Badanie klientów

Jak rozumieć motywację i satysfakcję klienta?

Podstawą sukcesu każdej działalności jest oferowanie takich produktów i usług, które spełnią oczekiwania konsumentów. O stopniu w jakim oczekiwania te zostają zaspokojone mówi poziom satysfakcji klienta, jaki odczuwa on po dokonaniu zakupu - pozwala to ocenić adekwatność oferty oraz wychwycić te jej elementy, które wymagają poprawy. Sposobem na określenie czy klient...


English version
Badania ankietowe od 4 zł