Badanie skuteczności kampanii społecznych

Badania skuteczności kampanii społecznych

Narzędzie zmiany
Kampanie społeczne zwykle mają na celu zmianę w przekonaniach i postępowaniu społeczeństwa. Stanowią niezwykle istotny element komunikacji między instytucjami i odbiorcami w szerokim wymiarze. Taką kampanię należy bardzo dokładnie przemyśleć i zaplanować, aby przyniosła spodziewane rezultaty. Nie wystarczy do tego sama obecność kampanii w mediach – istotna jest również jej czytelność oraz sposób, w jaki rezonuje ona z wartościami wyznawanymi przez społeczeństwo. Tylko wówczas możliwe jest zrealizowanie zamierzonych efektów oddziaływania kampanii społecznej. Dlatego też badania rynku pod tym kątem są tak istotne. 

Now and then
Finansowanie tego typu przedsięwzięć najczęściej zakłada konieczność rozliczenia wspomnianych rezultatów kampanii. Aby móc wykazać zmianę społeczną, której przyczyną stała się kampania społeczna, warto skorzystać z usług firm oferujących badania skuteczności kampanii społecznych. Współpracę z badaczami działającymi w polu badań społecznych najlepiej rozpocząć już na najwcześniejszym etapie opracowywania kampanii.

Krok po kroku
Po pierwsze, należy określić wstępny stan parametru, w obrębie którego spodziewane są zmiany. Po porównaniu ze stanem w wynikach badania przeprowadzonego już po zakończeniu działań kampanii społecznej, pozwoli to zidentyfikować poziom zmiany z jakim mamy do czynienia w danym wypadku. Badacze prowadzący badania marketingowe skuteczności kampanii społecznych to najczęściej socjolodzy, a zatem także osoby żywo zainteresowane komunikacją społeczną. Mogą oni udzielić wielu istotnych z punktu widzenia skutecznego formułowania przekazu rad, a także wspomóc realizację projektu.

Badacze i badania
Pomimo, że ich wkład znacząco wspomaga przygotowywanie kampanii społecznych, zwykle rola badaczy ograniczana jest jednak do pomiaru skuteczności. W tym celu zatrudnia się firmę badawczą i taki jest zakres jej obowiązków. Rozsądnie jest jednak współpracować na początku i końcu kampanii społecznej z tą samą grupą badaczy, aby mogli oni korzystać z opracowanych przez siebie wzorców i pomocy. Firma badawcza wykonująca usługę badania skuteczności kampanii społecznej angażuje się w projekt także poprzez zebranie dużej liczby materiałów w drodze desk researchu. Stanowią one podbudowę formułowanych wniosków i rekomendacji, a także pomocną lekturę pomocniczą podczas interpretacji wyników badania. Ich zastosowanie z pewnością okaże się równie ważne podczas badania rynku poprzedzającego kampanię, co w trakcie badania podsumowującego.

English version
Badania ankietowe od 4 zł