Product research

Product marketing research

A product or service is the essential instrument used to create a bond between the customer and the enterprise. Therefore, it is a priority to formulate consumer needs for a newly created or modified product or service. Valuable expertise in this area is provided by professionally conducted marketing research.  

Badania produktu

The purpose of product research

The general purpose of product research is to identify consumers' expectations. Based on the results, it is possible to create a product perfectly tailored to the needs of its consumers, which can significantly influence the development of the entire enterprise.  

Badania produktu

What aspects can be tested?

Thanks to market research you may define in detail the consumers expectations towards the product's (or service's) price, packaging, logo, name, etc. You can also predict the demand for it, the product's image when compared to its competition, barriers to purchase, and many other issues that may have an impact on the effectiveness of the product or service.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie dane mogę uzyskać dzięki badaniu produktu?
Badanie produktu pozwala uzyskać wiele cennych informacji od konsumentów. Dzięki badaniu produktu dowiesz się, jak duże jest zainteresowanie Twoim konceptem lub produktem, jakie są jego mocne i słabe strony, kto stanowi grupę docelową dla niego oraz jak ulepszyć produkt, aby zwiększyć zainteresowanie potencjalnych klientów. Badanie produktu to jeden z najistotniejszych etapów podczas procesu wdrażania nowych rozwiązań na rynek.
Jaka jest koszt badania produktu?
Koszt badania produktu jest zależny od skomplikowania projektu badawczego. Cena zależy w dużej mierze od branży, rodzaju produktu, wielkości próby badawczej, czy kwestionariusza ankiety w badaniu. Koszt więc jest ustalany indywidualnie z klientem.
Jaki jest czas realizacji badania produktu?
Czas realizacji badania jest zależny od poziomu skomplikowania badania. Zazwyczaj potrzebne jest kilka tygodni na jego realizację. Czas trwania badania jest każdorazowo ustalany z klientem na etapie ofertowania.
Jakie są korzyści z przeprowadzenia badania produktu?
Dzięki badaniu produktu zidentyfikujesz oczekiwania konsumentów oraz w oparciu o uzyskane wyniki dostosujesz produkt do potrzeb rynku. Co znacząco może wpłynąć na Twój rozwój i zwiększenie sprzedaży produktów.
W jaki sposób przebiega realizacja badania produktu?
Metodologia badania jest każdorazowa ustalana z klientem przez naszych ekspertów. Wybór odpowiedniej metody badawczej zależny jest od charakteru projektu. Najczęściej wykorzystuje się badania ankietowe (CAWI lub CATI), badania fokusowe, czy Indywidualne Wywiady Pogłębione IDI.
Polska wersja
Badania ankietowe od 4 zł