Tag: raport rynkowy opakowania leków

Opakowania leków w zmieniającym się społeczeństwie

Opakowanie ma wpływ na sprzedaż leków

 

Decyzja konsumenta o wyborze produktu z puli wielu alternatywnych opcji jest w ogromnym stopniu uzależniona od odbioru wizualnego opakowania, jego funkcjonalności oraz przekazu jaki ono komunikuje. Nie inaczej jest w branży farmaceutycznej. Pomioty działające w jej ramach coraz odważniej podejmują działania w celu dostosowania opakowań leków, suplementów czy kosmetyków do potrzeb docelowych klientów.

 

Chcąc rozpoznać nawyki polskich konsumentów odnośnie zaopatrywania się w leki przeprowadziliśmy pomiary badawcze o charakterze jakościowym oraz ilościowym. Zbadaliśmy w jakim stopniu opakowanie oraz poszczególne jego elementy wywierają wpływ na decyzje zakupowe.

 

Wyniki badania

 

Badanie ilościowe wykazało, że klienci nadal zdecydowanie najczęściej dokonują zakupu leków w aptece – na miejsce to wskazało aż 97% dorosłych Polaków. Nadal nie jesteśmy natomiast zbyt skłonni kupować ich przez Internet – jedynie 7% z nas skorzystało z takiej opcji. Może to wynikać z faktu, iż aż 73% Polaków wyraża przekonanie o tym, iż zakupy online są mniej bezpieczne w porównaniu do wizyt w tradycyjnej aptece. Sklepy branżowe to natomiast miejsce, w którym zaopatruje się w leki 15% polskich konsumentów.

 

Cechy idealnego opakowania leków

 

Najczęściej Polacy (76%) przed zakupem zwracają uwagę na taki element opakowania leku, jak jego data ważności. Na kolejnych miejscach plasują się informacje na temat zastosowania (59%), sposobów dawkowania (56%), a także skutków ubocznych (55%). Połowa spośród polskich konsumentów przed zakupem zapoznaje się natomiast z danymi odnośnie składu produktu, umieszczonymi na opakowaniu leku.

 

Klienci dokonując oceny opakowania w pierwszej kolejności zwracają uwagę na jego czytelność – cechę tę wskazało w badaniu 62% respondentów. Nieznacznie mniej niż połowa Polaków jako istotną właściwość opakowania wskazała natomiast zabezpieczenie leku przed mechanicznym uszkodzeniem (43%), a także wpływem takich czynników jak wilgoć, światło oraz temperatura (41%).

 

W badaniu zapytaliśmy także polskich konsumentów o znajomość inteligentnych rozwiązań w opakowaniach leków. Jak się okazało, tylko niewielka część spośród nas spotkała się z tego typu patentami. Jednakże badanie pozwoliło odkryć niezaspokojone potrzeby u ponad 25% klientów, którzy za trafne uznali wzbogacenie opakowań o takie elementy jak:

 

  • sygnalizator wysyłający przypomnienia o terminie przyjęcia następnej dawki;
  • czujnik informujący o narażeniu leku na niewłaściwe natężenie wilgotności, temperatury oraz nasłonecznienia;
  • rejestrator godzin przyjęcia kolejnych dawek leków.

 

 

 

English version
Badania ankietowe od 4 zł