Tag: Sondaże lokalne

Sondaże

SondażeBadania sondażowe realizowane przez firmę Biostat spełniają najwyższe standardy jakości, takie jak:

  • rzetelność doboru próby reprezentatywnej
  • trafność doboru respondentów w próbach celowych
  • prosta budowa kwestionariusza i zrozumiałość pytań z perspektywy respondenta
  • logiczna poprawność kwestionariusza oraz zastosowanych w nim pytań, kafeterii i filtrów
  • możliwość wnoszenia uwag do treści kwestionariusza przez Zamawiającego
  • dostosowanie narzędzia do problemu badawczego i do typu respondenta
  • krótki czas realizacji badania
  • zautomatyzowany proces kodowania danych
  • wielopoziomowy systemem kontroli nad pracą ankieterów stacjonarnych i terenowych
  • możliwość wnioskowania na temat populacji ogólnopolskiej, w tym – na temat poszczególnych populacji regionalnych i lokalnych

Firma Biostat realizuje badania sondażowe w celu rozpoznania zachowań, potrzeb i opinii różnych kategorii i grup społecznych, zgodnie z profilem zainteresowań Klienta.

Badania sondażowe realizowane są w formie badań terenowych, jak również z wykorzystaniem odpowiednich technik telefonicznych i internetowych.

Firma Biostat dysponuje również własnym panelem badawczym, zróżnicowanym w zakresie sytuacji społeczno-demograficznej, lokalizacji i stylu życia.

 

English version
Badania ankietowe od 4 zł