Badania pracowników

Dlaczego warto korzystać z testów kompetencyjnych?

Dobierając pracowników do swojej firmy warto zwracać uwagę na to, w jaki sposób ich kompetencji pozwolą na osiąganie wyznaczonych celów rozwojowych firmy. Należy przy tym pamiętać, że cele i misja firmy powinny być spójne z osobistymi celami pracowników. Dzięki zastosowaniu testów kompetencji w procesie rekrutacji można wybrać do swojego zespołu takie osoby,...


Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników

Celem przeprowadzania badań satysfakcji i zaangażowania klienta jest zdobycie informacji jaka atmosfera panuje w pracy, czy pracownicy mogą się rozwijać, jak wygląda przepływ informacji w przedsiębiorstwie. Narzędzie w postaci badań satysfakcji i zaangażowania pracowników pozwalają badać różne bloki tematyczne a następnie wyciągać z nich wnioski. Sukces przedsiębiorstwa w dużej mierze...


Badania opinii pracowników jako narzędzie poprawy kultury organizacyjnej

Badania opinii pracowników jako narzędzie poprawy kultury organizacyjnej stanowią kluczowy element rozwoju każdej firmy. Kultura organizacyjna, będąca zbiorem wartości, idei i norm, które kierują działaniami pracowników, odgrywa istotną rolę w efektywności, zaangażowaniu oraz atmosferze pracy. Dlatego wartościowe badania kultury organizacyjnej pozwalają na identyfikację mocnych...


English version
Badania ankietowe od 4 zł