Zachowanie konsumentów podczas restrykcji związanych z pandemią

Data przeprowadzenia badania:
2020-05-04

Dr Monika Jaremków
Monika Jaremków, PhD
Dyrektor ds. badań
e-mail: badania@biostat.com.pl
Tel.: +48 534 702 007
Opiekun naukowy

Badanie opinii - restrykcje związane z pandemią

Pytanie “W jakim stopniu ograniczenia i restrykcje wpływają na Pani/Pana życie osobiste?” obrazuje poziom zmian jakie zaszły w społeczeństwie w związku z restrykcjami i ograniczeniami na społeczeństwo. W skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza brak wpływu, a 10 całkowicie zmieniło życie osobiste. Tylko 11% osób w wieku od 25-34 lat udzieliło odpowiedzi od 1-4 oznaczające względnie małą zmianę w ich życiu. 28% osób z przedziału 55 lat i więcej zadeklarowało względnie niską zmianę w ich życiu. Jest to grupa osób która najmniej odczuwa restrykcje i ograniczenia nałożone przez państwo. Grupa osób z przedziału wiekowego 25-34 lata deklaruje, że ich życie osobiste uległo dużej zmianie ze względu na restrykcje, aż 56.9% osób z tej grupy zdecydowało się na odpowiedź od 7-10.

 

zachowania konsumentów pandemia

 

Pytanie “W jakim stopniu ograniczenia i restrykcje wpływają na Pani/Pana życie zawodowe?” pokazuje poziom zmian jakie zaszły w życiu zawodowym obywateli. W skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza brak wpływu, a 10 całkowicie zmieniło życie zawodowe. Największy wpływ na swoje życie zawodowe odczuły osoby z grupy wiekowej 18-24 lata 53.2% ankietowanych z tej grupy wiekowej wybrali odpowiedź z przedziału od 7-10. Grupa 55lat i więcej natomiast deklaruje, że aż 40,8% osób z tej grupy odczuwa małe zmiany w życiu zawodowym ze względu na restrykcje (wybrali oni odpowiedzi z przedziału 1-4).

 

zachowania konsumentów pandemia

 

Co drugi Polak deklaruje (55%), że jego życie osobiste uległo znacznej zmianie związanej z ograniczeniami i restrykcjami. 50,9% Polaków deklaruje również, że jego życie zawodowe uległo zmianie. Tylko 16,1% Polaków zadeklarowało, że ich życie osobiste nie zmieniło się znacznie. Natomiast 26,7% Polaków deklaruje, że ograniczenia i restrykcje nie wpłynęły na ich życie zawodowe.

 


 

zachowania konsumentów pandemia

 

Twierdząco na pytanie ”Czy w domowym budżecie odczuł/a Pan/i negatywne skutki ograniczeń?” odpowiedziało 60,9% kobiet i 50.6% mężczyzn.

 

zachowania konsumentów pandemia

 

61,9% kobiet ocenia swoją sytuację finansową jako gorszą w efekcie ograniczeń podczas pandemii to wynik większy o 5 punktów procentowych od wyniku mężczyzn (56,4%).

 

zachowania konsumentów pandemia

 

Negatywnie na pytanie “Czy w ciągu ostatnich 7 dni przebywał/a Pan/i w miejscach publicznych (w tym w pracy poza domem)?” odpowiedziało jedynie 11,8% kobiet i 8,3% mężczyzn.

 

zachowania konsumentów pandemia

 

Kobiety (88,3%) jak i mężczyźni (80,9%) najczęściej wychodzą w celu zakupów spożywczych. Kolejnym najczęściej pojawiającym się powodem jest droga do pracy, zadeklarowało ją 43,2% kobiet oraz 54,0% mężczyzn. Najrzadziej pojawiającą się wśród ankietowanych odpowiedź dotyczącą kultu religijnego wybrało 9,7% kobiet oraz 6,5% mężczyzn.

 


 

32,2% kobiet i 34% mężczyzn deklaruje, że zamierza skorzystać z usług restauracyjnych.

 

zachowania konsumentów pandemia

 

41,6% kobiet i 46,9% mężczyzn deklaruje, że zamierza skorzystać z usług małej gastronomii.

 

zachowania konsumentów pandemia

 

68,9% kobiet i 57,7% mężczyzn deklaruje, że zamierza skorzystać z usług sklepu z butami, odzieżą.

 

zachowania konsumentów pandemia

 

24,7% kobiet i 25.9% mężczyzn deklaruje, że zamierza skorzystać z usług sklepu z meblami.

 

zachowania konsumentów pandemia

 

45,8% kobiet i 52,3% mężczyzn deklaruje, że zamierza skorzystać z usług sklepu budowlanego.

 

zachowania konsumentów pandemia

 

59,7% kobiet i 59% mężczyzn deklaruje, że zamierza skorzystać z usług fryzjerskich.

 

zachowania konsumentów pandemia

 

42,8% kobiet i 15,4% mężczyzn deklaruje, że zamierza skorzystać z usług kosmetycznych.

 

zachowania konsumentów pandemia

 

21,1% kobiet i18,6% mężczyzn deklaruje, że zamierza skorzystać z usług fizjoterapeuty.

 

zachowania konsumentów pandemia

 

53,6% kobiet i 44,2% mężczyzn deklaruje, że zamierza skorzystać z usług dentystycznych.

 

zachowania konsumentów pandemia

 

27,8% kobiet i 34,3% mężczyzn deklaruje, że zamierza skorzystać z usług pubu/klubu.

 

zachowania konsumentów pandemia

 

30,8% kobiet i 31% mężczyzn deklaruje, że zamierza skorzystać z usług siłowni/fitnessu.

 

zachowania konsumentów pandemia

 

32,4% kobiet i 38,4% mężczyzn deklaruje, że zamierza skorzystać z usług boiska, kortu itd.

 

zachowania konsumentów pandemia

 

37,5% kobiet i 35,3% mężczyzn deklaruje, że zamierza skorzystać z usług basenu.

 

zachowania konsumentów pandemia

 

18,6% kobiet i 13,3% mężczyzn deklaruje, że zamierza skorzystać z usług SPA.

 

zachowania konsumentów pandemia


 

Sprawdź inne sondaże dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na życie Polaków.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy badanie opinii spełniło swoje zadanie jako odpowiednie narzędzie badawcze?

Tak, ponieważ badanie opinii było istotnym narzędziem w analizie zachowań konsumentów w czasie pandemii. Pozwoliło ono na zbieranie informacji na temat preferencji, nawyków zakupowych, obaw i oczekiwań konsumentów w kontekście pandemii.

W jakim celu wykonuje się badania zachowania konsumentów?

Badanie zachowań konsumentów jest istotne dla lepszego zrozumienia ich preferencji i potrzeb, a także dla opracowania skuteczniejszych strategii marketingowych i konkurencyjności na rynku.

Co wyniki badania uświadomiły firmom?

W wyniku pandemii, badania uświadomiły firmom, że konsumentom zależy bardziej na produkcie/usłudze o dobrej jakości, zdrowiu, higienie i odpowiedzialności społecznej, a także na elastyczności dostawy i dostępności produktów i usług online.

English version
Badania ankietowe od 4 zł