Tag: badanie internetowe

CAWI

CAWI (Computer Assisted Web Interview) to wpisująca się w ilościową metodologię badań rynku i opinii technika ankietyzacji internetowej. Pozyskanie danych od respondentów zapewniają dostępne za pośrednictwem przeglądarek www kwestionariusze elektroniczne, zaś nadzór nad ich wypełnieniem zapewnia dedykowane oprogramowanie badawcze  - odpowiada ono m.in. za kontrolę stopnia przebadania założonej próby, odpowiednią kolejność zadawania pytań oraz weryfikację i prawidłowy zapis uzyskiwanych odpowiedzi.

 

Dlaczego warto zrealizować badania ankietowe samodzielnie

Program do ankiet online SurvGo umożliwia samodzielną realizację badań ankietowych przez klienta, dzięki czemu może zredukowań on koszty badania i przyspieszyć czas realizacji. Wbrew pozorom samodzielna realizacja badania w programie do ankiet online jest szybka i intuicyjna. Klient zachowuje pełną kontrolę nad przebiegiem badania, a wyniki może śledzić w czasie rzeczywistym. Samodzielna realizacja badań ankietowych online to idealne rozwiązanie dla prostych badań marketingowych i rynkowych, w których liczy się ekspresowy czas wykonania i optymalizacja kosztów realizacji.

 

Badania online – dlaczego warto wydać na to pieniądze?

Przeprowadzanie badania online na pierwszy rzut oka może wydawać się niepotrzebnym wydatkiem. Każdy przedsiębiorca pod wpływem impulsu wolałby zainwestować te pieniądze licząc na potencjalny zysk niż wydawać je na raporty rynkowe. Podejście te jednak może zostać szybko zweryfikowane a nie przeprowadzanie badania marketingowego może skutkować utratą wszystkich zainwestowanych środków. Dlatego każdy rozważny przedsiębiorca przed podjęciem kluczowych decyzji decyduje się na przeprowadzenie badania rynku, które pozwoli na ustrzeżenie się przed niepotrzebnym ryzkiem. Badania online są idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, ponieważ przy stosunkowo niskim koszcie badania i błyskawicznej realizacji są w stanie dostarczyć kluczowych informacji dla przedsiębiorstwa.

 

Zalety ankiet internetowych

Elektroniczny wymiar ankietyzacji zapewnia szereg korzyści dzięki czemu CAWI uchodzi za jedną z popularniejszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się technik badawczych. Do zalet badań ankietowych online należą w szczególności możliwość:

  • objęcia badaniem dużych ogólnopolskich grup respondentów przy jednoczesnym zapewnieniu reprezentatywności próby, szybkości pomiaru i niskich kosztów realizacji badania - ankiety wysyłane są do respondentów drogą elektroniczną, niknie zatem potrzeba korzystania z usług ankieterów i drukowania ankiet papierowych;
  • skierowania ankiet online do ściśle określonych grup respondentów - ankietyzacja CAWI obejmuje e-mailową dystrybucję personalizowanych zaproszeń do wypełnienia kwestionariusza ankiety, a także możliwość udostępnienia go na portalach tematycznych i w mediach społecznościowych;
  • bieżącego wglądu w udzielane przez respondentów odpowiedzi - dzięki temu już w trakcie realizacji badania ankietowego możliwe jest cząstkowe opracowanie wyników;
  • zapewnienia maksymalnego komfortu ankietowanym, co przekłada się na ich chęć udziału w badaniu i rzetelność udzielanych odpowiedzi - ankieta elektroniczna to gwarancja anonimowości (nie istnieje tzw. „efekt ankietera”), wypełnić ją można w dowolnym dogodnym dla siebie momencie i miejscu;
  • korzystanie z nowoczesnych kwestionariuszy ankiet - kwestionariusze CAWI opatrzyć można elementami multimedialnymi, w tym grafikami oraz nagraniami audio i wideo;
  • edytowania kwestionariusza w trakcie trwania ankietyzacji.

 

Aplikacja do ankietyzacji CAWI

Jak wspomniano wyżej, nadzór nad przebiegiem badań ankietowych CAWI pełni dedykowane temu oprogramowanie. Kompleksowemu wspieraniu procesu badawczego i zarządzaniu każdym jego etapem (od projektowania kwestionariusza, przez gromadzenie danych i ich analizę) umożliwiają m.in. platforma  eCRF.biz™, oprogramowanie CATI-System oraz aplikacja SurvGoTM.

 

 

Ankietyzacja CAWI wykorzystywana jest ponadto w projektach badawczych realizowanych za pośrednictwem paneli konsumenckich - są to zrzeszające konsumentów z całej Polski serwisy internetowe, które dzięki profilowaniu zarejestrowanych użytkowników umożliwiają szybkie i ekonomiczne badanie ich opinii dzięki ankietom elektronicznym.  Przykład panelu konsumenckiego stanowi Badanie Opinii.

 

English version
Badania ankietowe od 4 zł