Tag: raport alergiczny

Alergie wśród Polaków

Nieco ponad połowa mieszkańców Polski doświadcza objawów sezonowej alergii – zaczerwienienia i swędzenia oczu, kaszlu lub kataru. 
* Sondaż przeprowadzony w terminie od 28 kwietnia do 7 maja 2017 roku na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków w wieku co najmniej 18 lat. 

 

Badane osoby zmagające się z dolegliwościami alergicznymi w ponad 50% przypadków sięgają w celu ich zwalczenia po leki OTC. Leki wydawane za okazaniem recepty są stosowane znacznie rzadziej – jedynie przez 28,2% Polaków zmagających się z dolegliwościami o potencjalnym podłożu alergicznym. Jednie 13,9% alergików systematycznie bierze prysznic po powrocie do domu w celu spłukania pyłków ze swojego ciała. Jakichkolwiek działań w celu złagodzenia dolegliwości alergicznych nie podejmuje niemal co drugi (18,4%) alergik zamieszkujący w Polsce. 

 

Niemalże co drugi Polak (43,4%) zmagający się z objawami o potencjalnej alergicznej etiologii nie uzyskał dotychczas jakiejkolwiek diagnozy. Profesjonalna diagnoza medyczna została wykonana wśród 31% badanych – najczęściej dokonywał jej alergolog (80,5% zdiagnozowanych alergików). Występowanie alergii u części polskich pacjentów stwierdzali także lekarze rodzinni (13,4%), pulmonologowie (4,9%) oraz farmaceuci (1,2%). 25% respondentów dokonało natomiast autodiagnozy, stwierdzając u siebie alergię na podstawie obserwacji objawów. 


 W ostatnich latach na rynku farmaceutycznym pojawiły się aplikacje mobilne dla pacjentów z alergią. Ich popularność jak dotąd jest jednak bardzo niska – jedynie 2,6% Polaków doświadczających objawów typowych dla alergii dotychczas z nich korzystało. Zarazem w grupie osób deklarujących niekorzystanie z tego typu aplikacji, jedynie 12,7% słyszało o ich istnieniu. 

 

Użytkownicy mobilnych aplikacji dla alergików jako ich najbardziej użyteczne funkcje wymieniali kolejno: 

 

•    przekazywanie informacji o obecnych natężeniu pyłków w powietrzu w miejscu aktualnego pobytu (72,2% wskazań); 
•    elektroniczne notowanie swojego samopoczucia (44,4% odpowiedzi); 
•    zapewnienie dostępu do informacji o stanie zapylenia w pozostałych (innych niż miejsce obecnego pobytu) lokalizacjach (33,3% wskazań). 

 

English version
Badania ankietowe od 4 zł