 55 lat i więcej deklaruje, że posiadają odpowiednie zapasy leków, jednocześnie aż 86% nie odczuwa trudności z dostępem do leków w okresie epidemii koronawirusa.

W grupie wiekowej 18-24 lata twierdząco na pytanie o odpowiednie zapasy leków odpowiedziało 69,3% respondentów, natomiast w odróżnieniu od najstarszej grupy tylko 57,3% młodych nie odczuwa trudności z dostępem do leków w okresie epidemii.

 

badania koronawirus

 

38,7% respondentów deklaruje, że wymagają kontaktu z lekarzem w najbliższym czasie. Największa dysproporcja występuje pomiędzy najmłodszą i najstarszą grupą badanych. 1 na 4 (26%) respondentów z grupy 18-24 lata potrzebuje kontaktu z lekarzem, natomiast w grupie 55 i więcej taką samą deklarację złożyło 58% osób.

 


 

Zobacz także: Badania koronawirus

 

English version
Badania ankietowe od 4 zł