Komunikacja instytucji publicznych z mieszkańcami

Data przeprowadzenia badania:
2019-07-05

Dr Monika Jaremków
Monika Jaremków, PhD
Dyrektor ds. badań
e-mail: badania@biostat.com.pl
Tel.: +48 534 702 007
Opiekun naukowy

Raport Komunikacja instytucji publicznych z mieszkańcami

 

Czego Polacy oczekują od komunikacji z instytucjami publicznymi? Jak wynika z badania opinii przeprowadzonego przez Agencję Badawczą Biostat, większość liczy na aktualne i rzetelne informacje na temat lokalnych wydarzeń oraz powiadomienia o zagrożeniach w regionie. Ze względu na skuteczność i szybkość dotarcia z komunikatem, preferowanym rozwiązaniem są wiadomości tekstowe.

 

Jak często chcę otrzymywać wiadomości?

 

Opracowany przez SMSAPI raport Komunikacja Instytucji Publicznych z Mieszkańcami – Oczekiwania i Potrzeby prezentuje wymagania stawiane polskim urzędom i instytucjom publicznym względem formy, treści i częstotliwości komunikacji. Wyniki w formie wykresów komentują specjaliści z branży.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie wyzwania można napotykać decydując się samodzielnie na badanie?

Przeprowadzenie badania komunikacji instytucji publicznych może napotkać wyzwania związane z uzyskaniem uczciwych i reprezentatywnych odpowiedzi od mieszkańców, dostępem do odpowiednich prób badawczych, ograniczonym budżetem na badanie oraz koniecznością analizy dużej ilości danych. Dlatego wielu przedsiębiorców korzysta z fachowej współpracy z BioStat®.

Jakie są korzyści z przeprowadzonego badania?

Przeprowadzenie badania pozwala na lepsze dopasowanie strategii komunikacyjnej, poprawę relacji z mieszkańcami, skierowanie działań na rzeczywiste potrzeby społeczności, zwiększenie satysfakcji mieszkańców oraz budowanie pozytywnego wizerunku instytucji publicznych.

Jakie metody badawcze można wykorzystać decydując się na badanie?

W badaniu komunikacji instytucji publicznych z mieszkańcami mogą być wykorzystane różne metody, takie jak badania ankietowe, wywiady, analiza dokumentów i raportów, obserwacje terenowe, grupy focusowe, czy badania jakościowe.

English version
Badania ankietowe od 4 zł