Tag: badanie opinii pacjentów

Co można zyskać dzięki zadowoleniu pacjentów?

W odpowiedzi na pojawiające się oczekiwania względem jakości świadczonych usług w sektorze medycznym powstają narzędzia, które mają pozwolić na weryfikację poziomu zadowolenia pacjentów. Przeprowadzając procesy badawcze w kontekście jakości usług można przeprowadzić zatem tzw. badania satysfakcji pacjentów. Pozwolą one na wytyczenie najważniejszych kwestii z perspektywy pacjenta oraz umożliwią pracę nad najsłabszymi elementami.

 

Badanie powinno wzmacniać rozwój

Planując przeprowadzenie badania należy pamiętać, iż wyniki będzie można uznać jako wiarygodne, jeśli proces badawczy będzie przeprowadzany przez podmiot zewnętrzny, zaś samo badanie powinno być przeprowadzone kilka tygodni po przeprowadzonej hospitalizacji. Zachowanie tych dwóch zasad wpłynie na wiarygodność, ale także:

 • pozwoli podjąć nowe działania;
 • umożliwi zyskanie obiektywnej oceny;
 • badani będą posiadać dystans do zdobytego doświadczenia.

Chcąc skutecznie planować strategie rozwojowe należy posiadać wiedzę na temat faktycznej sytuacji. Informacje mogą zostać pozyskane w drodze badań satysfakcji pacjentów, co umożliwi pracę na rzetelnych doświadczeniach oraz ocenach.

 

Zadowolenie może odnosić się do wielu kwestii

Badaniu może podlegać wiele kwestii, dlatego bardzo ważne jest wytyczenie konkretnych zagadnień odpowiadających potrzebom całości procesu badawczego. Mierząc zadowolenie pacjentów można odnieść się między innymi do takich kwestii jak:

 • skuteczność przeprowadzonego leczenia;
 • ocena jakości opieki;
 • skuteczność leczenia bólu;
 • ocena jakości obsługi;
 • realizacja psychologicznych potrzeb pacjentów;
 • bezpieczeństwo lub ciągłość opieki.

 

Sposób na przewidywanie

W związku z przeprowadzanym procesem badawczym należy zwrócić uwagę, iż pozyskane informacje w toku badań satysfakcji pacjentów dzięki właściwej interpretacji mogą posłużyć jako:

 • podstawa budowania planu rozwojowego;
 • element służący do poprawy konkurencyjności;
 • sposób na zrozumienie zachowań pacjentów.

Jednocześnie możliwym jest, aby dzięki podjętym działaniom badawczym móc skuteczniej podejmować decyzje oraz prognozować postępowanie pacjentów.

 

Badania rynkuNajważniejsze jest dobro pacjenta

Skupiając się na podnoszeniu jakości usług nie należy zapominać, że zawsze najważniejszym jest dobro pacjenta – jego zdrowie i bezpieczeństwo. Planowanie rozwoju w oparciu o badania satysfakcji pacjentów powinno uwzględniać polepszenie najpilniejszych według pacjentów kwestii z uwzględnieniem tego, iż inne elementy nie mogą tracić na wartości.

English version
Badania ankietowe od 4 zł