Badanie kultury organizacyjnej

Czym jest kultura organizacji i jak ją badać?

Podstawą każdej organizacji prowadzącej działalność gospodarczą niezależnie od jej branży, wielkości czy też samego profilu działalności, jest jej kultura. To właśnie kultura organizacji może stanowić czynnik niezwykle istotny w perspektywie długotrwałego rozwoju firmy na współczesnym rynku. Czym tak naprawdę jest model kultury organizacyjnej? W jakim stopniu wpływa na efektywność danego przedsiębiorstwa?
 
Czym...


Badania opinii pracowników jako narzędzie poprawy kultury organizacyjnej

Badania opinii pracowników jako narzędzie poprawy kultury organizacyjnej stanowią kluczowy element rozwoju każdej firmy. Kultura organizacyjna, będąca zbiorem wartości, idei i norm, które kierują działaniami pracowników, odgrywa istotną rolę w efektywności, zaangażowaniu oraz atmosferze pracy. Dlatego wartościowe badania kultury organizacyjnej pozwalają na identyfikację mocnych...


English version
Badania ankietowe od 4 zł