Badania satysfakcji pacjentów - jak podnieść poziom satysfakcji?

badania rynku

Satysfakcja pacjentów wynika z jakości obsługi, jak i sprawnie przeprowadzonego procesu leczenia. Są to jedne z kluczowych elementów oceny placówek medycznych. Rezultatem przeprowadzenia wyspecjalizowanych badań ankietowych pacjentów, jest pozyskanie informacji dotyczących jakości opieki medycznej. Dzięki tego typu badaniom placówki medyczne zdobędą cenne dane o obszarach, które wymagają wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu, a które działają wzorcowo. Pacjenci natomiast dowiedzą się, jakie ośrodki ochrony zdrowia spełniają najwyższe standardy w opiece nad osobami chorymi oraz w trakcie realizacji procedur medycznych.
 

Co powinno zawierać badanie ankietowe pacjenta?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia z dnia 28 października 2015 r., dotyczącymi standardów akredytacyjnych dla udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów leczniczych, które wykonują inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne (Dz. U. z dnia 29 października 2015 r., poz. 67) badania satysfakcji pacjentów muszą być podporządkowane kryterium reprezentatywności, które dotyczy: wykonania badania w ciągu kilku tygodni po okresie hospitalizacji oraz realizowania go przez niezależny od placówki medycznej, zewnętrzny ośrodek badawczy.

Agencja badawcza BioStat® prowadzi badania satysfakcji pacjentów we wszystkich obszarach składających się na całokształt opieki oferowanej przez placówki medyczne. Wybór obszaru będzie zależał od tego, w jakim zakresie swojej działalności podmiot leczniczy chce sprawdzić ocenę pacjentów, dotyczącą swoich usług. Proces gromadzenia danych w trakcie badań odbywa się przy zastosowaniu techniki CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Stosując tę metodę, zespół ankieterów zadaje pacjentom pytania,
w trakcie rozmów telefonicznych. Mogą one dotyczyć wielu zagadnień w zakresie:

 • Potrzeb pacjentów, czyli realizacji zadań personelu medycznego w zakresie informowania chorego o jego prawach i obowiązkach; poszanowania prywatności i intymności chorego, udzielania kompletnych informacji o stanie zdrowia i potencjalnym ryzyku związanym z planowanymi zabiegami oraz operacjami; umożliwieniu kontaktu chorego z bliskimi i możliwości opieki osób bliskich nad chorym; informowaniu o całkowitych kosztach leczenia i opieki.
   
 • Procesu kwalifikowania do zabiegów oraz dokładnym poinformowaniu o rodzaju planowanego zabiegu i sposobu przygotowania się do niego; udzielaniu informacji o alternatywnych sposobach terapii oraz związanych z nimi ryzykiem.
   
 • Procesu diagnostyki, czyli wykonywania badań typu rtg, tomografia komputerowa, morfologia i odpowiedniej ochrony w trakcie badań.
   
 • Wykonywania zabiegów medycznych i korzystania ze znieczuleń.
   
 • Opieki personelu medycznego, czyli stałej obecności lekarza prowadzącego w trakcie leczenia; reakcji na dolegliwości bólowe czy zaleceń dotyczących leczenia po opuszczeniu placówki medycznej przez chorego.
   
 • Umiejętności personelu medycznego w zakresie opieki nad chorymi i postępowania z bliskimi osób chorych.
   
 • Jakości obsługi pacjenta, dotyczącej organizacji wizyt; obsługi strony internetowej i rejestracji placówki; jakości wydawanych posiłków w placówce medycznej; stanu wyposażenia i bezpieczeństwa rzeczy osobistych osób chorych; czystości w pomieszczeniach, w których przebywają chorzy, jakości informacji o lokalizacji poszczególnych obiektów w placówce ochrony zdrowia.  

 

Korzyści badania satysfakcji pacjentów

Poprawa jakości usług w gabinetach lekarskich, a także dostosowanie procedur medycznych do najwyższych standardów europejskich, pozwala na wzrost prestiżu placówki wśród konkurencyjnych obiektów na rynku medycznym. Ujednolicony system opieki nad pacjentem, który oparty jest na badaniach satysfakcji pacjentów, poprawia jakość pracy personelu medycznego. Jasno sformułowane procedury działań, z którymi zaznajomiony jest każdy pracownik placówki medycznej, ułatwiają wykonywanie codziennych obowiązków nad łóżkiem pacjenta, w gabinecie lekarskim, czy też w trakcie organizacji zabiegów medycznych. Skuteczne oraz efektywne działania na rzecz poprawy poziomu satysfakcji pacjentów służą także procesowi ich powrotu do zdrowia. Zadowolony i pozytywnie nastawiony do personelu medycznego pacjent, będzie chętniej współpracował w trakcie prowadzenia leczenia. 

 

Jak przeprowadzić badanie satysfakcji pacjentów?

Profesjonalne badanie satysfakcji pacjentów jest decydującą częścią procesu rozwoju placówki medycznej. Tylko zastosowanie sprawdzonych narzędzi badawczych i metod analiz, mogą przyczynić się do wprowadzenia zmian przekłuwających się w realne korzyści. Agencja badawcza BioStat® oferująca prowadzenie badań satysfakcji pacjentów, posiada zespół profesjonalistów, który zdobywał doświadczenie w badaniach dla branży medyczno-farmaceutycznej, współpracując z najlepszymi ośrodkami naukowymi z Polski i zza granicy. Najlepsze rozwiązania badawcze są przygotowane przez ekspertów z takich dziedzin, jak:

 • nauki społeczne,
 • ekonomia i finanse,
 • IT,
 • marketing,
 • statystyka, matematyka stosowana, ekonometria.
   

Terminowość realizacji projektów badawczych, konkurencyjne koszty badań (w porównaniu z ofertą rynkową), autorskie rozwiązania techniczne oraz wysoka jakość prowadzonych eksploracji, pozwala na realizację różnorodnych koncepcji zleceń dotyczących badań poziomu satysfakcji pacjentów.

Cykliczne wykorzystanie skutecznej metody badań CATI może sprawdzić skuteczność podjętych w placówkach medycznych działań na rzecz poprawy poziomu satysfakcji pacjentów i pozwoli wdrożyć ewentualne środki naprawcze, udoskonalające wcześniejszy stan. Wnioski z raportów badawczych zespołu BioStat® posłużą na etapie wprowadzania efektywnych zmian, mających na celu doprowadzenie satysfakcji pacjentów z oferowanych usług placówki medycznej, na bardzo wysoki poziom.
 

Badania opinii w branży medycznej

Badania opinii są odpowiednim rozwiązaniem dla przedstawicieli branży medycznej, dla których zdanie pacjentów jest ważne. Rzetelne informacje mogą zmienić sposób prowadzenia działań marketingowych, PR-owych oraz strategii rozwojowych. Przeprowadzenie cyklicznych badań ankietowych, pozwala zapoznać się z efektami zmian i rozwoju konkretnych zjawisk w czasie. Mogą one dotyczyć:

 • Zachowań terapeutycznych wśród pacjentów,
 • Przestrzegania zaleceń lekarskich,
 • Profilowania pacjentów,
 • Zwyczajów zakupowych pacjentów,
 • Opinii dotyczącej produktów i ich opakowań,
 • Popularności zażywanych suplementów i produktów leczniczych,
 • Potencjału marketingowego produktów,
 • Wskazywania barier w stosowaniu leków konkretnych marek.
   

Gromadzenie cennych danych wprost od konsumentów jest możliwe, dzięki badaniom ankietowym pacjentów, które są realizowane przez panel konsumencki - Badanie Opinii. Zapewnia on możliwość dostępu do tysięcy pacjentów, zróżnicowanych pod kątem psychologiczno-demograficznym. Pozwala na szybką ankietyzację oraz stworzenie rzetelnego raportu statystycznego ze zgromadzonych wyników. Gwarantuje konkurencyjne koszty prowadzonych badań.

Autorska aplikacja do badania opinii klientów SurvGo™ to drugie z rozwiązań, dające możliwość samodzielnego prowadzenia badań. Dzięki niej można stworzyć rozbudowany  kwestionariusz ankiety wraz z badaniem wskaźnika NPS. Moduły przygotowane do przeprowadzenia całościowej eksploracji tj: „gromadzenie danych”, „analizy i raportowanie”, „zarządzanie badaniem”, sprawiają, że profesjonalne badania opinii mogą zostać wykonane przez każdy podmiot, chcący uzyskać kompleksowe informacje od klientów i pacjentów, na temat oferowanych produktów i usług.
 

Zaufaj specjalistom, którzy realizują swoje zadania z zaangażowaniem i pasją! Skorzystaj z autorskich rozwiązań zespołu BioStat®.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak zlecić badania satysfakcji pacjentów firmie BioStat®?

Aby skorzystać z oferty BioStat® należy skontaktować się telefonicznie (+48) 668 300 664 lub mailowo: biuro@biostat.com.pl.

Z jaką częstotliwością powinno się wykonywać badanie?

Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się regularne badanie satysfakcji pacjentów, aby monitorować i poprawiać jakość obsługi. Częstotliwość może być uzależniona od sezonowości, wprowadzanych zmian lub specyficznych potrzeb firmy.

Czy badanie rynku medycznego to powszechna praktyka wśród firm i instytucji medycznych?

Tak. Pozwala ono na lepsze zrozumienie potrzeb pacjentów, preferencji lekarzy oraz trendów rynkowych, co umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych i doskonalenie oferty medycznej.

English version
Badania ankietowe od 4 zł