Tag: badania B+R

Badania B+R na potrzeby dotacji

Pomożemy Państwu uzyskać dofinansowanie projektu B+R.

 

Wspieramy wnioskodawców ubiegających się o dotację ze środków UE.

 

Realizacja badania rynku to szansa na sukces!

 

Ubiegają się Państwo o pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowania 2014-2020? Naszą ofertę badań rynkowych B+R kierujemy do każdego podmiotu, który zamierza podjąć aktywność w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Prowadzone przez nas badania rynku znacząco zwiększają szansę zarówno na uzyskanie dotacji w ramach Centralnych, jak i Regionalnych Programów Operacyjnych.

Wykonane przez nas eksperckie analizy to gwarancja zdobycia dodatkowych punktów w trakcie aplikowania wniosków o dotacje!

 

Nasze wsparcie B+R obejmuje:

  • Badania rynku w zakresie absorpcji w procesach technologicznych;

  • Analizę oczekiwań docelowych odbiorców innowacyjnych rozwiązań;

  • Poddanie ocenie projektu opracowanej technologii;

  • Przedstawienie eksperckiej opinii w zakresie innowacyjności, mając na uwadze kryteria europejskie;

  • Przygotowanie specyfikacji oraz dokumentacji technicznej.
     

Współpracujemy z naukowcami podejmującymi zatrudnienie w ramach najbardziej renomowanych uczelni w naszym kraju, co stanowi gwarancję rzetelności. Stosujemy sprawdzone rozwiązania w realizacji badań rynkowych, pozwalające usprawnić nowatorskie technologie.

 

Nowoczesne zaplecze IT

Ponadto dysponujemy rozbudowanym zapleczem informatycznym, gwarantującym automatyzację prac B+R.

 

Warto zaufać naszemu doświadczeniu oraz eksperckiej wiedzy w zakresie badań rynku na potrzeby dofinansowania projektów B+R. Gwarantujemy, że Państwa konkurenci nie będą mieli szans zdobyć więcej punktów!

English version
Badania ankietowe od 4 zł