Probiotyczne suplementy diety – znajomość i stosowanie

Data przeprowadzenia badania:
2017-04-18

Próba badawcza:
Ogólnopolska, N = 804

Dostępne formaty:


Cena:
1800zł
Dr Monika Kurpanik
Monika Kurpanik, PhD
Dyrektor ds. badań
e-mail: badania@biostat.com.pl
Tel.: +48 666 068 671
Opiekun naukowy

Badanie sondażowe przeprowadzone na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków wykazało, że 72,9% spośród nas dokonuje suplementacji za pomocą jakiegokolwiek produktu dostępnego na rynku farmaceutycznym. Więcej niż 50% badanych zadeklarowało stosowanie suplementów wzbogaconych o potas oraz magnez, natomiast niemalże 25% zażywa priobriotyki. Niemal co 4 osoba (22,5% respondentów) decyduje się najchętniej na zakup tych suplementów, których stosowanie ma w założeniu sprzyjać dbałości o urodę.

 

Z jakich powodów sięgamy po probriotyki?

 

Kluczową motywacją sięgania po suplementy probiotyczne jest wśród Polaków konieczność ochrony jelitowej mikroflory w trakcie leczenia za pomocą antybiotyków. Kolejną pod względem istotności determinantą okazała się chęć usprawnienia funkcji układu trawiennego, a także immunologicznego. Stosunkowo często pojawiały się także wskazania, iż stosowanie probiotyków ma związek z zespołem jelita drażliwego oraz z ciążą.

 

Jak często zażywamy suplementy probiotyczne?

 

Większość badanych wyraziła deklarację, iż probiotyki zażywa jedynie w trakcie leczenia antybiotykami. Niemalże jedna na pięć osób przyznała się natomiast do stosowania suplementów probiotycznych od czasu do czasu – z innych powodów niż przyjmowanie antybiotyków. Wyniki badania pokazują również, że stała suplementacja probiotykami dotyczy 8% Polaków.

 

Co kształtuje świadomość odnośnie konieczności stosowania probiotyków?

 

Przekonanie o zasadności stosowania suplementów probiotycznych powstaje wśród Polaków zazwyczaj na skutek rozmów z lekarzem. Zdecydowanie rzadziej – jak wynika z deklaracji  – decydujemy się na suplementację po lekturze artykułów dostępnych w Internecie, a także niezbyt często sugerujemy się opiniami farmaceuty czy też bliskich osób. 

Spis treści

 

1.    NOTA METODOLOGICZNA    3

2.    CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ    4

3.    WYNIKI BADANIA    8

3.1.    Probiotyczne suplementy diety vs pozostałe suplementy    8

3.2.    Powody stosowania probiotyków i źródła wiedzy na temat potrzeb    9

3.3.    Przebieg suplementacji    12

3.4.    Doświadczenia związane z konkretnymi probiotykami    16

3.5.    Determinanty wyboru konkretnego probiotyku    20

4.    WNIOSKI    22

5.    SPIS TABEL I RYSUNKÓW    23

 

 

 

SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Tabela 1. Charakterystyka respondentów ze względu na dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym - podstawowe parametry dochodu (N=750)    6

Tabela 17.  Środki z jakich korzystają respondenci - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=804)    9

Tabela 18. Powody stosowania produktów probiotycznych przez respondentów - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    10

Tabela 19. Źródła wiedzy respondentów o potrzebie stosowania probiotyków - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    11

Tabela 20. Sposób przyjmowania probiotyków przez respondentów - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    12

Tabela 21. Sposób przyjmowania probiotyków przez respondentów w trakcie kuracji antybiotykowej - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=162)    13

Tabela 22. Skłonność do zażywania probiotyków wg zaleceń antybiotykowej - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=162)    13

Tabela 23. Częstość zażywania probiotyków przez respondentów - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    14

Tabela 24. Zażywanie probiotyków przez respondentów w trakcie antybiotykoterapii - podstawowe parametry (N=146)    15

Tabela 25. Podawanie probiotyków dzieciom - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    16

Tabela 26. Znane respondentom produkty probiotyczne (N=207)    16

Tabela 27. Znajomość wspomagana poszczególnych marek probiotyków - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    17

Tabela 28. Stosowanie poszczególnych marek probiotyków - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    19

Tabela 29. Cechy brane pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    20

Tabela 30. Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku - zestawienie ze względu na płeć i wiek (N=207)    21

 

Rysunek 1. Charakterystyka respondentów ze względu na płeć (N=804)    4

Rysunek 2. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek (N=804)    4

Rysunek 3. Charakterystyka respondentów ze względu na wykształcenie (N=804)    5

Rysunek 4. Charakterystyka respondentów ze względu na dochód uzyskiwany na jedną osobę w gospodarstwie domowym (N=804)    5

Rysunek 5. Charakterystyka respondentów ze względu na podejmowanie pracy zawodowej (N=804)    6

Rysunek 6. Charakterystyka respondentów ze względu na czynniki na jakie zwracają uwagę przy zakupie leków w aptece (N=804)    7

Rysunek 10. Środki z jakich korzystają respondenci (N=804)    8

Rysunek 11. Powody stosowania produktów probiotycznych przez respondentów (N=207)    10

Rysunek 12. Źródła wiedzy respondentów o potrzebie stosowania probiotyków (N=207)    11

Rysunek 13. Sposób przyjmowania probiotyków przez respondentów (N=207)    12

Rysunek 14. Sposób przyjmowania probiotyków przez respondentów w trakcie kuracji antybiotykowej (N=162)    12

Rysunek 15. Skłonność do zażywania probiotyków wg zaleceń (N=162)    13

Rysunek 16. Częstość zażywania probiotyków przez respondentów (N=207)    14

Rysunek 17. Zażywanie probiotyków przez respondentów w sposób ciągły - czas zażywania (N=16)    15

Rysunek 18. Podawanie probiotyków dzieciom (N=207)    16

Rysunek 19. Znajomość wspomagana poszczególnych marek probiotyków (N=207)    17

Rysunek 20. Cechy brane pod uwagę przy zakupie probiotyku (N=207)    20

Rysunek 21. Istotność cech branych pod uwagę przy zakupie probiotyku (N=207)    2


chcesz otrzymywać informacje o bieżących raportach – zapisz się
English version
Badania ankietowe od 4 zł