Badania opinii pacjentów

Badania opinii pacjentów

Realizowane przez nas badania opinii pacjentów pozostaje w zgodności z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych (Dz. U. z dnia 29 października 2015 r., poz. 67). Badania opinii są przeprowadzane na grupie pacjentów w kilka tygodni po odbytej hospitalizacji. Badania realizowane są z  wykorzystaniem odpowiedniej elektronicznej aplikacji.

Pomiar satysfakcji pacjenta prowadzony jest z uwzględnieniem następujących wymiarów:

 • Otwartość pracowników medycznych na emocjonalne potrzeby pacjentów;
 • Ocena jakości sprawowanej opieki;
 • Skuteczność terapii;
 • Efekty pod kątem eliminowania bólu;
 • Badanie rynku pod kątem satysfakcji pacjenta.

W ramach wariantu rozszerzonego realizujemy badania uwzględniające:

 • Ciągłość opieki;
 • Standardy oceny;
 • Standardy leczenia bólu;
 • Bezpieczeństwo opieki;
 • Jakość obsługi;
 • Przestrzeganie obowiązujących procedur, w tym kompletności dostarczanych informacji dotyczących  realizowanych badań medycznych lub zabiegów.
English version
Badania ankietowe od 4 zł